Potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo

1. Š a u k i u  2011-12-28  14.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

2. T e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

14.00–14.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

Meras Kęstutis Vaitukaitis

 

2.1. 14.10–14.30 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo.

Pristato Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja R. Žemaitienė.

2.2. 14.30–14.35 Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė R. Bernotienė.

2.3. 14.35–14.45 Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Vievio meno mokyklos pastato (unikalus Nr. 7994-0028-4013) rekonstrukcijai.

Pristato Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja D. Aleksiūnienė.

2.4 14.45–14.50 Dėl išlyginamosios mobiliosios grupės steigimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Tarulis.

2.5. 14.50–15.00 Dėl pritarimo rengti žemės sklypų kad. Nr. 4915/0002:301, 4915/0002:300,4915/0002:193, 4915/0002:313 detalųjį planą.

2.6. 15.00–15.10 Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7967/0004:241 detalųjį planą.

2.7. 15.10–15.15 Dėl pavadinimų Vievio m. gatvėms suteikimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas A. Butrimavičius.

Pertrauka nuo 15.15 iki 15.25 val.

2.8. 15.25–15.30 Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo.

2.9. 15.30–15.35 Dėl žemės mokesčio.

2.10. 15.35–15.40 Dėl žemės mokesčio.

2.11. 15.40–15.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS – 252 patvirtinto Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo 4 punkto panaikinimo.

2.12. 15.45–15.50 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių pratęsimo.

2.13. 15.50–15.55 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Kranto g. 38, Vievis, privatizavimo.

2.14. 15.55–16.05 Dėl pastatų, esančių Elektrinės g. 21, Elektrėnai, remonto darbų pavirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius.

Pristato Verslo ir turto valdymo skyriaus vedėja O. Temlianceva.

2.15. 16.05–16.15 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.

Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ direktorius T. Rusakovas.

2.16. Informacija, paklausimai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų