Specialistų konsultacijos padės išvengti klaidų

Europos Sąjungos (ES) paramą gaunantys ūkininkai ir miškininkai turi neatsilikti nuo gyvenimo, žengti koja kojon su naujovėmis, laikytis visų jų veiklai ES keliamų komleksinio paramos susiejimo reikalavimų. Čia į pagalbą  ateina profesionalai, kurių teikiamos konsultacijos didžiąja dalimi gali būti apmokamos Europos Sąjungos lėšomis.

 

Paraiškos priimamos iki metų pabaigos

Konsultacijos ūkininkams bei miškininkams remiamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“.   
Paraiškas pagal minėtą priemonę konsultacijoms finansuoti ūkininkai ir miškininkai gali teikti iki šių metų  gruodžio 31 dienos.
Pasinaudoti profesionalų konsultacijoms teikiama parama gali žemės ar miškų ūkio veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir siekiantys paramos, ūkius turi būti užregistravę Ūkininkų ūkių  registre.
Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriaus vyriasiasis specialistas Sigitas Miškinis, pagal šią priemonę šiuo metu yra gautos 527 paraiškos, prašoma paramos suma 2587009 Lt.
Pasak specialisto, kompleksinės paramos reikalavimų laikymosi kontrolė pradedama tik šiais metais, ir ūkininkai dar nėra susidūrę su sankcijomis, todėl jie neturėjo stiprios motyvacijos samdyti konsultantą, kuris padėtų įveikti esamus ūkio trūkumus. Tačiau ateityje konsultantų parama bus tiesiog būtina, norint išvengti sankcijų dėl veiklos trūkumų, kurių gali pasitaikyti tiesiog dėl nežinojimo.

Remia penkias veiklos sritis

Paramą konsultacijoms pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ galima gauti pagal penkias veiklos sritis. Pagal pirmąją veiklos sritį skiriama parama konsultavimo paslaugoms dėl ūkio įvertinimo, ar jis atitinka teisės aktų nustatytus valdymo, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimus bei darbo saugos standartus. GAAB ir valdymo reikalavimai sudaro kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus.
Pagal pirmąją veiklos sritį kompensuojama maksimali konsultacijų išlaidų suma yra 1209 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Parama už suteiktas konsultavimo paslaugas dėl nustatytų valdymo ir GAAB reikalavimų neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo yra skiriama pagal antrąją veiklos sritį. Didžiausias paramos dydis yra 2244 Lt, o finansuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Pagal trečiąją veiklos sritį teikiamos konsultavimo paslaugos agrarinės aplinkosaugos klausimais asmenims, dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse. Pagal šią veiklos sritį didžiausia kompensuojama suma yra 1726 Lt, finansuojama taip pat 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Ūkininkai ir miškininkai taip pat gali gauti paramą už jiems suteiktas konsultacijas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.Tokiu atveju maksimalus paramos dydis yra 1726 Lt (kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų). Konsultavimo paslaugos miškininkams miškų ūkio veiklos klausimais kompensuojamos iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Paramą pagal trečiąją ir ketvirtąją  veiklos sritis galima gauti tik pateikus paraišką paramai pagal pirmąją ir (ar) antrąją veiklos sritis. Miško savininkams, kurie užsiima vien tik miškų ūkio veikla parama konsultavimo paslaugoms gauti pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis gali būti suteikta jei konsultavimo paslaugos, suteiktos miškų ūkio klausimais, apima ir konsultavimą dėl darbo saugos standartų, valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų įgyvendinimo miško valdoje
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad paramos dydis priklauso nuo konsultavimo paslaugų kiekio, tačiau maksimali paramos suma vienam paramos gavėjui per 2007–2013 metų laikotarpį negali viršyti 5179 litų.
Būtina žinoti, kad ES lėšomis  finansuojamos tik akredituotų konsultantų paslaugos. Įstaigas ar individualią veiklą vykdančius konsultantus akredituoja Žemės ūkio ministerija.

Atsirado ir naujų reikalavimų

ŽUM vyr.specialistas S.Miškinis atkreipė dėmesį, kad pagrindinis dėmesys pagal minimą priemonę teikiamas konsultacijoms dėl kompleksinės paramos reikalavimų ir darbo saugos standartų laikymosi.
Kompleksinės paramos reikalavimus sudaro geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės(GAAB) bei valdymo reikalavimai.
“Iki šių metų ūkininkai privalėjo laikytis tik GAAB reikalavimų, tačiau nuo 2009 m. privalo laikytis ir valdymo reikalavimų. Šių reikalavimų privaloma laikytis pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą tiesioginėmis išmokomis už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramai už energetinius augalus, už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, atskiromis tiesioginėmis išmokomis už baltąjį cukrų, taip pat paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros.
2007–2013 metų programos priemones „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“, „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos,”- paaiškino S.Miškinis.

Sankcijos – griežtos

Didžiausia šalyje konsultuojanti organizacija – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) turi net 48 biurus kiekvienoje savivaldybėje, todėl žinių trokštantiems žemdirbiams jų paslaugos – nesunkiai pasiekiamos. Miškų ūkiu užsiimantiems asmenims konsultacijas teikia Žemės ūkio ministerijos akredituotos miškų ūkio konsultavimo įmonės ir individualią veiklą įregistravę konsultantai.
Konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis sako, kad nors dažnai kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai pristatomi kaip nauji ir mažai žinomi, tačiau iš tikrųjų daugelio jų reikėjo laikytis ir anksčiau, tiktai sankcijos už jų nesilaikymą nebuvo siejamos su ūkiui mokamomis ES išmokomis.
„Nors reikalavimų nėra labai daug, tačiau visus juos būtina žinoti ir dar svarbiau – jų laikytis savo ūkio valdose. Priešingu atveju – ūkiui gali būti taikomos sankcijos, o jos yra pakankamai griežtos,”- tvirtina R.Petraitis.
Didžiausios sankcijos  taikomos tikrintojams nustačius tyčinius reikalavimų pažeidimus. Už šiuos pažeidimus ūkiui mokamos išmokos gali būti sumažintos nuo 18 iki 100 proc., arba net iki išmokų nemokėjimo einamaisiais ir kitais metais. Už netyčinius pažeidimus mažiausias sankcijos dydis 1 proc., o didžiausias – 15 proc. sumažintos išmokos.
„Svarbu atkreipti dėmesį, kad apskaičiuotu sankcijos procentiniu dydžiu mažinamos visos ūkio išmokos pagal priemones, kurioms taikomi kompleksinio paramos susiejimo reikalavimui,”- sakė Konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas.

Metas susirūpinti

Jau pradėtos patikros pas ūkininkus, gaunančius tiesiogines išmokas ir paramą pagal Kaimo plėtros programos priemones. Šiemet planuojama atlikti apie 20 tūkstančių patikrų.
Tad paramos gavėjams šiuo metu  pats laikas dar kartą atidžiai peržiūrėti savo prisiimtus įsipareigojimus ir atsakingai įvertinti, ar visų jų  yra laikomasi.
„Todėl visus abejojančius ar jų ūkis tikrai atitinka visus kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus ir norinčius sužinoti, kaip tuos neatitikimus pašalinti, kviečiame naudotis konsultantų teikiamomis paslaugomis, o, kad dalis už konsultacijas žemdirbio sumokėtų pinigų sugrįžtų jam atgal, rekomenduojame dalyvauti ir teikti paraiškas KPP priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ paramai gauti,”- ragina R.Petraitis.
Daugiau informacijos apie paramos teikimą pagal (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ galima rasti Žemės ūkio tinklalapyje www.zum.lt .

 

Žemės ūkio ministerijos
informacija
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69