Bendruomenių šventė – vieningesnės ir sąmoningesnės visuomenės ateitis

Bendruomenių šventė – vieningesnės ir sąmoningesnės visuomenės ateitis

Nevyriausybinių organizacijų apdovanojimų akimirka: Iš kairės Eglė Butkutė-Usenko, Jekaterina Goličenko, Eligijus Juchnevičius, Vaida Davidavičienė, Vida Vičkačkienė, Viktoras Granickis, Povilas Apanavičius, Jurgita Kananavičienė, Vaidas Ratkevičius, Irina Kazlauskienė ir Ona Ašakienė

 

Virginija Jacinavičiūtė

Pirmoji vasaros diena Gilučiuose buvo tarsi įtempto siužeto filmas, kupinas veiksmo. Per vieną dieną suorganizuotos net dvi turiningos šventės – Elektrėnų savivaldybės NVO šventė ir Plovo virimo čempionatas. Iš ryto organizuotas pėsčiųjų žygis, vėliau vyko linksmos ir energingos sporto ir protų rungtys, plati muzikinė programa, o vakare – nevyriausybinių organizacijų ir skaniausio plovo čempionų apdovanojimai.

Šventės tikslas – draugystė

Pirmoji Elektrėnų savivaldybės NVO šventė prasidėjo pėsčiųjų žygiu aplink Gilučius su bendruomenės „Veikiam kartu“ pirmininku Viktoru Granickiu ir Gilučių bendruomenės atstove Veronika Tamošiūniene. Šventę atidarė ir žygeivius į žygį palydėjo Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, įteikdamas visiems dalyviams didžiulį šakotį.
Po žygio NVO nariai dalyvavo komandinėse sporto rungtyse, kurias vedė sporto renginių organizatorius Juozas Gudeliūnas (bendruomenė „Beižionių seniūnijos bendraminčiai“). Pasportavę ir pasistiprinę prie bendro NVO stalo šventės dalyviai išbandė save protų kovose. Seniūnė Kristina Vitartė viktorinoje patikrino dalyvių žinias apie Elektrėnų ­savivaldybę.
Kaip sakė renginio vedėja, Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų koordinatorė Eglė Butkutė-Usenko, šios šventės tikslas buvo susidraugauti vieniems su kitais, todėl organizacijos nesirungė viena prieš kitą, o komandos buvo sudarytos atsitiktine tvarka.
Kiekvienai dalyvavusiai nevyriausybinei ir bendruomeninei organizacijai buvo įteiktos dovanėlės ir Mero padėkos. „Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad tapote pirmosios Elektrėnų savivaldybės NVO šventės dalimi. Linkiu Jums siekti aukštumų, pasiekti užsibrėžtus tikslus, turtinti savo bendruomenę ir būti įkvėpimu kitiems“, – sakė meras G. Ratkevičius, įteikdamas padėkas pirmojoje NVO šventėje dalyvavusioms organizacijoms. O jų buvo 10: „Beižionių seniūnijos bendraminčiai“ (pirmininkė Audra Gudeliūnienė), „Būties virsmas“ (direktorė Vilma Juchnevičienė), „Elektrėnų kraštas“ (pirmininkas Vaidas Ratkevičius), Gilučių bendruomenė (pirmininkė Vida Vičkačkienė), „Ištiesk gerumo ranką“ (vadovė Birutė Grybauskienė), Kloninių Mijaugonių bendruomenė (pirmininkė Gražina Baušienė), „Puriena“ (vadovė Genė Dapkevičienė), Raudonasis kryžius (vadovė Rasa Kulevičienė), „Veikiam kartu“ (pirmininkas Viktoras Granickis) ir Žebertonių bendruomenė (pirmininkė Rasuolė Mistrulli).

Nominantai

Šventėje Gilučiuose įvyko pirmieji savivaldybės NVO apdovanojimai. Kandidatus nominacijoms siūlė organizacijos ir piliečiai, lai­mėtojus išrinko bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų tarybų nariai. Nominacijas paskelbė ir prizus įteikė Elektrėnų savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė Vaida Davidavičienė ir Elektrėnų savivaldybės nevyriau­sybinių organizacijų tarybos pirmininkas Eligijus Juchnevičius.
Nominacija „Sveiką gyvenimo būdą propaguojanti NVO“ įteikta Elektrėnų sveikuolių klubui (pirmininkas Saulius Girčys) – Elektrėnų sveikuolių klubo veikla orientuota ne tik į klubo, bet ir kitų visuomenės narių sveikatą. Klubas organizuoja viešas mankštas, maudynes, žygius, plaukimus baidarėmis, o sveikos gyvensenos idėją skelbia ne tik Elektrėnų savivaldybėje, bet ir kituo­se Lietuvos miestuose. Klubas savo veiklas pritaiko įvairaus amžiaus ir fizinių galimybių žmonėms.

Nominacija „Versliausia NVO“Kietaviškių bendruomenei (pirmininkė Jurgita Kananavičienė). Kietaviškių bendruomenė įkurta 2002 metais ir nuo savo veiklos pradžios iki dabar yra įgyvendinusi apie 30 projektų, kurie suteikė gyvybės Kietaviškių seniūnijos erdvėms ir praturtino bendruomenės gyvenimą. Bendruomenė į verslumą yra pažiūrėjusi kitu kampu ir tai rodo jų gebėjimą dirbti ne savo, o visuomenės labui. Kietaviškių bendruomenės verslumas atsispindi jos narių motyvuotame gebėjime nuolat atrasti naujas galimybes, mokėjime kurti ekonominę ir socialinę vertę bendruomenės nariams ir vietos gyventojams.
Nominacija „Išradingiausia NVO“ – Elektrėnų bendruomenei „Elektrėnų kraštas“ (pirmininkas Vaidas Ratkevičius). Bendruomenė, jungianti žmones į veiklas, skirtas įvairaus amžiaus grupių asmenims. Bendruomenės iniciatyva Elektrėnų paplūdimyje yra įrengtas sveikatos takas, įrengtas „Šeimų parkas“, kurį puošė vienintelė mūsų savivaldybėje palmė, organizavo marių dugno valymo tvarką, organizuoja šventę „Pasispirk“, kurios metu vyksta paspirtukų lenktynės ir kuri pritraukia gausybę miesto gyventojų. Bendruomenė aktyviai bendradarbiauja su kitomis savivaldybės nevyriausybinėmis organizacijomis, palaiko ir kartu dalyvauja jų organizuojamose veiklose.
Nominacija „Tautiškiausia NVO“ – Vievio bendruomenei „Veikiam kartu“ (pirmininkas Viktoras Granickis). Bendruomenė nuolat aktyviai dalyvauja visuose savivaldybės renginiuose, o savo veikloje vienu iš prioritetų laiko tautiškumo ir pa­triotiškumo puoselėjimą. Kasmet bendruomenė organizuoja plaukimą baidarėmis Nerimi, skirtą Kovo 11-ajai paminėti, o Vasario 16-ąją pamini organizuodami įvairius žygius po mūsų savivaldybės apylinkes. Bendruomenė aktyviai įsitraukia ir į kitų organizacijų organizuojamas veiklas, skirtas paminėti Lietuvos šventėms, ir taip ne tik palaiko kitas bendruomenes, pamini Lietuvai svarbias šventes, bet ir kuria draugiškus santykius su visuomenės nariais.
Nominacija „NVO lyderis“ – Gilučių bendruomenės pirmininkė Vida Vičkačkienė. Vida nuo 2018 m. vadovauja Gilučių bendruomenei. Per 6 metus suburtas tvirtas narių branduolys, kuris atstovauja ne tik bendruomenei, bet ir reprezentuoja seniūniją. Bendruomenės pirmininkė negaili asmeninio laiko bendruomenės narių poreikių tenkinimui, organizuoja įvairius renginius, edukacijas, žygius ir išvykas. Nuolat rengia projektus, taip pritraukdama lėšas organizuojamoms veikloms ir infrastruktūros gerinimui. Jos iniciatyva Gilučiuose pasodintas „Bendruomeniškumo ąžuolas“, kuris yra išaugintas iš lietuviškos gilės ir yra 1 iš 1 000 000 Lietuvos mastu vykusios akcijos „Milijonas ąžuolų Lietuvai“. Bendruomenės lyderės idėjų ir darbo dėka Gilučiuose įrengti sporto treniruokliai, apželdintos viešosios erdvės ir pradėtas organizuoti vienintelis Elektrėnų savivaldybėje „Plovo virimo čempionatas“.
Elektrėnų savivaldybės administracija įsteigė ir specialųjį prizą „Už nepaklusimą laiko tėkmei“, kurį Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Goličenko įteikė Vievio ir Elektrėnų trečio­jo amžiaus universitetams.
Pirmąją NVO apdovanojimų šventę organizavo Elektrėnų savi­val­dybės administracija, Gilučių seniū­nija ir Elektrėnų kultūros centras.
Kaip sako E. Juchnevičius, ši diena ne tik prisidėjo prie bendruomenės suvienijimo, bet ir suteikė galimy­bę žmonėms atrasti savo bendrystės ir tapatybės prasmę. Tai – žingsnis link tvirtesnės, vieningesnės ir są­moningesnės visuomenės ateities.

Plovo gaminimo čempionatas 
Tądien Gilučiuose vyko ir antrasis Plovo virimo čempionatas, kurį organizavo Gilučių bendruomenė ir seniūnija bei Elektrėnų kultūros centras.
Renginys iš dalies finansuotas Elektrėnų savivaldybės administracijos Kultūros projektų rėmimo programos lėšomis, įgyvendinant projektą „Bendrystės diena Gilučiuose“.

Geriausiai įvertintų plovų virėjus sveikino Vida Vičkačkienė ir Kristina Vitartė. Šefai – Marius Rauktys, Viktoras Granickis, Saulius Barzda

Organizatoriai džiaugiasi, kad šiemet dalyvavo net 10 komandų: Alesninkų bendruomenė, šefas Vytas Čivilis; Vievio bendruomenė „Veikiam kartu“, šefas Viktoras Granickis; Kietaviškių bendruomenė, šefė Kristina Miškinienė; Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“, šefas Ramūnas Ražanas; VšĮ Būties virsmas, šefas Darius Kustinskij; komanda „Plovo povai“, šefas Marius Rauktys; asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, šefas Giedrius Pulauskas; Pylimų kaimo bendruomenė, šefas Andrėjus Kublickas; asociacija Elektrėnų sveikuolių klubas, šefas Povilas Apanavičius; Gilučių bendruomenė, šefas Saulius Barzda.
Čempionatas pradėtas šefų instruktažu ir ugnies įkūrimu. Kvapas iš verdančių puodų sklido visame Gilučių kaime ir viliojo lankytojus. 21 val. komisija, kurią sudarė Marius Radlinskas, įmonės „Laužo skonis“ įkūrėjas, totorių kultūros atstovas Lietuvoje; Aleksandra Goličenko – restorano „Cozy“ šefė; Diana Žaldarienė – sertifikuotų cukraus gaminių tradicinė amatininkė, senojo saldumynų gaminimo amato puoselėtoja, įgijusi A kategorijos tautinio paveldo sertifikatą; Džeraldas Dagys – Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas; Dalia Marcinkevičienė – kavinės „Raspa“ savininkė, šefė, paskelbė nugalėtojus. Plovas buvo vertinimas pagal ryžių birumą, mėsos minkštumą, prieskonius, ingredientus, tekstūrą, bendrą skonį. Komisijos sprendimu Plovo virimo čempionato laimėtojais tapo ir vertingomis dovanomis apdovanotos šios komandos: I vieta – Vievio bendruomenė „Veikiam kartu“, šefas Viktoras Granickis, II vieta – Gilučių bendruomenė, šefas Saulius Barzda, III vieta – komanda „Plovo povai“, šefas Marius Rauktys. Absoliutus plovo virimo čempionato šefas antrus metus iš eilės tapo – Viktoras Granickis, kuriam įteikta čem­pionato statulėlė ir simbolinė šefo kepurė.
Likusį plovą šefai per trumpą laiką išdalino šventės dalyviams, o norintys plovo paragauti pagal išgales prisidėjo pinigine parama.

Muzikinė programa
Visos bendrystės šventės metu Gilučiuose skambėjo dainos, kurias atliko ir vietiniai kolektyvai, ir kviestinės žvaigždės. Susirinkusiuosius linksmino Elektrėnų savivaldybės meno kolektyvai ir atlikėjai: vokalinis instrumentinis ansamblis „Konkordas“ (vadovas Adolfas Blažonis); Elektrėnų ansamblis „Smilga“ (vadovė Elena Vaicekauskienė); Vokalinis instrumentinis ansamblis „Svaja“ (vadovė Gražina Barzdaitienė); Gilučių moterų etnografinis ansamblis „Obelėlė“ (vadovė Diana Norušienė); Elektrėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo popchoro „Saulės spinduliai“ solistės (vadovai – Gaiva Židonytė ir Aurimas Medzikauskas).
Dvigubo renginio scenoje pa­sirodė ir visoje Lietuvoje gerai žinomi muzikos atlikėjai: Andrius Rimiškis su sese Raminta, muzikos grupė „El Fuego“, Edmundas Kučinskas su elektrėniškiu broliu Rimvydu bei grupė „Vyšnios“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų