Administracijos direktoriaus Henriko Petrausko atsakymai į gyventojų klausimus

{qtube vid:=0g776cGX1k0 w:=220 h:=200 b:=0 c1:=402061 c2:=9461ca ap:=0 rel:=0}

1. Kada sutvarkys kelio (aikštės) gabaliuką tarp savivaldybės ir degalinės? Ar lauksime, kol meras ar administracijos direktorius duobėse nusilauš asmeninio automobilio ratą? Kiek žinau, jei kas susigadins ten automobilį, finansiškai atsakys kelio šeimininkai.

    (Giunteris)

H. P. Su degalinės Lukoil Baltija vadovais susitarta, kad jie prisidės prie šios aikštelės sutvarkymo skirdami 10 tūkst. litų, Elektrėnų savivaldybės administracija skiria apie 15 tūkst. litų ir, esant tinkamam orui, ši aikštelės dalis bus sutvarkyta.

 

2. Turiu klausimą dėl Vievio mieste gatvių apšvietimo.  Manau, kad šitas klausimas turi būti adresuotas seniūnui.
Aišku suprantu, kad dabar krizė ir turi visi taupyti. Todėl noriu paklausti, kodėl Vievio mieste gatvių apšvietimas nelogiškai ir neprotingai sureguliuotas? Pagal mano pastebėjimą, apšvietimas Vievyje dabar dega Vilniaus g. beveik iki kapinių ir dar Naujoji g. pačiuose kiemuose, o Semeliškių g., Liepų g. ir kitose – tamsu.
Ar Semeliškių g. jau kaip ir nepagrindinė gatvė, jei žmonės į darbą, vaikai į mokyklą turi eiti tamsoje? O Naujojoje g. kiemai svarbesni, nei Semeliškių g.? Jeigu toks taupymas vyksta, tai gal reikėtų Vilniaus g. kas antrą žibintą palikti, kad šviestų ir Semeliškių g. įjungti kas antrą. Įvairių variantų yra tam, kad neatjunginėti šviesos vienoje iš pagrindinių Vievio gatvių – Semeliškių g.

    (Vievietis)

H. P. Praeitą savaitę Rytų skirstomųjų tinklų darbuotojai atliko eilinio planinio remonto darbus (keitė senas atramas naujomis), todėl Semeliškių gatvėje ir nebuvo apšvietimo. Šiuo metu taupant lėšas, visame Vievio mieste, kaip ir Elektrėnuose, šviečia kas antras žibintas. Atsiprašome už nepatogumus.

3. Kodėl savivaldybėje nėra nuorodų į piliakalnius?

(Aldona)

H. P. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje yra įregistruoti septyni piliakalniai. 2008 metais buvo pastatyti kelio ženklai „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“, nurodantys piliakalnių buvimo vietą. Tik yra problema, kad visi piliakalniai yra toliau nuo pagrindinių kelių ir automobiliais prie pat šių paveldo objektų šiuo metu privažiuoti negalima. Dar šiemet prie visų Elektrėnų piliakalnių bus įrengti informaciniai stendai.

4. Kada baigsit Trakų g. rekonstrukciją ir kada panaikinsite motodromą prie Super Netto? Negi planuojat pakartoti varžybas? Ir, svarbiausias klausimas: Ką planuojat daryti su NETEISĖTU aplinkos valymo mokesčiu prie daugiabučių? Nejaugi laukiate teismo? Ačiū, jei atsakysite.

(Alvydas)

H. P. Trakų gatvės rekonstrukcija vykdoma įgyvendinant projektą „Elektrėnų rekreacinės turistinės zonos (Energolendo) viešoji infrastruktūra (susisiekimas) Elektrėnų miesto Draugystės ir Trakų gatvių rekonstrukcija ir plėtra“. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį visi šie darbai numatyti baigti 2011-05-31, bet planuojama darbus baigti 2010 m. Šiuo metu darbai sustojo dėl elektros kabelių perkėlimo darbų, kuriuos atlikus bus tęsiama Trakų gatvės rekonstrukcija.

Motodromas bus panaikintas sutvarkius Trakų gatvę.

Nemanau, kad šis mokestis yra neteisėtas. Elektrėnų miesto ribos nustatytos ir patvirtintos 1986 m. Yra žinomas daugiabučių namų ir butų skaičius mieste. Šiai dienai to pakanka, kad galėtume šią teritoriją padalinti esamiems butams. Pasikeitus santvarkai Lietuvoje butai yra privatizuoti. Miesto gyventojai naudojasi prie daugiabučių namų esama teritorija, todėl tvarkyti ją privalo.

Yra galimi keli tvarkymo būdai: arba gyventojai steigiasi namų bendrijas ir tvarkosi namui priklausančią teritoriją, arba teritoriją tvarko komunalinio ūkio įmonė.

Šiuo metu jau parengtas specialusis planas, kurį patvirtinus bus apibrėžta kiekvieno daugiabučio namo teritorija.

5. Kokia firma laimi konkursus pastolių statyme ir kodėl nelaimi net 5 Elektrėnų firmos dirbančios su pastoliais?

(Nežinomas)

H. P. Tokių konkursų (pastolių statymo) Elektrėnų savivaldybė neorganizavo, todėl informacijos neturime.

6. Kaip buvo priimti į darbą seniūno pavaduotojas, mero padėjėjas? Kokį išsilavinimą turi mero padėjėjas?

(Nežinomas)

H. P. Paskelbus konkursą į Elektrėnų seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigas, A. Norvilas 2009-01-22 buvo priimtas į šias pareigas pakaitiniu valstybės tarnautoju konkurso organizavimo laikotarpiui pagal LR valstybės tarnybos įstatymo 10 str. 1 d. 4 p. Konkursas įvyko 2009-02-06, A. Norvilas laimėjo konkursą ir nuo 2009-02-12 paskirtas į seniūno pavaduotojo pareigas pagal LR valstybės tarnybos įstatymo 11 str. 1 d. 1 p.

Mero padėjėjo pareigybė įsteigta 2009-09-21 mero potvarkiu Nr. 03.V-34 ir meras potvarkiu nuo 2009-09-22 priėmė V. Kaluževičių į mero padėjėjo pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu pagal LR valstybės tarnybos įstatymo 10 str. 3 d. 7 ir 12 p. Mero padėjėjas šiuo metu studijuoja Kauno technologijos universitete, siekia bakalauro diplomo, o dabar turi vidurinį išsilavinimą.

7. Kodėl konkursų statyboms nelaimi vietinės firmos?

    (Nežinomas)

H. P. Pagrindinis kriterijus – laimėti konkursą mažiausia pasiūlyta kaina. Jei vietinės firmos siūlytų mažiausią kainą ir atitiktų konkurso sąlygų minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tikrai laimėtų.

8. Kodėl pil. Erikui Urbonui neleidžiama nutiesti kelio prie savo žemės, nors Seimo kontrolierė Jūsų darbe pastebėjo pažeidimų?

(Danas)

H. P. Pil. Erikas Urbonas 2009-01-09 kreipėsi į Elektrėnų seniūną prašydamas leisti iškirsti medžius, augančius suprojektuoto kelio juostoje. Kadangi Elektrėnų savivaldybė nėra teisės aktais  įgaliota priimti sprendimo prašomu klausimu, leidimas nebuvo išduotas, o pareiškėjas apie tai buvo informuotas per 5 dienas nuo prašymo pateikimo. Seimo kontrolierė V. Pilipavičienė, išnagrinėjusi E.Urbono skundą, patvirtino Elektrėnų savivaldybės nuomonę, kad ji nėra teisės aktais  įgaliota priimti sprendimo prašomu klausimu ir pasiūlė  Eriko Urbono 2009–01-09 prašymą persiųsti nagrinėti įgaliotai šį klausimą spręsti institucijai. Šis Seimo kontrolierės pasiūlymas bus įgyvendintas artimiausiu metu. Ar Erikui Urbonui bus leidžiama nutiesti kelią prie savo žemės, spręs įgaliotos institucijos.

9. Ar galima 0.33 ha. ž.ū paskirties sklype statyti pastatą, remiantis STR iki 80kv.m., neformuojant ūkininko sodybos, kur reikėtų kreiptis ir ką turėti (paprasto statinio projektą, ar jo reikia ar nereikia), kiek statinių galima statyti sklype, kokiems statiniams nereikia projektų, ar reikalingi statybų leidimai? Sklypas neturi apribojimų. Ačiū.

(Darius)

H. P. Pagal Jūsų pateiktą informaciją, pastato statyti negalima. Dėl išsamesnės informacijos Jums reikia kreiptis į Architektūros ir kraštotvarkos skyrių su žemės nuosavybės dokumentais.

10. Norėtųsi sužinoti kokią Jūs matote Elektrėnų viziją artimiausiais metais? Kalbame apie želdynus ir aplinkotvarką. Mūsų karta užaugo tarp gyventojų savavališkai bet kur susodintų tuopų ir gluosnių, beverčių krūmų. Mūsų vaikai irgi prie tų pačių želdinių užaugo. Jau ir anūkai paūgėjo. Negi ir jie užaugs tarp avarinių tuopų ir gluosnių.

(Romas)

H. P. Elektrėnai palyginus su kitais miestais yra apželdintas ir žaliuojantis miestas. Tai suteikia jaukumą, valo miesto orą.

Sutinku, kad statant miestą apželdinimas vyko neplanuotai, bet tai geriau, nei jo visai nebūtų. Šiuo metu nespėjama pašalinti visų ne vietoje pasodintų ar avarinių medžių, bet tam skiriama lėšų ir yra padaryta daug darbų.

2008-2009 metais išdžiuvusios tuopos buvo pjaunamos Šviesos ir Trakų gatvėse. 2009 metais pagal Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą apželdinimui buvo skirta 50 000 litų, genėjimui ir avarinių medžių išpjovimui 84 000 litų iš jų 15 000 Elektrėnų seniūnijai.

2010 metais bus paruoštas skvero, kurį riboja Sodu, Taikos, Draugystės ir Rungos gatvės, projektas. Įgyvendinus šį projektą bus ir toliau skiriamos lėšos palaipsniui sutvarkyti ir likusią miesto teritoriją.

11. Kada numatoma imtis visų avarinių medžių bei savavališkai pasodintų slyvukių ir alyvukių valymo bei medžių genėjimo?

(Romas)

H. P. Tie darbai vykdomi kasmet.

12. Ar apleistų kioskelių perkėlimas iš Saulės g.į ir taip Dievo užmirštu vadinamą „turgų“ yra geriausias sprendimas?

(Romas)

H. P. Šiuo metu vykdomas sprendimas, kuris buvo priimtas kartu su kioskų savininkais.

13. Kada bus pradėta tvarkyti katastrofiškai atrodanti turgavietė?

(Romas)

H. P. Turgavietė buvo išnuomota UAB „Megablokas“. Pagal sutartį per 5 metus bendrovė turėjo investuoti į turgavietės plėtrą, bet įsipareigojimų nevykdė. Teismo keliu ši sutartis buvo panaikinta. Šiuo metu Elektrėnų seniūnija įpareigota administruoti turgavietę ir kaupti surinktas iš prekiautojų lėšas, panaudojant jas turgaus gerovei kurti.

Manau, kad be privačių investicijų turgavietės įvaizdį bus sudėtinga sutvarkyti.

14. Kas numatoma daryti, kad Elektrėnai taptų patraukliu, gražiu miestu?

(Romas)

H. P. Yra padaryta daug darbų ir numatoma toliau dirbti, kad Elektrėnai būtų patrauklus ir gražus miestas. Šiuo metu rengiamos paraiškos sutvarkyti Elektrėnų marių pakrantę, įrengiant paplūdimį, Kapaštėlio ežerui sutvarkyti, Elektrėnų marių vandens valymo darbams. Numatyta rekonstruoti ledo rūmus, vyksta viešųjų pastatų renovavimas ir kt. Informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

15. Ką veikia VšĮ „Jaunimo krantas“?

(Romas)

H. P. VšĮ „Jaunimo krantas“ šiuo metu ieško investuotojų projekto vystymui. Taip pat bendradarbiaudamas su savivaldybe perleido sklypą pliažo sutvarkymui, atnaujinimui pasitelkiant ES lėšas. Savivaldybė iš dalininkų laukia veiklos programos pasiūlymų kaip butų galima pradėti įgyvendinti vizijoje ir detaliajame plane patvirtintus objektus.

16. Laba diena. Norisi paklausti kada galų gale pajudės reikalai dėl viešųjų erdvių sukūrimo: skverų, parko, vietų, kur galima būtų pasivaikščioti ir vakare. Nėra normalios aikštės, kuri galėtų sutalpinti daugiau žmonių įvairių renginių, švenčių, minėjimų ir t.t. proga. Žadama sutvarkyti marių pakrantę. Tačiau iki to nutekės dar nemažai laiko. Negi iki to laiko taip nieko ir nebus daroma? Ačiū.

(Marija)

H. P. Kitais metais numatoma suprojektuoti skverą (Sodų, Draugystės, Taikos ir Rungos g.), taip pat 2010 m. pavasarį numatytas Kapaštėlio ežero ir Elektrėnų marių dalies, esančios šiaurinėje miesto dalyje išvalymas ir gamtosauginis sutvarkymas bei Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir paplūdimio įrengimas, pritaikant turizmui.

Šiuo metu renginiai vyksta atrakcionų parke „Vaikų pasaulis“, miesto aikštėje.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69