Abromiškėse vietos laikraščių leidėjai aptarė žiniasklaidos aktualijas

Abromiškėse  vietos laikraščių leidėjai aptarė žiniasklaidos aktualijas

Rasa Navickienė,
NMRLLA direktorė

Reabilitacija, išvertus iš loty­nų kalbos reiškia atgavimas. Re­gioninių ir rajoninių laikraščių leidėjai, susirinkę iš visos Lietuvos, juokavo, kad šiuo laikotarpiu reabilitacijos reikia ne tik ligoniams, bet ir žurnalistikai. Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija turi tradiciją kiekvienais metais susirinkti vis kitoje Lietuvos vietoje, būtent ten, kur yra leidžiami asociacijos laikraščiai. Šį kartą maloniai priėmė kolegos iš „Elektrėnų kronikos“, pasiūlę susitikti Abromiškių reabilitaci­jos ligoninės žiemos sode, kurį li­goninė leidžia išsinuomoti susirinkimams ar konferencijoms.

Asociacijos narius pasveikino Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktorius V. Glamba. Pirma iš kairės sėdi Ramutė Šimukauskaitė, šiais metais Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanota už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą

Panašūs iššūkiai
Iš įvairių Lietuvos kampelių su­­sirinkusius leidėjus pasveikinęs li­goninės direktorius Vitalijus Glam­ba pastebėjo, kad norint išgyventi laikraščiams – reikia gero turinio ir skaitytojų, o norint išgyventi reabilitacijos ligoninėms – reikia profesionaliai teikti medicinines paslaugas besigydantiems. Abromiškių reabilitacijos ligoninė paslaugas, matyt, teikia tikrai profesionaliai, nes visoje Lietuvoje ji yra likusi vienintelė reabilitacijos ligoninė, priklausanti savivaldybei. Vakarų Lietuvos leidėjai gerąja prasme tuo stebėjosi ir kaip pavyzdį minėjo Palangą, kurioje neliko nė vienos savarankiškai veikiančios reabilitacijos ligoninės. Palangos reabilitacijos ligoninė nuo naujųjų metų yra Klaipėdos universiteto ligoninės dalis.
Laikraščių leidėjai ir ligoninės direktorius pasidžiaugė, kad tiek po­pierinė spauda, tiek knyga yra svarbi kiekvieno lietuvio tobulėjimo bei prasmingo poilsio praleidimo dalis, ir visi susirinkusieji esame iš dalies už tai atsakingi. Leidėjai gerai įvertino 2022 metais išleistą knygą „Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Norintiems jaustis geriau“.

Diskutavo aktualias klausimais
Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija yra laik­raščių leidėjų organizacija, įkurta 2003 metais ir vienijanti dvidešimt septynis narius visoje Lietuvoje. Svarbiausi asociacijos tikslai ir uždaviniai – ginti rajonų ir miestų laikraščių leidėjų teises ir interesus valstybės institucijose, padėti jiems spręsti ekonomines ir finansines problemas, skatinti spaudos laisvę, skaidrumą ir atsakomybę, laikytis visuomenės informavimo etikos kodekso.
Ataskaitiniame rinkiminiame su­­sirinkime asociacijos nariai pagal įstatus išrinko naują valdybą. Valdybos pirmininku dvejų metų kadencijai buvo išrinktas Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ leidėjas Alvydas Balčiūnas.
Miestų ir rajonų laikraščių lei­dėjai diskutavo aktualiais nū­dienos spaudai klausimais: kaip pritraukti skaitytoją, kaip išsaugoti etikos principus, kaip didinti žurnalistų profesinį lygmenį, kaip kurti vertingą leidinio turinį ir ieškoti būdų nedidinti laikraščio kainos, kai ekonominės sąlygos tam nepalankios. Susirinkime aptarta svarbi problema, kaip efektyvinti „Lietu­vos pašto“ spaudos pristatymą prenumeratoriams, kol kas „Lietuvos pašto“ įdiegta mobiliojo paštininko naujovė ne visada patenkina prenumeratorių lūkesčius.

Spaudos ateities perspektyvos
Sparčiai besikeičiant techno­logijoms ir skaitytojų poreikiams leidinių redakcijoms vis aktualesnė tampa žiniasklaidos priemonių modernizavimo būtinybė. Todėl siekiant prisitaikyti prie šiuolai­ki­nių pokyčių yra labai svarbus naujausių technologijų nau­dojimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir jo perkėlimas į skaitmenines platfor­mas. Buvo diskutuo­jama apie Šiaurės šalių (ypatingai Norvegijos) modernizacijos bei skaitmenizacijos patirtį ir jos pritaikymą mūsų regioniniams ir vietiniams laikraščiams.
Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų dėmesio cent­re yra šiuo metu Seime svarstomi Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama pertvarkyti paramos žiniasklaidai modelį (Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondą) ir įsteigti naują viešąją įstaigą – Medijų rėmimo fondą. Šio fondo tikslas būtų teikiant valstybės paramą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, siekti žiniasklaidos pliuralizmo, nuomonių ir tautinių kultūrų įvairovės, socialiai reikšmingos, kultūrą skatinančios informacijos prieinamumo visuomenėje, įskaitant asmenų su negalia informacinį prieinamumą.

Verta pasisemti jėgų
Asociacijos nariai po susirinkimo pasigėrėjo pušynų, ežerų prie­globstyje įsikūrusios Abromiškių reabilitacijos ligoninės gražiai tvarkoma teritorija, ligoninės valgykloje prieš kelionę į namus pasistip­rino ligoninės maitinimo skyriaus vedėjos, dietistės Živilės Pavlovienės ir valgyklos administratorės Virginijos Žūkienės pasiūlytomis gaivio­mis pavasarinėmis salotomis ir karštais patiekalais.
Abromiškių reabilitacijos ligoni­nė įvairių šalies miestų ir rajonų laikraščių leidėjams paliko gerą įspūdį. Leidėjai groteskiškai šmaikš­tavo, kad galbūt kada nors bus proga pasisvečiuoti čia ilgiau, pasisemti sveikatos bei naujų jėgų kūrybiniam procesui. O grįžusiems į namus laik­raščių redaktoriams bus peno nau­joms temoms apie sveikatą, kuri nuolatos domina laikraščių skaitytojus. Gražiai pasitarnaus leidėjams dovanota knyga ir brošiūra „Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Norintiems jaustis geriau“ ir kita informacinė medžiaga. Asociacijos nariai Abromiškėse pasveikino asociacijos valdybos narę, Prienų ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“ redaktorę Ramutę Šimukauskaitę, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanotą už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69