Parapijų misijos nukeltos į gegužę

Parapijų misijos nukeltos į gegužę

Virginija Jacinavičiūtė

Sekmadienį, pasibaigus ryti­nėms šv. Mišioms, klebonas Jonas Sabaliauskas pakvietė parapijiečius pasimelsti už miestą. Malda nebuvo įprasta – giedra ir pakilia nuotaika bažnyčią ir tikinčiųjų ­širdis užpildė Viešpaties šlovinimo giesmės, kurias atliko kunigai redemptoristai ir Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Kartu giedojo ir gitara akompanavo kunigas redemp­toristas Rastislav Dluhý.

Šlovinimo giesmes gieda R. Dluhý, V. Spangelevičiūtė-Kneižienė ir P. Hertel

Kunigai redemptoristai Peter Hertel ir Rastislav Dluhý bei V. Spangelevičiūtė-Kneižienė susipažinti su Elektrėnų parapijiečiais atvyko dar spalio pradžioje. Buvo planuota mėnesio pabaigoje Elektrėnuose organizuoti 8 dienų parapijų misijas. Misijų organizatoriai susitiko su aktyviais parapijiečiais, tarėsi kokiose vietose (be bažnyčios) dar būtų galima organizuoti susitikimus. Jau buvo patvirtintas parapijų misijų susitikimų su bendruomene grafikas. Kunigai redemptoristai planavo evangelizaciją skleisti šv. Mišiose, mokyklose, bibliotekoje. Deja, blogėjanti COVID-19 situacija privertė planus pakeisti. Nutarta parapijų misijas nukelti į sveikatai saugesnį laiką – gegužės 28-ąją dieną. Iš pradžių nerimavęs dėl misijų nukėlimo, šiandien kle­bonas Jonas Sabaliauskas sako, kad gegužė dar labiau tiks bendravimui su Elektrėnų bendruomene. Tikėtina, kad dienos bus šiltos, susitikimus organi­zuo­ti bus galima ne tik įstaigose, bet ir gryname ore.
Sekmadienio Mišios buvo tarsi įžanga į pavasarį planuojamas pa­rapijų misijas. Kartu su giesmėmis skambėjo malda už miestą, skirta kiekvienam Elektrėnuose gyvenančiam žmogui.
Kaip pasakojo V. Spangelevi­čiūtė-Kneižienė, parapijų misijos Lietu­voje buvo organizuojamos tar­pukariu. Apie tai liudija randami misijų kryžiai, kurie buvo pastatomi misijoms pasibaigus. Tokių kryžių aptikta Lapių parapijoje, kelio­se Telšių vyskupijos vietose, bet niekas tiksliai nežino, kokios tos misijos buvo. Pasak Vaidos, Lietuvoje dar niekad nebuvo organizuotos 8 dienų misijos. O Slovakijoje, iš kurios atvy­ko kunigai redemptoristai R. Dluhý ir P. Hertel, parapijų misijos vyksta dažnai ir yra vadinamos Žmonių ­misijomis (Liudovojy misiji).

Malda už miestą

Elektrėnų parapija – pirmoji Lietuvoje, kurioje planuojamos 8 dienų trukmės parapijų misijos. Kodėl pasirinkti Elektrėnai, atsakė V. Spangelevičiūtė-Kneižienė.
Kunigus redemptoristus į Lietuvą pakvietė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Vienas iš vyskupo tikslų buvo, kad kunigai Lietuvoje vykdytų parapijų misijas. Pagrindi­nis redemptoristų evangelizavimo būdas yra būtent parapijų misijos. Prie kiekvieno redemptoristų vie­nuo­lyno yra ir pasauliečių bendruomenės, tad misijas vienuoliai vykdo kartu su pasauliečiais. Kelerius metus Kaune gyvenantys Slovakijos kunigai jau išmoko lietuviškai, todėl gali evangelizaciją skleisti visiems lietuviams suprantama kalba.
Kad parapijų misijos būtų vykdomos Elektrėnuose, pageidavo vys­kupas Jonas Ivanauskas. Gal tai dėl to, kad Elektrėnų parapija yra viena jauniausių Lietuvoje, mano V. Spangelevičiūtė-Kneižienė.
Ruošiantis parapijų misijoms dalis tikinčiųjų jau spėjo pažinti kunigus redemptoristus P. Hertel ir R. Dluhý, kurie Elektrėnų bažnyčioje aukojo kelerias šv. Mišias.
Redemptoristai yra vienuoliai, kurie neturi vienuolyno, tad gyvena regulos namuose. Jie neturi šeimų, gyvena kaip vienuoliai. Didžioji jų dalis yra kunigai. Redemptoristų ordiną 1732 m. įkūrė Alfonsas de Liguori, kuris gyveno Neapolyje­ ir buvo vienas iš tų, kuris pirmasis­ pradėjo vykdyti veiklą, panašią į parapijų misijas. Jis eidavo į visokias įstaigas, susitikdavo su žmonėmis rūsiuose, skaitydavo Šventąjį Raštą, melsdavosi ir žmones mokė taip ­daryti. Pagrindinė šių vienuolių misija ir yra daryti misijas. Redemptoristai yra Aukščiausiojo Atpirkėjo kongregacija, kurių vienuolių yra įvairiuose pasaulio kraštuose. O gegužę organizuojantys parapijų mi­sijas kunigai redemptoristai Rastislav Dluhý ir Peter Hertel yra atvykę iš Čekų-Slovakų provincijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69