Savivaldybės tarybos posėdyje

Savivaldybės tarybos posėdyje
Julija Kirkilienė

Tylos minute dėl Prezidento A. M.  Brazausko mirties paskutinę birželio dieną  pradėtas posėdis neprivertė tarybos narių susimąstyti apie bėgantį laiką. (Video)

Beveik valandą svarstę sprendimo projektą dėl VšĮ „Jaunimo krantas“ veiklos, nė vienas  tarybos narys jam nepritarė. Tik tada patys suprato, kad švaisto laiką ir kad nevertėjo merui teikti šio klausimo svarstyti tarybai. Vienam klausimui svarstyti pagal reglamentą skiriama nuo 5 iki 10 min., bet tarybos nariai nebrangindami savo laiko, per posėdžiui skirtas valandas apsvarstė vos 16 klausimų iš dvidešimt šešių numatytų. Nutarus dirbti ir per pietų pertrauką, likę 10 sprendimų projektų buvo apsvarstyti per nepilną valandą.
Pinigai
Daugiausia emocijų tarybos nariams, žinoma, sukelia pinigai. Tad ir pirmuosius 5 klausimus pateikusi Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Regina Žemaitienė tribūnoje užlaikyta buvo apie porą valandų, nors pagal reglamentą buvo numatyta valanda.
Taryba tvirtino biudžeto vykdymo ataskaitą, tikslino biudžetą, ginčijosi dėl pinigų, reikalingų prisidėti prie ES lėšomis vykdomų projektų skolinimosi, svarstė ir ginčijosi, kokie projektai reikalingi, kokius nereikalingus savivaldybė vykdo. Diskutavo, ar iš Kultūros veiklos ir sporto programos 25 tūkst. Lt  skirti įgyvendinti parapijos idėją – bažnyčios šventoriuje sukomponuoti ir įamžinti šių metų jubiliejines datas – Elektrėnams – 50, savivaldybei – 10, Lietuvos Nepriklausomybei – 20 metų ir Elektrėnų mariomis užlietų kaimų pavadinimams, o viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos gerinimo programai  – 15 tūkst. Lt.
Bloga žinia nusikaltėliams
Ilgiausiai ginčijosi dėl 15 tūkst. Lt. Pats policijos komisariato viršininkas Andžej Grudinskij vos ne pusvalandį įtikinėjo, kad gautus pinigus pareigūnai panaudos tik kurui ir priminė apie aktyvų policijos darbą, dėl kurio savivaldybėje žmonės pradėjo šia institucija pasitikėti, suteikia daug naudingos informacijos, o pareigūnai sudavė smūgį šiltai savivaldybėje besiglaudusiems narkotikų platintojams.
„Pas vieną sulaikytąjį per kratą mes radome daugiau pinigų, nei iš tarybos  prašome paremti mūsų veiklą. Siųskime blogą žinią nusikaltėliams, neskaičiuojantiems pinigų darant nusikaltimus“, – kalbėjo komisaras, vis primindamas, kad kriminogeninė padėtis savivaldybėje pagerėjo tik dėl tarybos, visuomenės ir pareigūnų bendradarbiavimo.
Skyrė taryba pinigų Visuomenės apsaugos gerinimo programai, net siūlė policijos komisariato viršininkui dar jų prašyti, nes ir nusikaltimus, ir viešosios tvarkos pažeidimus daro mūsų pačių, savivaldybės gyventojų, vaikai. Jei patys negalime jų suvaldyti, mokėkime pareigūnams.
Skolos kaip žaizdos
Savivaldybė, kaip visas pasaulis, gyvena skolose. Nors, pasak R. Žemaitienės, mūsų savivaldybė, skirtingai nei kitos, pavyzdžiui, Vilniaus, dar skolinimosi limito neišnaudojo, bet skolų po šio posėdžio turės apie 9 mln. Tiesa, pirmosios savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu, pasak Kęstučio Vaitukaičio, skolų suma buvo apie 12 mln., kuri per antrąją kadenciją sumažinta buvo beveik iki 3 mln.
Administracijos direktorius Henrikas Petrauskas redakcijai sakė, kad savivaldybės skolos išaugo dėl aktyviai vykdomų Europos Sąjungos remiamų programų, prie kurių 10-20 proc. reikia prisidėti ir savivaldybei. Bet duodamų pinigų neimti nebūtų išmintinga. Daugiausiai vykdome švietimo įstaigų remonto projektų. Kurio atsisakyti?
Tarybos nariai Danas Dambrauskas ir Bronius Pargaliauskas siūlė nusistatyti prioritetus, kokius projektus vykdyti, kiti tarybos nariai prieštaravo jiems, pagrįsdami, kodėl nėra paprasta tuos prioritetus nustatyti.  Daugiausiai priekaištų valdantiesiems tarybos nariai skyrė dėl projekto administracijos darbuotojų anglų kalbos mokymams. Prie ES lėšų prisidėti galėjo patys besimokantys, tuomet savivaldybei tektų mažiau skolintis.
Pasiginčijo, pasiginčijo ir nutarė skolintis, žinodami, kad tas skolas grąžinti teks kitų kadencijų tarybos nariams ir skolos kaip žaizdos skaudės kelioms elektrėniečių kartoms. Bet dabar gyvenimas verda – dirba statybininkai, apšildo mokyklų pastatus, renovuoja ligonines ir gatves, o Elektrėnai akivaizdžiai gražėja.
Pasenęs Jaunimo krantas
Ginčiai dėl „Jaunimo kranto“ tęsiasi visą šios tarybos kadenciją, bet įstaigos veikla nejuda, tik auga skolos atlyginimams darbuotojų, kurie nedirba. Kai kurie tarybos nariai pradėjo įtarinėti, kad kažkas laukia, kol bus sutvarkyta ežero pakrantė ir tada, neinvestavus į infrastruktūrą ir veltui gavus  apleistus pastatus, bus galima vykdyti komercinę veiklą. Tarybos nariai tik nesupranta, ar to nori dabar valdantieji, ar esantys opozicijoje ir vis laukiantys savo valandos.  
K. Vaitukaitis, būdamas meru su valdančiąja dauguma sukūręs šią įstaigą ir Rimanto Varanausko idėją įvertinęs 80 tūkst. litų, rėžė kalbą, kad dabartiniai valdantieji galėjo neleisti UAB „Vesteksa“ iš R. Varanausko nupirkti tas akcijas. „Tegul tas Varanauskas būtų pasiėmęs tą savo idėją ir išėjęs“, – apie buvusį bičiulį kalbėjo buvęs meras ir pareiškė nedalyvausiąs balsavime dėl „Jaunimo kranto“ veiklos.
Nuo balsavimo nusišalino ir kitas VšĮ „Jaunimo kranto“ steigėjas ir buvęs direktorius Andrejus Paberalis. Edmundas Vėželis tarybos nariams rodė jų priimtus ir nevykdomus sprendimus dėl įstaigos likvidavimo. Dėl to sprendimo projekto tarybos nariai laužė ietis beveik valandą ir už pateiktą sprendimo projektą nė vienas nebalsavo.
Šalia ežero Pastrėvys be ežero
Tarybos nariai ilgai ginčijosi dėl sprendimo projekto leisti Pastrėvyje šalia apleistų fermų keisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą – statyti ilgalaikiam gyventojų poilsiui skirtus pastatus ir statinius, viešbutį, kavinę. Ginčijosi tarybos nariai, kodėl ten negali būti kokie žirgynai, o gal ten bus statomi gyvenamieji namai, ar pastrėviečiai galės prieiti prie ežero.
E. Vėželio siūlymo detalizuoti planus niekas neišgirdo. Šioje vietoje išmintingai, mano nuomone, pasisakė A. Paberalis: „Leisti viską, ką leidžia įstatymas, o įstatymų pažeidėjus kontroliuoti“. Gerai būtų, kad taip būtų. Gaila tik, kad beveik kiekvienas šiek tiek suprantantis įstatymus pilietis, ieško tų įstatymų apstatymų. Todėl ir nepasitikime vieni kitais, todėl kartais sutrukdoma geriausioms idėjoms, o kartais pritariama blogiausioms.
Todėl belieka apeliuoti į Lauryno Savicko ir Elžbietos Chadaravičienės, dėl kurių žemės naudojimo paskirties taip ilgai ginčijosi tarybos nariai, sąžinę, kad jų kaimynai pastrėviečiai, gyvendami prie ežero,  neliks be ežero.
Vanduo dar brangs
Šiuo metu elektrėniečiai, gerdami geležingą,  nemalonaus kvapo ir skonio  vandenį, mąsto apie galimybę iš Elektrėnų komunalinio ūkio (EKŪ) gauti kompensaciją. O savivaldybės tarybos nariai svarsto, kaip EKŪ susirinks išleistus pinigus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimui.
Taryba nutarė, kad administracijos direktorius, kuris yra ir EKŪ valdybos pirmininkas, o EKŪ vienintelis akcininkas yra savivaldybės taryba, pasirašytų partnerystės sutartį, kad abu dalyvauja projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje“.
Taryba taip pat įpareigojo EKŪ, praėjus ne daugiau kaip metams nuo projekto pabaigos, tvirtinant vandens paslaugų kainą, įskaičiuoti įgyvendinamų projektų sąnaudas. Apie tą kainą nedaug diskutavo tarybos nariai. Kiek reikės, tiek ir priskaičiuos, suversdami kaltę kainų komisijai. Bet žmonėms nereikės nei gręžiniais, nei nuotekų išsiurbimu rūpintis.
Laikas ne visada pinigai
Kadangi numatytu laiku dėl tarybos narių plepumo posėdis nebuvo užbaigtas, tai per pietų pertrauką apsvarstyti likusių 10 klausimų pasiliko tik 16 tarybos narių. Jie nepritarė UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ sumažinti nuomos mokesčio, nepritarė mažinti atlyginimo Elektrėnų knygų centro vadovui, bet pritarė atleisti nuo žemės nuomos mokesčio daugiavaikę šeimą iš Gilučių seniūnijos.
Posėdžio pabaigoje tarybos narys E. Vėželis pareiškė, kad rangovai nekokybiškai atlieka darbus, vykdomus pagal ES finansuojamus projektus, D. Dambrauskas merui įteikė 3 tūkst. gyventojų parašų, kuriuos jau buvo įteikęs Prezidentei dėl Kazokiškių sąvartyno. Pasak politiko, Vilnius turi išgirsti elektrėniečius ir kuo skubiau statyti atliekų perdirbimo įmonę. O Vaidas Ratkevičius, Darbo partijos vardu, su 55-tuoju jubiliejumi pasveikino administracijos direktorių H. Petrauską.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69