Vasario 8 d.

Vasario 8 d.

Vasario 8 d. savivaldybės vadovai, tarybos nariai, savivaldybės administracijos atstovai lankėsi Lietuvos elektrinėje. Lietuvos energijos, AB, atstovai aprodė baigiamą statyti 9 bloką. Vėliau konferencijų salėje...

Vasario 14 d.

Vasario 14 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Henrikas Petrauskas ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis pasirašė projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ (projekto kodas...
Vasario 7 d

Vasario 7 d

Vasario 7 d. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis ir Elektrėnų šaulių kuopos vadas Valdas Petraitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje šalys įsipareigoja rengti ir vykdyti bendrus...

Informuojame

Informuojame, kad siekiant optimizuoti Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų valdymą bei finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų Elektrėnų savivaldybės mero 2012-01-17 potvarkiu...