Iki, vasara, labas, rugsėji

Iki, vasara, labas, rugsėji

Virginija Jacinavičiūtė

Liko vos vienas savaitgalis ir Lietuvos mokyklos vėl atgis nuo mokinių klegesio. Kol mokiniai ilsėjosi ir turiningai leido vasarą, mokyklų durys nebuvo užrakintos­ – kiekvienoje mokymo įstaigoje vyko atsinaujinimo darbai, kad su­grįžę vaikai rastų jaukias klases ir atnaujintą mokymosi inventorių.

„Ąžuolyno“ progimnazijoje

Rugsėjo 1-osios šventė Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje
Rugsėjo 1-osios šventė Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje

„Ąžuolyno“ progimnazija – pati didžiausia mokykla savivaldybėje. Čia naujus mokslo metus pradės beveik 600 mokinių. Direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Kanapkienė džiaugiasi, kad mokinių skaičius išaugo – šiemet čia prisidės dar vienas klasės komplektas ir bus 19 penktų–aštuntų klasių. Kaip ir anksčiau bus ugdoma po vieną pirmokų–ketvirtokų klasę.
Pernai Elektrėnų savivaldybė „Ąžuolyno“ gimnazijai padovanojo kompiuterius, tačiau visus metus nauja įranga nebuvo panaudota, nes nebuvo ant ko kompiuterius statyti. Todėl „Ąžuolyno“ bendruomenė sugalvojo idėją – per tradicinę akciją „Bėgu Ąžuolynui“ lėšas rinko kompiuterio stalams. Mokiniai iš anksto žinojo, kokiam tikslui renkami pinigai, todėl buvo surinkta per 2000 Eur. Už šiuos pinigus nupirkus kompiuterių stalus, buvo įrengta nauja kompiuterių klasė, skirta ne tik informatikos, bet ir visų dalykų pamokoms.
„Ąžuolyno“ progimnazijoje­ dirbs trys nauji mokytojai: anglų kalbos – Edita Liucvaikienė, matematikos – Aldona Sabaliauskienė ir fizinio ugdymo – Kęstas Karsokas.
Mokslo ir žinių diena progimnazijoje tradiciškai bus švenčiama 11 val. rugsėjo 2-ąją. Ne ką mažesnė šventė „Ąžuolyne“ vyks ir rugsėjo 3-ąją. Aštuntą ryte iškilmingai bus atidarytas renovuotas miesto stadionas, jame vyks netradicinė pamoka, ku­rioje dalyvaus visa mokykla.

„Versmės“ gimnazijoje
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas sakė, kad mokslo metams ruoštis sekasi puikiai – įvairiuose mokyklos kabinetuose vyksta remonto darbai. Dalies jų iki pirmadienio užbaigti nepavyks. Toliau vyks Sporto salės dušų ir persirengimo kambarių remontas.
Šiemet „Versmės“ gimnazijai bus perduotas geltonasis mokyklinis autobusiukas „Iveco Daily“
„Versmės“ gimnazijoje bus ugdomi 408 mokiniai.

Elektrėnų profesinio mokymo centre
Rugsėjo 2 d. gerokai prasiplės EPMC direktorės Silvos Leng­vi­nienės vadovaujamos teritorijos­ ribos. Aukštadvario žemės ūkio mokykla taps EPMC skyriumi. Iki šiol EPMC turėjo savo skyrių Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos sektoriuose. Direktorė pasakojo, kad mokslo metus pradeda darbingai ir džiugiai, nes 100 proc. pavyko įgyvendinti metinį planą. Šiemet Švietimo ir mokslo ministerija padidino mokinių skaičiaus EPMC kvotą, tad buvo suformuo­tos 36 profesinio mokymo grupės, o pernai – 28.
Šiemet EPMC pasiūlė naują ir Lietuvoje labai paklausią – socialinio darbuotojo padėjėjo – profesiją. Taip pat atnaujino didžiąją dalį mokymo turinio, kad šis atitiktų darbdavių poreikius. Direktorė pastebėjo, kad šiemet daugiau nei įprastai mokinių siekia įgyti vidurinį išsilavinimą pirmoje ir antroje gimnazijos klasėse. EPMC mokinių nuo rugsėjo lauks atnaujinti bendrabučio kambariai, o vidiniame kiemelyje įrengta naujų treniruoklių. Šiuo metu vyksta sporto salės remontas, per savaitę planuojama pabaigti dangos įrengimo darbus, o tada, sako S. Lengvinienė, EPMC turės vieną kokybiškiausių sporto salių savivaldybėje.
Įdomių naujovių numatoma ir vaikų ugdymo srityje. EPMC planuojama įsteigti Tarptautinio vaikų universiteto „Alfa“ padalinį, kuriame galimybę tobulėti gaus 8–13 metų vaikai. „Alfa“ universitetas orientuotas į gabius, žingeidžius vaikus. Universitete vaikams bus dėstomi įvairiausi dalykai: aviacija, technologijos, žurnalistika ir kt. Vaikams dėstys kviestiniai dėstytojai iš Kazimiero Simonavičiaus universiteto. Taip pat EPMC bus rengiamos kūrybinės dirbtuvės, kuriose vaikai galės naudingai praleisti laiką rudens, žiemos, pavasario atostogų metu.

Elektrėnų pradinėje
Galima sakyti, kad 2019-ieji – erdvių plėtimo Elektrėnų pradinėje mokykloje metai. Šiemet oficialiai bus atidaryta ilgai laukta sporto salė, o tamsus mokyklos koridorius bus taip rekonstruotas, kad atsiras naujos vaikų poilsio erdvės. Direktorė Virginija Stanislovaitienė pasakojo, kad bus išgriauta dalis sienų, kad vaikai galėtų naudotis aktų salės patalpa per pertraukas. Šiemet mokykloje bus sukomplektuota dar viena – penktoji pirma klasė, tad platesnės erdvės mokykloje išties reikalingos. Pirmuosius mokslo metus Elektrėnų pradinėje švęs 122 pirmokai. Direktorė apgailestavo, kad remonto darbai tęsis ir spalio mėnesį, bei juokavo, kad grožis reikalauja aukų. V. Stanislovaitienė dėkojo tėveliams, kurių dėka buvo atnaujintos kelios mokyklos klasės, ir džiaugėsi, kad buvo pakeista keletas nusidėvėjusių lentynų.

Vievio gimnazijoje
Permainų vėjai pučia ir Vievio gimnazijoje – nuo 2019 m. liepos 1 d. Elektrėnų sanatorinė mo­kykla tapo gimnazijos skyriumi. Nuo rugsėjo 1 d. bus formuojami 22 klasių komplektai (2018–2019 m. m. buvo 21), nes mokykla turės keturias 5-as klases. Planuojama, kad gimnazijoje mokysis apie 510 mokinių. Gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis sakė, kad mokslo metams mokyk­la spėjo pasiruošti. Atliktas dalinis Aktų salės remontas – atnaujintas salės scenos apšvietimas, elektrifikuotas scenos užuolaidų valdymas, išdažytos scenos sienos ir grindys. Pagrindinis darbas – salės grindų renovacija. Buvo nušveistas nuo parketo senas lako sluoksnis ir padengtas 4-iais lako sluoksniais. Salėje pakeistos kėdės. Dabar salėje yra 250 naujų kėdžių. Jos sujungtos po 4 į vieną eilę. Gimnazijoje suremontuo­tas informacinių technologijų kabinetas, kuriuo naudojasi mokiniai per informacinių technologijų pamokas, perdažytos sienos, paklota nauja danga. Suremontuo­tas sveikatos priežiūros specialistės kabinetas, atliktas atskirų koridorių sienų atkarpų remontas, smulkus kai kurių kabinetų remontas.
Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 2 d. 10.00 val. aikštėje prie gimnazijos. Po šventės vyks pirmoji pamoka, o Aktų salėje vyks mokinių tėvų susirinkimas.
Rugsėjo 2 d. vakare į gimnaziją atvyks 45 žmonių delegacija iš Vokietijos Kalletalio mokyklos, kuri Vievyje svečiuosis iki rugsėjo 7 d. Vokiečių mokiniai gyvens gimnazijos mokinių šeimose.

Vievio pradinėje
Praėję mokslo metai Vievio pradinei mokyklai buvo ypatingi. Kartu su valstybės šimtmečiu mokykla šventė ir savo mokyklos šimtmetį bei gavo naują vardą. Vievio pradinei mokyklai suteiktas mokyklos įkūrėjo ir pirmojo direktoriaus bei knygnešio Jurgio Milančiaus vardas.
Švęsdami mokyklos šimtmetį vaikai piešė piešinius, skirtus J. Milančiui, vėliau surengė parodą „Knygnešiai nešė žodį kaip duoną“, kuri buvo eksponuojama mokykloje, Vievio bei Elektrėnų bibliotekose. Šiemet Jurgio Milančiaus pradinė mokykla žymi dar vieną svarbią sukaktį – mokyklos įkūrėjo 150 gimimo metines. Ta proga išleista knyga „Knygnešys Jurgis Milančius“, kuri bus pristatyta per Mokslo ir žinių dienos šventę. Kaip pasakojo direktorė Alma Reklaitienė, knyga iliustruota gražiausiais parodoje dalyvavusių vaikų piešiniais.
Šiemet Vievio pradinukai švęs vilkėdami naujo dizaino uniformas, kuriose vyraus mėlyna ir baltos spalvos, o uniformos emblema žymės mokyklos įkūrimo metines.
Jurgio Milančiaus mokyklą ir jos skyrius lankys 387 ugdytiniai. Vievyje – 60 priešmokyklinukų ir 280 mokinių, Lazdėnų, Pakalniškių ir Kazokiškių kaimų skyriuose 16 mokinių ir 30 ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų. Lazdėnų kaimo skyriuje numatoma ilgesnės trukmės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupė.

Kietaviškių pagrindinėje mokykloje
Kietaviškių pagrindinės mokyklos bendruomenė gyvena ant permainų slenksčio. Šiais mokslo metais Kietaviškių pagrindinėje mokykloje nebus formuojama 9 klasė, o kitąmet mokykla jau taps progimnazija, kurioje vaikai mokosi iki 8 klasės.
Nepaisant liūdnų mokyklos bendruomenei naujienų, Kieta­viškių pagrindinėje mokykloje netrūksta ir džiugių naujovių. Elek­trėnų savivaldybės administracija įgyvendino vietos projektą ,,Viešosios infrastruktūros įrengimas Kareivonių parke“. Pagal projektą šalia mokyklos buvo įrengta lauko klasė – pavėsinės tipo su stacionariais suolais ir stalais. Lauko klasė bus išradingai naudojama ne tik mokinių ugdymui, bet ir gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimui.
Planuojama, kad Kietaviškių pagrindinėje mokykloje ateinančiais mokslo metais mokysis 133 ugdytiniai. Direktorės pavaduotoja ugdymui Ramunė Matonienė pasakojo, kad mokytojų komanda nesikeitė, tačiau mokykloje trūksta 0,59 etato ikimokyklinio ugdymo specialisto pareigybei.

Semeliškių gimnazijoje ir skyriuose
Liūdniausiomis nuotaiko­mis­­ į naujus mokslo metus žengia­ Se­me­liškių gimnazijos bendruo­menė. Šiemet gimnazijos skyriuose Beižionyse ir Pastrėvyje nebeliks pagrindinių klasių. Dėl reorganizacijos bus mažiau ne tik mokinių, bet ir mokytojų. L. e. p. diektorė Asta Dzikevičienė negalėjo tiksliai pasa­kyti, kiek mokytojų reiks atleisti, bet spėjo, kad jų gali būti iki 20. Ramina tik tai, kad didžioji dauguma mokytojų Semeliškių gimnazijos skyriuose dirbo antraeilėse pareigose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69