Naujienos iš paskutiniojo 2014 metų savivaldybės tarybos posėdžio

Naujienos iš paskutiniojo 2014 metų savivaldybės tarybos posėdžio

Virginija JACINAVIČIŪTĖ

Paskutinysis praėjusių metų Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo šventiškai. Meras Kęstutis Vaitukaitis visiems tarybos nariams įteikė neseniai išleistą knygą apie Elektrėnus. Vėliau buvo pasveikinti du gimtadienius gruodį šventę tarybos nariai – Gediminas Zagorskis ir Ramūnas Kartenis. Meras trumpai apibendrino praėjusius metus, atskleisdamas, kad metų pradžioje jautėsi neramiai, tačiau džiaugėsi, jog metai visgi buvo gana sėkmingi, o tai labiausiai matyti iš to, kad savivaldybės ir biudžetinių įstaigų darbuotojams metų pabaigoje buvo išmokėti atlyginimai už gruodį. Nors svarstyti sprendimų projektai buvo aptarti komitetuose, tačiau ir posėdyje aštrių diskusijų netrūko. Per tris valandas buvo balsuota už 42 projektus.

Dotavo VAATC-ą

Pirmosios diskusijos posėdyje kilo koreguojant paskolos lėšomis finansuojamų projektų sąrašą. Anksčiau buvo nutarta 27,2 tūkst. Lt skirti naujos įrangos įsigijimui ir diegimui Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje, tačiau naujuoju sprendimu nuspręsta, kad šias lėšas geriau panaudoti didelių gabaritų atliekų aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimui. Šį projektą vykdo UAB „VAATC“, remiant Europos Sąjungai, o tai ir tapo visų diskusijų priežastis. Elektrėnų savivaldybė valdo 2,4 proc. UAB „VAATC“ akcijų. Tarybos narys Viktoras Valiušis posėdyje pabrėžė, kad dotuoti uždarąją akcinę bendrovę iš savivaldybės biudžeto yra neteisėta. Opozicijos atstovas rėmėsi Akcinių bendrovių įstatymu, kuriame sakoma, kad akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. V. Valiušis redakcijai savo kalbą posėdyje taip komentavo: jei turtas priklauso uždarajai akcinei bendrovei, tai ji ir turi padengti visas bendrovės išlaidas. Jis nebūtų prieštaravęs tarybos sprendimui padengti bendrovės išlaidas tik tuo atveju, jei viskas būtų pagal įstatymus – būtų įvertintas naujai įgytas bendrovės turtas, visi akcininkai nuspręstų finansuoti projektą ir pan.

K. Vaitukaitis paaiškino, kad iš visų Vilniaus apskrities savivaldybių tik Elektrėnų dar nėra atsiskaičiusi su atliekų tvarkymo įmone, jei to nepadarys iki sausio 31 d., VAATC kreipsis į teismą. Tiesa, niekas nepasidomėjo, ar finansinių problemų turinti Vilniaus savivaldybė savo dalį, kuri sudaro per 2 mln. litų, jau įnešė į uždarosios akcinės bendrovės, nuolatos keliančios kainas už atliekų priėmimą iš savivaldybių, kasą ar ne. Nepaisant tokių prieštaringų nuomonių, savivaldybės taryba nusprendė, kad lėšos atliekų aikštelėms finansuoti bus skirtos.

Ar auginsime mistinius čempionus

Posėdyje kritikos laviną teko atlaikyti Elektrėnų sporto mokyklos direktoriui Valdui Škadauskui. Sporto mokykloje sunkiai beišsitenka visi mokiniai, todėl V. Škadauskas rengė projektą, kuriuo numatyta, kokia tvarka remiantis vaikai bus priimami į Sporto mokyklą. Šiuo klausimu taip pat aktyviai kalbėjo V. Valiušis. Jis klausė, kas yra svarbiau Sporto mokyklai – ugdyti mistinius olimpinius čempionus ar priimti visus norinčius sportuoti vaikus, kad jie nesišlaistytų gatvėse? V. Valiušis teigė, jog nėra sąžininga, kad treneriai rūšiuoja vaikus, o elektrėniečiai, mokėdami mokesčius, bet neturėdami galimybės leisti savo vaikų sportuoti, ugdo čempionus, kurių Sporto mokykla iš tiesų net nėra išugdžiusi. Tarybos narys Virgilijus Pruskas teigė, jog Sporto mokykla šiaip ar taip atrenka vaikus, sugebančius sportuoti, o mažiau gabūs vaikai, jei tik nori, gali lankyti įvairius būrelius ar kitas sporto šakas ir sakė manąs, jog iš tiesų specialistai turi atrinkti vaikus.

V. Škadauskas atsakydamas į tarybos narių replikas prisiminė, kad vis tik vieną čempioną – Darių Kasparaitį – Elektrėnų sporto mokykla užaugino, bet tai tik privertė kai kuriuos tarybos narius šyptelėti. Apibendrindamas diskusijas V. Škadauskas pastebėjo, kad mokyklos taryba, kurią po tris sudaro tėvai, administracijos darbuotojai ir treneriai, galėtų atrinkti, kurie vaikai tinkami lankyti Sporto mokyklą. Prieštaraujančios nuomonės tarybos narių nepaveikė, tad buvo balsuota už pateiktą projektą.

Nesutarimai dėl Elektrėnų miesto VVG

Diskutuojant dėl narystės asociacijoje „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė“ į posėdį sumaišties įnešė bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ narys Edmundas Vėželis. Jis įlėkė į salę nešinas šūsnimi popierių ir cituodamas dokumentus tvirtino, jog projektas vykdomas skubotai ir ne taip, kaip turi būti. „VVG dar nėra, o jūs narius jau deleguojat į valdybą. Negausit ES paramos, jei darot tokius dalykus“, – piktinosi E. Vėželis. Merui K. Vaitukaičiui toks chaoso kėlimas nepatiko, jis kelissyk griežtai pakartojo, kad nuo gegužės mėnesio buvo galima siūlyti savo idėjas ir kažkodėl pats E. Vėželis šito nepadarė.

Vietos veiklos grupės valdybą turi sudaryti po tris valdžios, verslo ir bendruomenės atstovus. Tarybos narys Henrikas Petrauskas pasiūlė, kad tarybos nariai turėtų deleguoti valdžios atstovus į asociaciją ir viešai paskelbti, kad kitų dviejų grupių – verslo ir bendruomenės – atstovai deleguotų savo narius. Projekto rengėjas Virgaudas Šimkūnas teigė, Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė – ne savivaldybės, o miesto bendruomenės reikalas, todėl ir iniciatyva turėtų ateiti būtent iš bendruomenės. Pasitarusi savivaldybės taryba nusprendė, kad reikėtų pakeisti projekto, kuriame anksčiau nebuvo punkto „Pritarti asociacijos Elektrėnų miesto veiklos grupė steigimui“, formuluotę. Iš valdžios atstovų į asociaciją jau pasiūlytas miesto seniūnas Antanas Šalkauskas. Savivaldybės tarybos balsavimu kitais dviem asociacijos nariais taps tarybos nariai Laimutė Ablingienė ir Gediminas Kriščiūnas.

Gėdingiausias Elektrėnų projektas

Ne ką mažiau diskusijų kilo ir svarstant Gedimino Ratkevičiaus parengtą projektą, kuriuo siūlyta leisti UAB „GV Inovacijos“ registruoti buveinę adresu Draugystės 22 (buvęs „Poseidono“ pastatas) ir perrašyti nuomos sutartį. Šio klausimo svarstyme nuomonės ir vėl išsiskyrė.

Gėdingiausio Elektrėnų projekto „Jaunimo krantas“ istorija, kaip sako V. Valiušis, – tęsiasi jau dešimt metų, tačiau realių pokyčių taip ir nematyti. Prieš trejus metus likvidavusi VšĮ „Jaunimo krantas“ savivaldybė pasirašė nuomos sutartį su UAB „Vesteksa“ ir Gyčiu Daugėla, kad jiems, kaip buvusiems dalininkams, penkiasdešimčiai metų atiduoda buvusį „Poseidono“ pastatą. Sutartyje buvo numatyta, kad buvę „Jaunimo kranto“ dalininkai per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos parengs nuomojamų statinių renovavimo, rekonstrukcijos projektą ir jį pateiks savivaldybės administracijai.

Nuomininkai įpareigoti statinius rekonstruoti savo lėšomis ir per dvejus metus investuoti ne mažiau kaip 2 milijonus litų. Posėdyje kilo šurmulys dėl to, kad nuomininkai neinvestavo pažadėtų pinigų ir pasigirdo raginimai nutraukti sutartį bei konkurso būdu ieškoti naujų investuotojų. V. Valiušis teigė, kad senasis „Poseidonas“ – „auksinė“ vieta, į kurią norinčiųjų investuoti tikrai atsiras.

Meras K. Vaitukaitis sako, kad tarybos nariai veltui kelia sumaištį, nes situacija nėra tokia bloga kaip atrodo. UAB „GV Inovacijos“ priklauso jau minėtam Gyčiui Daugėlai, todėl, pasak mero, baimintis nėra ko: keičiasi tik investuotojo pavadinimas, o sutartyje numatytos sąlygos lieka tos pačios. Darbai vyksta, tik ne taip sklandžiai kaip norėtųsi. Nuomininkai, kad ir labai norėdami negali investuoti tų 2 mln., nes dar nėra išduotas leidimas statybai, vis dar vyksta projektavimo darbai.

Meras mano, kad nesutarimų taryboje kilo dėl to, jog klausimas nebuvo išdiskutuotas komitetuose, o be to ir pats sprendimo projektas nebuvo tinkamai paruoštas.

K. Vaitukaitis taip pat paaiškino, jog tokiems projektams Ūkio ministerija planuoja teikti ES paramą, todėl projekto vykdytojas, tikėdamasis ES paramos, turi atitikti reikalavimus. Visiems, kurie abejojo investuotoju, meras priminė, kad praėjusioje kadencijoje lygiai taip pat tarybos nariai ginčijosi dėl „Perkūnkiemio“ investuotojų ir to pasekmė – vis dar stūksantis vaiduoklis.

Šis sprendimo projektas taryboje nebuvo priimtas. Mero manymu, tarybos narių nuomonė turėtų pasikeisti išdiskutavus klausimą komitetuose. O kol tarybos nariai ginčijasi, elektrėniečiai ir toliau maudysis gražiame paplūdimyje tarp dviejų apleistų pastatų – „Perkūnkiemio“ ir „Poseidono“.

Geros žinios

Dalis paskutiniame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytų sprendimų buvo susiję tik su euro įvedimu, todėl daug diskusijų nebuvo, posėdis teužtruko tris valandas. Jautėsi, kad kai kurie sprendimų projekto rengėjai švenčių įkarštyje buvo išsiblaškę, keletą pastabų dėl projektuose paliktų klaidų gavo juristas Gediminas Ratkevičius, projekto paaiškinime vietoj Elektrėnų savivaldybės įrašęs Druskininkų. Rimanto Edvardo Sabučio informacija nebespėja su laiku. Paklausęs, kada Balceriškėse bus įvestas gatvių apšvietimas, tarybos narys iš administracijos direktoriaus   Arvydo Vyšniausko sužinojo, kad tai jau padaryta. Posėdyje buvo pritarta Sporto mokyklai leisti steigti dar du darbuotojų etatus, pritarta Elektrėnų vaikų globos namus sujungti su Dienos centru ir pavadinti Šeimos namais.

Šiame posėdyje tarybos nariai sužinojo, kad visus 15 metų jie posėdžiavo gamybinėse patalpose, todėl pritarė pakeisti posėdžio salės paskirtį į administracinę.

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko pranešė ir džiugių naujienų: Komisija patikrino Europos Sąjungos finansuotus Nemuno aukštupio baseino 1 paketo 1 etapo ir Ledo rūmų renovacijos projektus ir patvirtino, kad savivaldybės administracija juos įvykdė tinkamai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų