Meras Kęstutis Vaitukaitis: linkiu, kad kiti metai būtų gero matymo metai

Meras Kęstutis Vaitukaitis: linkiu, kad kiti metai būtų gero matymo metai

Julija Kirkilienė

Paskutinį metų posėdį meras Kęstutis Vaitukaitis pradėjo filosofiška sveikinimo kalba, palinkėdamas, kad kiti metai būtų gero matymo metai, o tarybos sprendimai būtų naudingi savivaldybės žmonėms. Tą gerą matymą galima suprasti įvairiai: negi rinkimų į savivaldą metu meras tikisi, kad jo darbų klaidos nebus pamatytos, o jis nematys savo kritikų klaidų. Bet tai bus ateityje, o šiame posėdyje apsvarstytas net 31 klausimas, visiems jiems pritarta.

Šventiškoji dalis

Mokyklų vadovai metų pabaigos proga dėkojo merui ir tarybai už nuolatinę paramą ir padovanojo rankų darbo saldų kompiuterį
Mokyklų vadovai metų pabaigos proga dėkojo merui ir tarybai už nuolatinę paramą ir padovanojo rankų darbo saldų kompiuterį

Posėdis prasidėjo šventiškai. Tarybos nariams buvo išdalintos Viliaus Kavaliausko knygos „Trakų krašto karžygiai“ ir Vytauto Suslavičiaus knygos „Džiazas ir miestas“. Abiejų knygų lei­dybą parėmė savivaldybė. Už tai tarybai padėkojo akordeonistas Marius Bauras, kurio nuo­trauka puošia knygos „Džiazas ir miestas“ puslapius. Knygos autorius, dėkodamas savivaldybei už paramą, pasidalino mintimis apie knygos lei­dybą ir jos reikšmę istorijai. Pasak autoriaus, medžiagos apie 1968 m. vykusį pirmąjį džiazo festivalį nėra daug išlikusios, o tuometinės spaudos puslapiuose įvykiai buvo nušviesti netiksliai. Todėl Vytautui teko iš naujo susitikinėti su festivalio organizatoriais ir dalyviais, kad informacija būtų tiksli ir ja pasinaudoti galėtų muzikologai ar muzikologijos tyrinėtojai. Kita šventiška posėdžio dalis buvo mokymo įstaigų vadovų sveikinimas merui ir tarybai. Pedagogai iškepė tortą – kompiuterį ir išradingai jį apibūdino: mokyklos dalyvauja programoje „Lyderių laikas“ ir suprato, kaip labai svarbu yra grįžtamasis ryšys. Todėl mokyklų vadovai, kaip padėką už mokyklų praturtinimą informacinėmis technologijoms, dovanų atnešė rankų darbo kompiuterį, tinkantį ragavimui ir vaišinimuisi. Po tokių gražių sveikinimų, dar pasveikinusi gruo­džio mėnesį gimusius tarybos narius Andrejų Paberalį ir Ramūną Kartenį, taryba pradėjo darbą.

Planavimai

Posėdyje pritarta buvo mero pristatytam tarybos 2019 metų I-ojo ketvirčio planui. Kadangi kovo 3 dieną vyks rinkimai į savivaldą, tai kitų ketvirčių planus tvirtins jau nauja taryba. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko supažindino su strateginio veiklos plano pakeitimu. Dokumente išsamiai išvardinti atlikti darbai, iliustruoti demografiniai, socialiniai, ekonominiai, viešojo saugumo ir kiti rodikliai nuo 2016 m., pateikti savivaldybės plėtros vizija, tikslai ir uždaviniai bei pateiktas strateginės plėtros atnaujinimo planas. Planą kritikavo tarybos narys Viktoras Valiušis, atkreipdamas dėmesį, kad dokumente gerai parodyta, kur esame, o kur eisime apsiribojama frazėmis: didinsime, stip­rinsime, atnaujinsime ir kt. Viena gera naujiena iš strateginio veiklos plano pakeitimo yra ta, kad iš Europos Sąjungos ir savivaldybės biudžeto lėšų Semeliškėse bus pastatyta priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo stotis. Semeliškėse taip pat planuo­jama nuotekų valymo ir įrenginių rekonstrukcija. O Draugystės ir Saulės gatvės Elektrėnuose įtrauktos į kvartalinės renovacijos planus. Taip pat planuojama Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis dviejose savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose įdiegti naują ugdymo modelį – pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų – autistų ugdymo organizavimą. Įdiegus šį modelį, norintiems gauti šias paslaugas tėvams savo vaikų nebereikės vežioti į Vilnių ar Kauną.
Su visais planų atnaujinimais ir pakeitimais išsamiai galima susipažinti savivaldybės el. svetainėje www.elektrenai.lt.

Paramos ir pagalbos

Knygos „Džiazas ir miestas“ pristatyme akordeono muzika tarybai už rėmimą dėkojo vienas iš knygos herojų M. Bauras. Tribūnoje knygos autorius V. Suslavičius
Knygos „Džiazas ir miestas“ pristatyme akordeono muzika tarybai už rėmimą dėkojo vienas iš knygos herojų M. Bauras. Tribūnoje knygos autorius V. Suslavičius

Taryba tarpušvenčio laikotarpiu parodė geraširdiškumą ir ne tik skyrė materialinę pagalbą nelaimės ištiktai šeimai, bet pritarė ir laikiniems vaikų globėjams padidinti atlyginimus. Tarybos nariai neprieštaravo, kad vieną vaiką prižiūrintis socialinis globėjas gautų 800 eurų atlyginimą per mėnesį, du vaikus prižiūrintis – 1000 eurų, o 3 vaikus prižiūrintis –1200 eurų per mėnesį atlyginimą, o laukiant „Globos centro“ perduodamo vaiko globėjams mokėti 500 eurų atlyginimą. Tiesa, tarybos narė Laimutė Ablingienė sakė negalėsianti balsuoti vien todėl, kad vaikus auginančios ir už minimalų atlyginimą dirbančios šei­mos atlyginimo gauna perpus mažiau nei socialiniai globėjai. Meras, gindamas sprendimo teisingumą, priminė, kad socialinių globėjų ir už tokį atlygį surasti yra sudėtinga, o vaikams laikinų namų vis dar prireikia. Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos organizavimo šeimoje apraše taip pat patvirtintos naujovės – įvestos laikino atokvėpio paslaugos. Jeigu socialinis globėjas dėl tam tikrų priežasčių – ligos, mokslo, komandiruotės ir kt. – laikinai negali eiti pareigų, vaikas perduo­damas budinčiam globėjui ar globos namams ir jiems iš savivaldybės biudžeto sumokama 300 eurų per mėnesį.

Kiti klausimai

Šiais metais savivaldybės administracijoje savivaldybės gydytojo ieškokite Socialinės apsaugos skyriuje. Nenustebkite, kad prie padidėjusių šilumos, elektros, dujų kainų prisidės ir šiek tiek padidėjęs įkainis už laiptinių valymą. Mokesčiai padidės todėl, kad nuo 400 iki 430 eurų padidinus minimalų atlyginimą, atlyginimas padidintas ir kiemsargiams. O už paslaugas susimokėti, žinoma, teks paslaugų gavėjams, t.y. daugiabučių gyventojams. Taryba posėdyje taip pat pritarė sprendimo projektams dėl mokyklų direktorių darbo apmokėjimo aprašų, dėl pareigybių skaičiaus savivaldybės įstaigose ir kt.
Tarybos posėdyje savo nuomonę net keliais klausimais buvo leista išsakyti posėdyje dalyvavusiam socialiniam darbuotojui ir visuomeniniam veikėjui Kęstučiui Dringeliui. Kadangi tai buvo paskutinis metų posėdis, vykęs tarp švenčių – gruo­džio 27 dieną – tai tarybos nariai išsiskirstė draugiškai ir po posėdžio visi ėjo pa­skanauti mokyklų direktorių padovanoto saldžiojo „kompiuterio“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69