SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE: TENDENCIJOS VISUOMENĖJE

SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE: TENDENCIJOS VISUOMENĖJE

Smurtas artimoje aplinkoje vis dar yra vienas iš labiausiai paplitusių žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų mūsų visuomenėje, nuo kurio neproporcingai dažnai nukenčia moterys. Lietuvoje tarp nukentėjusių ir smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančių asmenų dominuoja 30–39 m., 40–49 m. ir 50–59 m. moterys. Toks pat pasiskirstymas pagal amžiaus grupes matomas ir tarp vyrų, tačiau lyginant su moterimis, šie skaičiai skiriasi 3–4 kartus.

Kas gi tas dažniausiai smurtaujantis ar pavojų keliantis asmuo?
Surinktos statistinės informa­cijos duomenimis, dažniausiai į konfliktus ir smurtą linkę sutuok­tiniai / partneriai ir sugyventiniai. Nors matomas abiejų lyčių dominavimas, tačiau vyrų dominavimas viršija bene 5 kartus. Smurto apraiškos pastebimos tarp kar­tu negyvenančių ir išsiskyrusių sutuoktinių / partnerių, nemaloni tendencija matoma ir šeimose, kur konfliktiški ir į smurtą linkę sūnūs, broliai, tėvai ir įtėviai, retesni atvejai fiksuojami ir dukrų, mamų.
Liūdna ir tai, kad smurtas paliečia ne tik įvairaus amžiaus suaugusius, bet ir tokioje aplinkoje gyvenančius vaikus, kurių dažnas tampa ne tik įvykių liudininkas, bet ir auka. Daugeliu atveju gyvenimas tokio­je aplinkoje virsta ilgalaike trauma, kurios pasekmės išryškėja suaugus ar pradėjus savarankišką gyvenimą. Aplinka, kurioje gyvename ar pralei­džiame didesnę laiko dalį, matomas elgesys neabejotinai veikia mūsų elgesį, todėl labai didelė tikimybė, kad vaikai, kurie augo matydami smurtą ir konfliktus, elgsis atitinkamai. Kitaip sakant, toks elgesys ilgainiui tampa ir gali būti suvokiamas kaip elgesio norma, kuri, tikėtina, paveiks ne tik tokį asmenį, bet ir to asmens artimą aplinką.

Smurtas ir į smurtą linkęs elgesys – pasirinkimas, kurį galime keisti.
Stebint tokias tendencijas, svarbi ne tik institucijų, bet ir visuomenės sutelktis, netolerancija matomam smurtui, empatijos lydima pagalba. Siekiant užkardyti smurtą ir išvengti tokių situacijų, tobulinama teisinė sistema. Nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcijai, didelis dėmesys skiriamas smurto prevencijai, pagalbos ir apsaugos nuo smurto priemonėms. Vienas didžiausių pokyčių – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, suteikiantis apsaugą pavojų patiriantiems asmenims 15 parų. Džiugu ir tai, kad šios srities valstybės politika kompleksiška, teikiama pagalba ir paslaugos koordinuotos ir užtikrinamos tiek smurto pavojų patiriantiems ar patyrusiems, tiek smurto pavojų keliantiems asmenims.
Elektrėnų savivaldybėje siekiama atliepti pagalbos poreikį ir užtikrinti reikalingiausias gyventojams paslaugas ir galimybę kreiptis pagalbos.
Smurto pavojų patiriantiems ir patyrusiems gyventojams teikiama:

  • nemokamos psicholo­ginės kon­­sultacijos (Moterų informacijos centras, Elektrėnų sa­vivaldybės visuomenės sveikatos biuras);
  • nemokamos teisinės kon­sultacijos, teisininko pagalba (pro­cesinių dokumentų teismui parengimas (ieškiniai dėl vaiko išlaikymo, tėvystės nustatymo, santuokos nutraukimo ir kt.) (Moterų
  • informacijos centras);
  • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, pažymų rengimas, emocinė pagalba (Moterų informacijos centras).

Smurto pavojų keliantys asmenys gali kreiptis dėl:

  • psichologinės pagalbos (Kauno apskrities vyrų krizių centras „Vyrų linija“, Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras);
  • krizių įveikimo pagalbos (Kauno apskrities vyrų krizių centras „Vyrų linija“);
  • kompleksinių konsulta­cijų (Kauno apskrities vyrų krizių centras „Vyrų linija“);
  • teisininko konsultacijų (Kauno apskrities vyrų krizių centras „Vyrų linija“);
  • pagalbos nuo priklauso­mybių (Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras);
  • mokymų siekiant savanoriškai keisti į smurtą linkusį elgesį (Elektrėnų savivaldybės administracijos jungtinė lektorių grupė).

Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje sukurta kryptinga veiklos sritis, skirta smurto prevencijai. Aktualią informaciją, susijusią su smurto prevencija, teikiamą pagalbą ir paslaugas galima rasti www.elektrenai.lt ->Veiklos sritys->Smurto prevencija ir lygios galimybės->Smurto prevencija (nuoroda https://elektrenai.lt/go.php/lit/Smurto-prevencija).
SMURTAS NETURI BŪTI NORMA!
NEKENTĖK, NEBIJOK APIE TAI KALBĖTI IR KREIPTIS PAGALBOS!
KREIPTIS PAGALBOS NĖRA GĖDINGA!

Informaciją parengė Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Informacijos šaltinis:
Moterų informacijos centro 2023 m. spalio 27 d. pranešimas „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje pagalbos teikimas – ką kalba statistika?“ (statistinė informacija)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų