Išklausykite antrąją pusę

Tarybos narys Danas Dambrauskas nesutinka su laikraštyje „Elektrėnų kronika“ straipsnyje „Beribis politikavimas“ išsakyta kritika jo atžvilgiu, todėl skaitytojams suteikiama galimybė išklausyti antrąją pusę.

Spausdiname D. Dambrausko raštą, atsiųstą redakcijai. Kalba netaisyta.

Dėl šmeižikiškos informacijos paskelbimo, laikraštyje Elektrėnų kronika
2010 gruodžio 3 dienos laikraštyje Elektrėnų kronika Nr. 48 išspausdintas straipsnis „Beribis Politikavimas“ (toliau – Publikacija), kuriame paskelbta trikoves neatitinkanti, nieko bendro su realybe neturinti, šmeižiančio pobūdžio informacija. Publikacijoje išplatinta informacija žemina ir šmeižia mane kaip asmenį bei Elektrėnų savivaldybės tarybos narį.
Prieš pateikiant komentarus dėl Publikacijoje pasirodžiusios informacijos, leiskite Jums priminti, kad informacijos laisvė nėra absoliuti ir visaapimanti. Asmenys, realizuodami savo teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, privalo laikytis įstatymų nustatytų apribojimų, nepiktnaudžiauti informacijos laisve. Įgyvendindamas teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją asmuo neturi varžyti kitų žmonių teisių ir laisvių, nežeminti žmogaus garbės ir orumo, nemenkinti jo kitų žmonių akyse. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalis numato, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su šmeižtu ir dezinformacija.
Atitinkamų elgesio taisyklių įpareigoja Jus, kaip viešosios informacijos rengėjus, laikytis ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, kurio 3 straipsnis nustato, jog „žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti teisę ir etiką pažeidžiančių nuomonių“, o 4 straipsnis nustato, kad „Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai”. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalis nustato, kad „Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą“.
Žemiau pateikiu citatas iš Publikacijos, kuriose pateikta informacija yra sukurta pačios Publikacijos autorės, neturi nieko bendro su realybe. Šią informaciją vertinu kaip žeminančios rūšies šmeižtą prieš mano asmenį:
1. Citata iš straipsnio „ Beribis politikavimas“: „Vaidina ne tik nieko apie įstatymus nežinantis ir nenorintis žinoti radikalusis Danas Dambrauskas, bet ir senas politikas Kęstutis Vaitukaitis“.
Pastaba. Teiginys, kad aš nieko nežinau apie Lietuvos Respulikoje galiojančius įstatymus, o tuo labiau, kad nenoriu žinoti apie Lietuvoje galiojančius įstatymus, yra šmeižikiškas. Taip straipsnio autorė Julija Kirkilienė šmeiždama mano asmenį, bando sudaryti įspūdį, kad aš nesilaikau įstatymų, juos ignoruoju, nes jų nežinau ir nenoriu apie juos žinoti. Straipsnyje nenurodytas šaltinis iš kurio būtu galima teigti, kad aš nieko nenoriu žinoti apie įstatymus ir jais nesidomiu. Tad pradėdama straipsnį šmeižikiška informacija, autorė vadovaudamasi, šia pačios iš piršto laužia informacija, straipsnyje šmeižia mano asmenį toliau.
2. Citata iš straipsnio „Beribis politikavimas“: „Nors D. Dambrauskas pareiškė nusišalinantis nuo balsavimo, bet klausimo svarstymo metu paaiškėjo, kad politikas, vaizduojantis kovotoją už teisybę, pats visur ieško spragų kaip valstybę, o tai reiškia, žmones, apgauti“.
Pastaba. Tai yra apskritai šmeižikiški teiginiai, Julija Kirkilienė nepateikė jokių įrodymų, kad aš, Danas Dambrauskas, ieškau spragų kaip valstybę apgauti, tai yra žmones, be faktų tai yra atviras sąmoningas šmeižtas. Noriu atkreipti dėmesį, kad svarstomas klausimas susijęs su mano asmeniu tik tiek, kad esu iš Prano Sinkevičiaus nusipirkęs 10 arų sklypą. Tą aš deklaravau ir nusišalinau nuo balsavimo, o mokesčiai už žemę mums yra skaičiuojami kiekvienam atskirai, tad daugiau nieko bendro neturim, aš savo mokesčius sumokėjau, o Pranas Sinkevičius kreipėsi į tarybą, kad jam mokesčiai už jo disponuojamą žemės sklypą būtų sumažinti. Tą jam leidžia daryti LR įstatymai ir jis savo teise naudojasi. Ir kas čia nusikalstamo?
3. Citata iš straipsnio „Beribis politikavimas“: „Pilietis Pranas Sinkevičius, kurio žeme kažkaip disponuoja tarybos narys, prašyme dėl atleidimo nuo žemės mokesčio, mokesčius įvardija savivaldybės rėmimu“.
Pastaba. Perskaičius tokį teiginį susidaro įspūdis, kad Danas Dambrauskas, kažkaip disponuoja svetima žeme ir vėl nenurodomi faktai, tad šis teiginys tik sąmoningas šmeižtas. Ir apskritai, ką reiškia teiginys „kažkaip disponuoja”?
4. Citata iš straipsnio „Beribis politikavimas“: „Tarybos nariai paragino socialinės paramos tarnybas pasidomėti senolio P. Sinkevičiaus gyvenimo sąlygomis ir sveikata, o politikui D Dambrauskui pasiūlė mokytis laikytis įstatymų, o ne apgaulėmis bandyti nemokėli mokesčių“.
Pastaba. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad šis svarstomas klausimas apskritai nesusijęs su mano asmeniu. O iš citatos matosi, kad autorė sudarė įspudį, kad aš kažko kreipiausi, kažko prašiau ir man pasiūlė mokytis laikytis įstatymų. Autorė tendencingai siekia sudaryti įspudį, kad aš įstatymų nesilaikau nepateikdama jokių faktų, esą tai sakė tarybos nariai. Juk rašant tokią informaciją reikia nurodyti sakiusiųjų asmenų vardus ir pavardes, priešingu atveju tai yra šmeižtas mano atžvilgiu. Tuo labiau, pasak straipsnio autorės, tai buvo pasakyta viešame tarybos posėdyje, tarybos posėdžiai yra įrašinėjami, tad slėpti asmenų pavardžių ir vardų nėra tikslo. O gal yra kitaip? Tokios informacijos nėra ir negali būti, nes klausimas su manimi nesusijęs, tad straipsnio autorė nepateikdama faktų, kaip aš apgaulėmis bandau nemokėti mokesčių, sąmoningai mane eilinį kartą apšmeižė.
Prašau. Elektrėnų kronikos redaktorės ir straipsnio „Beribis politikavimas“ autorės Julijos Kirkilienės, artimiausiame Elektrėnų Kronikos laikraščio numeryje ir elektroninės versijos laikraščio portale, paneigti visą šią informaciją kaip melagingą ir nesusijusią su mano asmeniu. Taip pat nurodant mano vardą pavardę ir tarybos nario statusą. Laikraštyje, informacijos paneigimą išspausdinti pirmame laikraščio puslapyje, kur ir buvo paskelbta melaginga informacija, tokia pačia apimtimi, tokiu pačiu šriftu.
Baigdamas norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymą, viešos informacijos rengėjai ar skleidėjai atsako už Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų įstatymų. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių viešos informacijos rengimą, pažeidimus. Iš to seka, kad už netinkamą nuomones ar kritikos reiškimą gali būti taikoma teisinė atsakomybė, kai tai yra būtina pažeistoms asmens teisėms apginti. Atsižvelgdamas į tai, prašau ateityje Jūsų laikraštyje spausdinamose publikacijose susilaikyti nuo panašaus pobūdžio teiginių, kuriais yra siekiama ne informuoti visuomenę, o pažeminti ir apšmeižti mane kaip asmenį ir kaip Elektrėnų savivaldybės tarybos narį. Netoleruosiu publikacijų, kuriomis yra siekiama apjuodinti mane Elektrėnų gyventojų ir rinkėjų akyse, todėl, esant reikalui, būsiu priverstas pažeistą savo garbę ir orumą ginti teisme.

Danas Dambrauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69