Seniūnai apibendrino praėjusius metus

Seniūnai apibendrino praėjusius metus

Virginija Jacinavičiūtė

2019-ųjų metų seniūnai. Iš kairės: Vladislava Valantavičienė, Zenonas Pukėnas, Antanas Šalkauskas, Dovilija Cibulskienė, Arūnas Kanapeckas, Loreta Karalevičienė, Mindaugas Makūnas, Kristina Vitartė
2019-ųjų metų seniūnai. Iš kairės: Vladislava Valantavičienė, Zenonas Pukėnas, Antanas Šalkauskas, Dovilija Cibulskienė, Arūnas Kanapeckas, Loreta Karalevičienė, Mindaugas Makūnas, Kristina Vitartė

Stovint ant slenksčio į 2020-uo­sius metus, pakalbinome 6 aštuonių seniū­nijų seniūnus. Klausėme, kaip jie vertina praėjusius metus, ar pavyko įgyvendinti sumanymus. Liūd­niausiomis nuotaikomis gyvena ma­žosios – Pastrėvio ir Beižionių – seniūnijos. Čia beliko tik pradinės klasės, Beižionyse nebeliko pašto, neliks ir vaikų globos namų. Darbinges­nė nei įprastai metų pabaiga buvo Beižionių ir Gilučių seniūnams, kurie pavaduoja buvusius kolegas. V. Valantavičienei ir D. Cibulskienei su­kako 65 metai, o pagal valstybės tarnybos įstatymą tokio amžiaus sulaukę valstybės tarnautojai atleidžiami iš vadovo pareigų. Kad ir kokias naujoves praėjusieji metai atnešė, seniūnai prie naujų sąlygų prisitaiko. Ir lyg susitarę tikisi, kad ateinantys metai, jei ir nebus geresni, tai, kad nors blogesni nebūtų.

Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas
Ne veltui sakoma, kad kol žmogus planuoja, Dievas juokiasi, bet ką reikėtų veikti kitais metais, jei visus planus pavyktų įgyvendinti per metus. Nepaisant to, kas nepavyko, Elektrėnų seniūnijai metai buvo geri. Didžiausias iššūkis buvo kelių tvarkymas. Įmonė, taisiusi kelius, atliko darbus už gerą kainą ir kokybiškai. Deja, darbų tempas buvo lėtas. 2019 m. buvo suplanuo­ta įrengti 11 kryptinių šviestuvų pėsčiųjų perėjose, tačiau įrengta 18. Projektuotojai paaiškino, kad toje pačioje gatvėje negali būti dviejų rūšių apšvietimo, todėl teko surasti lėšų iš vidinių rezervų. Artimiausiu metu bus įrengti dar 6 kryptiniai šviestuvai. Ateinančių metų planai nukreipti į vidinius kiemus. Tikimės sutvarkyti laiptus. Kadangi miesto reljefas gana sudėtingas, nemažai kalnelių, tai ir investicijos laukia didelės. Vis dar kyla problemų su kiemų priežiūra, ne visada laiku išvežamos šiukšlės, ne laiku nuvalomi šaligatviai. Bet šias problemas žinome ir bandysime jas spręsti. Seniūnijos priežiūrai tenka didelis plotas. Kai kurie objektai reikalauja ir daug laiko, ir lėšų. Sudėtinga vandens čiuožyklos, pontoninio tilto priežiūra, daugiau rūpesčių kelia vaikų žaidimų aikštelė Šviesos gatvėje. Šiemet apšviesta Pergalės gatvė, kitąmet tikimės naujai apšviesti Šviesos ir Sodų gatvių kiemus. Taip pat šiemet užbaigta Saulės gatvės rekonstrukcija bei suremontuoti keliai Draugystės bei Rungos gatvėse. Vienas reikšmingesnių 2019-ųjų metų įvykių, kad Sabališkių kapinėse pradėtas statyti kolumbariumas. Pradiniai darbai jau atlikti, beliko pastatyti patį kolumbariumą, bet reikia palaukti šiltesnių orų. Kituose Lietuvos miestuose kolumbariumai yra tipiniai, o mūsų kitoks. Būtent dėl to ir užstrigo kolumbariumo įrengimas. Kolumbariume suplanuota palikti nišas gėlėms ir žvakutėms. Šias nišas mums jau pagamino, bet tas darbas buvo nekokybiškas, todėl jų nepriėmėme. Geriau jau palaukti ir padaryti gerai. Žengiant į naujus metus norėčiau palinkėti gyventojams labiau įsitraukti į miesto gražinimą. Kiekvienas žmogus gali pasistengti dėl savo miesto vien jau pakeldamas ne vietoj numestą šiukšlę.

Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas
Vievio seniūnija 2019 metais nemažai lėšų skyrė katalikų kapinių sutvarkymui. Buvo įvestas vandentiekis, sutvarkyti varteliai. Deja, žmonės ne visada tuos vartelius uždaro. Galima pasidžiaugti, kad žmonės tampa sąmoningesni. Anks­čiau šalia kapinių esančiuose konteineriuose rasdavome ir buitinių, ir statybinių, ir gyvūninės kilmės atliekų. Dabar tokių atvejų vis rečiau, ir tai gana didelis seniūnijos indėlis – patys važiavome į kapines, kalbėjo­me su žmonėmis, auklėjome, kad negalima visko versti į kapinėms skirtus konteinerius, žmonės mus išgirdo. Mūsų seniūnija neatsilieka nuo Elektrėnų – Šviesos, Semeliškių, Bažnyčios gatvėse įrengėme kryptinį apšvietimą, kuris padidino saugumą gatvėse. Gatvės apšvietimą įrengėme Liepų gatvėje. Buvo planai įrengti apšvietimą Pylimuose, Vievininkuose, deja, pritrūko lėšų. Tikimės, šiuos planus įgyvendinti kitąmet. Džiugu, kad iki žiemos suspėjome sutvarkyti duobes keliuose, kur intensyviausias eismas, ir kaimiškose vietovėse kelius paremontavome. Pagal gyventojų pageidavimus apgenėjome medžius, vaikų žaidimų aikštelėse sumontavome daugiau įrengimų. Vaikų Vievyje daugėja, o tai labai džiugu. Nuveiktų ir planuojamų darbų daug, bet kad ir kaip stengtumeis visų jų padaryti negali. Laimė, kad gyventojai tai supranta. Gražiai bendradarbiaujame su klebonu Alfonsu Kelmeliu, neįgaliųjų draugija, biblioteka, mokyklomis, darželiu, Vievio kultūros centru ir kitomis įstaigomis ir tikimės, kad šis gražus bendradarbiavimas išliks ir kitąmet. Esame atviri pokalbiui ir bendravimui, todėl kiekvieną, kuris turi pageidavimų, nusiskundimų ar pastabų, kviečiu atvykti į seniūniją. Šiemet vieviškius ir miesto svečius džiugina itin graži eglutė, kuri laisvai gali lygiuotis su savivaldybių centrų eglutėmis. Nors sniego nėra, šventiška nuotaika tvyro ore. Visiems linkiu asmeninės ir šeiminės laimės, sveikatos, kad išsikeltus tikslus pavyktų įgyvendinti.

Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė
Semeliškių seniūnijai metai buvo neblogi – ką suplanavome, viską pavyko įgyvendinti be didesnių nesklandumų. Džiaugiamės, kad didesnės nelaimės aplenkė seniūniją. Ir Semeliškės, ir čia gyvenantys žmonės yra puikūs, tik gaila, kad gyventojų miestelyje mažėja. Kaip dažname Lietuvos kaime išeinančių daugiau nei gimstančių. Sunku pasakyti, koks darbas nuveiktas Semeliškėse yra reikšmingiausias, nes visi, net ir maži darbeliai, gali teikti didelį džiaugsmą. Tai priklauso nuo žmonių lūkesčių ir vertybių. Neseniai kreipėsi viena seniūnijos gyventoja, kuri turėjo iš ligoninės parsivežti tėvą. Kelias buvo labai prastas, sunkiai pravažiuojamas, tai mes užtaisėme tas duobes, palyginome. Atrodo, kad tai smulkmena, bet juk iš smulkmenų ir susideda žmogaus gyvenimas. Didžiausią džiaugsmą darbe ir teikia tai, kad gali įgyvendinti konkrečius žmonių prašymus. Didžiausi projektai seniūnijoje buvo tai, kad biblioteka perkelta į atnaujintas gimnazijos patalpas, o kitąmet į buvusias bibliotekos patalpas iš gimnazijos bus perkeltas Vaikų dienos centras. Džiugu, kad statomas nau­jas Semeliškių ugniagesių komandos pastatas. Neseniai įvyko konkursas į Semeliškių gimnazijos di­rek­toriaus vietą, kurį laimėjo laikinai direktorės pareigas ėjusi Asta Dzikevičienė, tad netrukus turėsime nuolatinę gimnazijos direktorę.

Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas
Pastrėvio seniūnijoje dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus mokykloje paliktos tik pradinės klasės. Ne tik vaikų, bet apskritai gyventojų kaime vis mažėja, o tai, mane, kaip seniūną, labai liūdina.
Trečiasis mokyklos pastato aukštas dabar stovi tuščias ir nereikalingas. Kai perimsime trečią aukštą, reikės gerai pagalvoti, kokią veiklą ten galėtume vykdyti. Nors aukštas nenaudojamas, jį vis tiek reikia šildyti, nešildomas greit­ sunyktų. Be klasių sumažinimo, praėję metai seniūnijai nebuvo išskirtiniai.

Beižionių ir laikinai Kazo­kiškių seniūno pareigas einantis Mindaugas Makūnas
2019-ieji Beižionių seniūnijai buvo nekokie. Nuo mokslo metų pradžios Daugiafunkciame centre liko tik pradinės mokymo klasės, kitų metų pradžioje galutinai bus uždaryti Beižionių vaikų globos namai, uždarytas ir Beižionių paštas. Mokytojams darbas Beižionyse daugiausiai buvo antraeilės pareigos, o globos namuose daugiausiai dirbo vietiniai gyventojai, taigi permainos jiems sukelia daugiausiai neigiamų išgyvenimų.
Šiuo šventiniu laikotarpiu Bei­žionyse labiausiai džiugina gražiai papuošta natūrali Kalėdų eglutė. Auginome ją ilgai ir jau kelerius metus puošiame.
O Kazokiškėse, kur jau 2 mėnesius pavaduoju seniūnę, nesijaučiu visiškas naujokas. Jau anksčiau teko pavaduoti Vladislavą Valantavičienę, todėl kaimelio problemos ir lūkesčiai man žinomi. Vienas didesnių pokyčių seniūnijoje, kad Kelių direkcija asfaltuoja kelią Kazokiškės–Paparčiai. 5 kilometrai jau nutiesti, liko – dvigubai daugiau.
Kasmet Kazokiškėse buvo puo­šiama Kalėdų eglutė, bet šiemet eglutės įžiebimas buvo šventiškas. Seniūnija pasirūpino technine dalimi, o pačią šventę organizavo bendruomenė.
2019-aisias buvo suremontuoti Kazokiškių kultūros namai – pakeis­ti langai, grindys, nudažytos sienos. Šie darbai pradėti dar parei­gas einant V. Valantavičienei, o man teko juos priimti.

Gilučių ir laikinai Kietaviškių seniūnės pareigas einanti Kristina Vitartė
Gilučiams 2019-ieji buvo ant bangos. Už ES lėšas buvo suremontuotas seniūnijos pastatas, įrengta sporto aikštelė, kuri pritraukia daug gyventojų ir svečių. Kaime veikia ir mokykla, ir biblioteka. Prie seniūnijos pastato jau pradėjome lauko scenos įrengimo darbus. Labai džiaugiuosi Gilučių bendruomene, kuri yra aktyvi ir geranoriška, todėl kaime organizuojame nemažai renginių. Aktyvūs bendruomenės gyvenime yra seniūnijos ūkininkai. Esu dėkinga gilutiškiams, kurie negailėdami savo laisvalaikio, suremontavo Gilučių kultūros klubo salę. Žmonės čia labai geri, mažai skundų seniūnija sulaukia.
Mes pirmieji savivaldybėje su­skaitmeninome visas tris seniūnijos kapines, todėl ne vietiniai gyventojai gali greičiau surasti palaidotus artimuosius. Kiti metai Gilučiams bus jubiliejiniai, švęsime 430 metų sukaktį. Tikimės, kad Žiurkė gilutiškiams bus dosni, kad savivaldybės biudžetas bus geras ir jo pakaks ne tik kasmetiniams poreikiams, bet ir jubiliejinei šventei.
Kietaviškių seniūnija yra didesnė, todėl ir iššūkių, ir problemų čia daugiau, bet viską pavyksta išspręsti. Seniūnės pareigas Kietaviškėse einu vos du mėnesius, todėl apie darbus šioje seniūnijoje sunku kalbėti. Kartu su bendruomene organizavome Kalėdinį renginį, smagu, kad bendruomenė ir gyventojai aktyvūs.
Vienas naujesnių dalykų, kad ankstesnės seniūnės Dovilijos Cibulskienės vadovavimo metu seniūnijoje buvo sužymėtos gyvenvietės.
2019-aisiais metais buvo pakeistos nusidėvėjusios grindys Kietaviškių bibliotekoje. Labai tikimės, kad kitąmet pavyks suremontuoti Kietaviškių kultūros klubo patalpas, pakeisti grindis. Kol kas nėra paskelbtas konkursas į Kietaviškių seniūno pareigas, bet dirbsiu čia kiek reikės. Linkiu gilutiškiams, kietaviškiečiams bei savo kolektyvui gerų ateinančių metų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69