ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS SKELBIA KONKURSĄ „ELEKTRĖNŲ ŽIBURYS“

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS SKELBIA KONKURSĄ  „ELEKTRĖNŲ ŽIBURYS“

„Elektrėnų žiburio“ nominacijos suteikiamos asmenims, spartinantiems savivaldybės socialinę, kultūrinę, patriotinę, švietėjišką, ekonominę, sportinę plėtrą, aktyviai dalyvaujantiems bendruomenės gyvenime, skatinantiems naujas iniciatyvas, įtraukiantiems jaunimą, neįgaliuosius į aktyvią kultūrinę, sportinę veiklą, savo darbais ir pasiekimais garsinantiems Elektrėnų savivaldybę.

Nominacijų pavadinimai:

1. UŽ NUOPELNUS ŠVIETIMO SRITYJE (už reikšmingus darbus pedagogikos srityje, už mokinių pasiektus aukštus rezultatus ir kt.).

2. UŽ NUOPELNUS SVEI­KATOS APSAUGOS SRI­TYJE (už reikšmingus darbus sveikatos apsaugos srityje, už kokybišką pacientų aptarnavimą ir kt.).

3. UŽ NUOPELNUS SOCIALINĖJE SRITYJE (už rūpinimąsi, pagalbą ir atjau­tą senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, vaikams).

4. METŲ KULTŪROS ŠVIESULYS (tautodailininkas, rašytojas, fotografas, dailininkas, režisierius, meno saviveiklininkas, kultūros dar­buotojas ir kt.).

5. UŽ NUOPELNUS SPORTUI (sportininkas, treneris, teisėjas ir kt.).

6. METŲ JAUNIMO LYDERIS (asmenys, organizacijos, dirban­čios su jaunimu, jaunuoliai, už sukurtą indėlį jaunimui, aktyvią ir iniciatyvią veiklą jaunimo srityje).

7. UŽ NUOPELNUS GARSINANT ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ (asmenys, kolektyvai, kurie mūsų kraštą garsina savo darbais, pasiekimais Lietuvoje ir / arba pasaulyje).

8. UŽ PILIETIŠKAS INICIATYVAS (už pilietiškumą, iniciatyvas ir kt.).

9. UŽ SĖKMINGĄ VERSLĄ (žmonės / organizacijos, plė­tojantys verslo, gamybos plėtrą, darbo vietų kūrimą).

10. METŲ RĖMĖJAS (žmonės / organizacijos, vykdantys labdaringą veiklą, reikšmingus ir neatlygintinus darbus).

11. METŲ ŪKIS (už tradicinio, ekologinio, alternatyvaus ūkio bei aplinkos puoselėjimą, pagalbą bendruomenėms, inovatyvių idėjų taikymą ūkyje ir kitą pažangią veiklą).

12. METŲ BENDRUO­MENĖ (už aktyvią ir reikšmingą bendruo­meninę veiklą, projektų įgyvendinimą ir kt.).

13. METŲ NEVYRIAUSY­BINĖ ORGANIZACIJA (už aktyvią ir reikšmingą nevyriausybinę veiklą, projektų įgyvendinimą ir kt.).

Kandidatus nominacijai gali siūlyti Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, Administracijos vadovai, padaliniai, nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės, žemės ūkio veiklos atstovai, Elektrėnų savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, įstaigos, įmonės ir organizacijos, veikiančios Elektrėnų savivaldybėje, ir kiti Elektrėnų savivaldybės gyventojai. Anketos renkamos iki 2023 m. gruodžio 11 d. 17 val. Nuostatai ir anketa skelbiama Savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt, anketų ir kitos informacijos galima teirautis Priimamajame (101 kab.) arba tel.: 58 004, 58 039, 58 091.
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir laukiame Jūsų užpildytų anketų Jums patogiu pateikimo būdu: elektroniniu paštu vaida.davidaviciene@elektrenai.lt, pateikiant anketas Elektrėnų savivaldybės priimamajame (101 kabinete), siunčiant paštu Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų