Nė vienas mirusysis nepamirštas

Nė vienas mirusysis nepamirštas

Julija KIRKILIENĖ

Lapkričio pabaiga, tai dienos, kai lyg kalbamės su mirusiaisiais apie tai, ko nespėjome pasakyti gyviems esant. Tarp Vėlinių gėlių, žvakučių ir maldų, manome, reikia ir informacijos apie laidojimą bei mirusiųjų pagerbimą Elektrėnų savivaldybėje.

Niekas nepamirštas

Savivaldybės parapijų bažnyčiose už mirusiuosius meldžiamasi aštuonias dienas. Vieną dieną visi katalikų kunigai meldžiasi už viso pasaulio mirusiuosius. Kaip sako Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios klebonas, monsinjoras Jonas Sabaliauskas, nė vienas mirusysis, kunigų solidarumo dėka, nėra pamirštas. Nepamiršti yra ir tie, kurių kapų jau nėra kam prižiūrėti: Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas sako nupirkęs apie pusantro šimto žvakučių, jas padalinęs Raudonojo Kryžiaus draugijos savanorėms, seniūnijos darbuotojams, prižiūrintiems kapines, kad žvakutės per Vėlines būtų uždegtos kiekvienam, besiilsinčiam amžinu miegu.

Papročiai

Elektrėnuose jau metus dirbančios, o laidojimo paslaugas ir Trakų rajone teikiančios įmonės „Juozginta“ savininkė Gintarė Sadkauskaitė sako, kad Elektrėnuose laidojimo tradicijos šiek tiek nuo Trakų rajono skiriasi. Elektrėnuose jos gilesnės, išlaikomi laidojimo papročiai. Elektrėnuose vis populiaresnės kremavimo paslaugos. Bet jeigu žmonės mano, kad po kremavimo jų palaikai (pelenai) medinei urnai sutrešus, susimaišys su žeme, liks nusivylę. Pelenai po palaikų kremavimo supilami į metalinę kapsulę. Tos kapsulės ir po šimtmečių liks įrodymu, kad čia ilsisi žmogus. Gintarė sako, kad jiems yra tekę parvežti kremuotus palaikus iš kitų šalių. Pelenai esą supilti į specialius paketus, bet nemetalinius. Vežant palaikus po kremavimo lėktuvu, pelenai negali būti metalinėje kapsulėje ar urnoje.

Gyvųjų bėdos

Elektrėnų seniūnas A. Šalkauskas sako, kad Vėlinių laikotarpis Lietuvoje – didžiausias darbymetis kapinių prižiūrėtojams. Vien Elektrėnų kapinėse pastatyti net 36 konteineriai, kuriuos seniūnija Vėlinių laikotarpiu išveža kiekvieną dieną. Žmonės jau įprato atliekas rūšiuoti: stiklą – į stiklui skirtus konteinerius, plastmasę – į plastmasei, žaliąsias atliekas – į žaliosioms atliekoms skirtą konteinerį. Bet atsitinka neleistinų nesusipratimų. Ir prieš šių metų Vėlines žmogus, pakeitęs antkapį, senąjį įmetė į žaliosioms atliekoms skirtą konteinerį. Keliant konteinerį, buvo sulaužytas pakrovėjas. Gerai, kad neįvyko nelaimingas atsitikimas. Seniūnas sako, kad kaimo kapinaitėse didžiausia bėda yra ta, kad aplink kapines gyvenantys žmonės ar pravažiuojantys buitines atliekas išmeta į konteinerius prie kapinių. Kadangi sąvartynai nerūšiuotų atliekų nepriima, seniūnijos darbuotojai patys turi perrūšiuoti konteinerius, o tai atima daug laiko. Per tą laiką seniūnijos darbuotojai galėtų daugiau naudingų teritorijų priežiūros darbų atlikti.

Tvarka kapinėse

Elektrėnų seniūnija prižiūri net 11 ha kapinių. Seniūnas sako, kad Lietuvoje jau mažai likę seniūnijų, kurios nesamdo įmonių kapinėms prižiūrėti. Seniūnas skaičiuoja, kad patys prižiūrėdami kapines sutaupo apie 40 tūkst. eurų per metus, kuriuos gali panaudoti kitiems darbams. Bet dėl to seniūnijos darbuotojams tenka dirbti ir išeiginėmis dienomis, jei tą dieną vyksta laidotuvės. Pasak A. Šalkausko, seniūnijos darbuotojams dažnai tenka ir prievaizdais būti. Pavyzdžiui, kartais atsiranda chuliganų, su savo automobiliais važiuojančių prie kapo, o tai galima tik su seniūnijos sargo leidimu. Bet, sako seniūnas, žmonės sąmonėja ir supratimo apie taisykles, atliekų rūšiavimą bei tvarką kapinėse turi daugiau nei prieš dešimtmetį.

Rūpesčiai

Elektrėnų savivaldybės kapinių prižiūrėtojų patalpose yra laistytuvai, įrankiai, reikalingi kapų tvarkymui. Seniūnai, atsižvelgdami į žmonių prašymus, geni medžius. Kapines šienauja seniūnijų darbuotojai, dažniausiai atsiųsti darbo biržos ar atidirbinėjantys už išmokas. Prieš šienaudami jie stengiasi kapavietes uždengti celofanu, kad žolės neprikristų į skaldą, kuria dažnai užpilamos kapavietės. Savivaldybė geranoriškai skiria lėšų kapinių tvarkymui: beveik visos savivaldybės kapinės aptvertos naujomis tvoromis, yra šuliniai ar vandentiekis. A. Šalkausko didžiausias rūpestis liko surasti lėšų senų kapinių naujai tvorai ir kapinių koplyčios remontui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų