Šlama rudens lapas: mokyklėle, labas

Šlama rudens lapas: mokyklėle, labas

Julija KIRKILIENĖ

Šiemet Mokslo metai prasidėjo nuo pirmadienio. Ta pirmoji rudens savaitė, kaip įprasta, pražydo gražiausiais kardeliais moksleivių rankose ir mokytojų glėbiuose. Savivaldybėje į mokyklas, kartu su Elektrėnų profesinio mokymo centro ir Elektrėnų sanatorinės mokyklos auklėtiniais atskubėjo beveik 3,5 tūkst. moksleivių, o žinių, patarimų ir išminties jiems suteikti pasiruošę beveik 400 savivaldybėje dirbančių pedagogų. Moksleivių ir pedagogų skaičius dar tikslinamas. Visose mokyklose šventė pradėta buvo Tautiškos giesmės giedojimu, daugelyje mokyklų svečiavosi savivaldybės vadovai ir Elektrėnų policijos komisariato atstovai, pirmokėliams buvo įteikti pirmokų pasai, kuriuos įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija.

Pirmoko pase trumpai ir žaismingai supažindinama su Lietuvos gamta, kalba, miestais, kariuomene, gretimomis šalimis, pateikiama faktų iš Lietuvos istorijos, Lietuvos himnas, papasakojama apie svarbiausius Lietuvos simbolius – Vytį ir vėliavos spalvų reikšmę. Pirmokėliams prirašyta patarimų, kaip saugiai elgtis kelyje ar gatvėje. Pasuose skirta vieta pasižymėti svarbiausius pirmųjų mokymosi metų įvykius, įsiklijuoti savo ir klasės nuotraukas pirmoje klasėje ir visus 12 mokslo metų.

,,Versmės” gimnazijoje

Išlydėjęs vasarą rugsėjis beldžiasi į dar šiltas duris ir dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, kuri kasmet pasikartoja, bet esti vis kitokia. Šiais metais į šventę mūsų gimnazijoje susirinko gausus jaunimo būrys, į kurį įsiliejo 130 pirmokų. Mokytojų kolektyvas šiek tiek pasikeitė, šįmet turime naują istorijos mokytoją Romą Vilčinską, kuris atvyko iš Prienų ir kalbantis prasitarė, jog matant tokį jaunimo būrį, yra dėl ko džiaugtis, dirbti ir gyventi.

Malonu šventėje išvysti buvusius abiturientus. Užkalbintas Aurimas Gaidauskas (buvęs 4c klasės mokinys) prašė perduoti nuoširdžius linkėjimus visiems mokytojams ir palinkėti sėkmės gimnazistams. Aurimas sakė, kad mielai grįžtų į savo klasę. Šventė prasidėjo, kai buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava, mūsų laisvės simbolis. Sugiedojus Tautišką giesmę, susirinkusius gimnazistus ir mokytojus sveikino direktorius Egidijus Kontrimas, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas. Šventišką nuotaiką kūrė gimnazistų dainos ir šokiai. Šventės pabaigoje visi moksleiviai buvo pakviesti į klases, kur jų laukė pirmoji šių mokslo metų pamoka su klasės auklėtoja. Mokykla pražydo ne tik margais rudens žiedais, bet ir gimnazistų šypsenomis, o mokyklos tylą sudrumstė jaukus šurmulys. Tegu visiems nauji mokslo metai būna sėkmingų ieškojimų ir tobulėjimo laikas.

„Ąžuolyno” mokykloje

„Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje mokslo metus pradėjo 47 pedagogai,19 klasių komplektų, kuriuose yra 465 mokiniai. Mokykloje pradėjo dirbti nauja technologijų mokytoja Neringa Ščetininė. Mokykla per vasarą buvo tvarkoma ir remontuojama. Atliktas šoninių laiptinių remontas, suremontuoti visi mokinių tualetai, sporto salėje uždengti radiatoriai, suremontuota keletas mokomųjų kabinetų, sutvarkytas stogas, o svarbiausia – mokykloje atsirado „Aktyvioji klasė“. Kas gi tai?

Tai – leidyklos „Šviesa“ projektas „Aktyvios klasės sprendimas“. Šis projektas, bendradarbiaujant su „Alma litera sprendimais“, Ugdymo plėtotės centru, Mykolo Romerio universitetu bei projekto įrangos tiekėju „Promethean“, siekia susieti interaktyviąsias mokymo priemones su leidyklos aktyviuoju turiniu. Visą aktyviosios klasės komplektą sudaro: – skaitmeninė mokymo lenta, – mokytojo planšetė, dokumentų kamera, nemokami leidyklos „Šviesa“ aktyviųjų pamokų komplektai, nemokami technologiniai ir metodiniai mokymai mokytojams, galimybė susipažinti su skaitmenine mokytojo darbo aplinka e.Šviesa.

„Aktyvi klasė“ – tai interaktyvus, visa apimantis ir naudingas sprendimas šiuolaikiškiems mokytojams ir mokiniams. Pagal ,,AKTYVIOSIOS KLASĖS” programą jau praėjusiais mokslo metais vyko fizikos pamokos 7 klasėse, vedamos direktorės pavaduotojos fizikos mokytojos metodininkės Odetos Kanapkienės ir fizikos mokytojos metodininkės Vitalijos Kubilienės. Šiais mokslo metais tokias pamokas jau ves biologijos mokytoja metodininkė Lina Alimienė ir matematikos vyr. mokytoja Giedra Ambrazevičienė. Pakalbinta mokytoja L.Alimienė džiaugėsi, kad dabar gamtos ir žmogaus pamokose 5-6 kl. mokiniams bus daug įdomiau. Ji sakė, kad aktyviosios klasės skaitmeninė lenta yra tikras stebuklas, leisiantis mokiniams lengviau suprasti gamtos mokslus. Direktorės pavaduotoja Odeta Kanapkienė prašė padėkoti darbuotojams ir mokinių tėveliams, pervedusiems 2 proc. mokesčių paramą.

Elektrėnų pradinėje mokykloje

Elektrėnų pradinėje mokykloje, skirtingai nei kitose savivaldybės mokyklose, rugsėjo 1 d. mokinių atėjo daugiau nei pernai. Mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė dėkojo elektrėniškiams, kad jie nemiega, o rūpinasi miesto demografine padėtimi. Pradinėje mokykloje šventė buvo labai iškilminga. Čia priesaiką priėmė pirmokai ir jų tėveliai, moksleivius sveikino ir saugiems būti linkėjo Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Andžej Grudinskij, Seimo nario Broniaus Bradausko sveikinimą perdavė jo padėjėjas Stasys Lančinskas, mokyklos šokių kolektyvas, pasipuošęs tautiniais rūbais, šoko gražiausius lietuvių liaudies šokius. Pradinė mokykla – vienintelė mokykla savivaldybėje, kurią aplenkė renovacijos projektai, o mokyklos vidų vasaros metu dažė patys mokytojai ir vaikų tėveliai. Už tai jie sulaukė tik mokyklos direktorės padėkos.

„Pasakoje”

Rugsėjo 1-osios šventė mokykloje – darželyje „Pasaka“ prasidėjo anksti – 9 val. Šiais metais į pirmą klasę atėjo 22 pirmokai, kurie jau mokėjo daug gražių eilėraščių, dainelių ir drąsiai mokyklos bendruomenei parodė, ko išmoko. Pirmokėlius vyresnieji sveikino gražiu šokiu. Viso mokyklą – darželį „Pasaka“ lankyti pradėjo 244 ugdytiniai.

Mokyklos – darželio „Pasaka“ pedagogai padėkojo auklėtinių tėveliams ir seneliams už pagalbą ir paramą tvarkant ir puoselėjant įstaigą. „Džiaugiamės, kad bendruomenė visada atsiliepia į prašymus, padeda spręsti iškilusias problemas. Dėl bendrų pastangų įstaiga gražėja, joje smagu ir vaikams, ir mums visiems“,- sakė mokyklos- darželio direktorė Aldona Ščiukaitienė.

Pastrėvyje

Pastrėvio pagrindinė mokykla dabar vadinasi Semeliškių vidurinės mokyklos skyriumi. Šiemet į 1 klasę čia atėjo vos 3 pirmokai. O ir šiaip mokinių sumažėjo, todėl Mokslo metų pradžią pastrėviškiai šventė didžiausioje klasėje. Pastrėvyje jau tapo tradicija mokyklos šventes švęsti kartu su etnografiniu ansambliu „Vuolasta“. Rugsėjo 1 d. ansamblis taip pat kartu su mokyklos bendruomene giedojo Tautišką giesmę, dainavo liaudies dainas ir baigė koncertą bendra sena gera daina „Plaukė žąselė…“. Toje dainoje prasmingiausi žodžiai – „ėjo berniukai ir mergaitės į mokyklėlę“.

Kietviškėse

Iškilmingai Mokslo metų pradžią pasitiko Kietaviškių mokyklos bendruomenė. Ši šventė Kietaviškėse smarkiai skiriasi nuo kitų. Ji pradedama šv. Mišiomis bažnyčioje, įmonė „BOEN Lietuva“ apdovanoja moksleivius, daugybė svečių susirenka ir visų mokyklos bendruomenių atstovai bei seniūnė, skambant mokyklos himnui, uždega mokyklos židinį.

Kietaviškėse pirmokams pasus išdavė savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas, o moksleiviai, skirtingai nei kitose mokyklose, buvo supažindinami su kiekvienu mokykloje dirbančiu pedagogu.

Elektrėnų profesinio mokymo centre

Elektrėnų profesinio mokymo centro kolektyvas Rugsėjo 1-ąją šventė neseniai atidarytame kiemelyje. Per 900 įvairaus amžiaus moksleivių, besimokančių net 16 specialybių, tarp jų per 50 su aukštuoju išsilavinimu, klausėsi Elektrėnų meno mokyklos auklėtinių koncerto ir mokyklos vadovų palinkėjimų bei informacijos. Mokslo metų pradžiai naujasis korpusas dar neatidarytas, bet jis gražiai įsiliejo į mokymo centro pastatų kompleksą. Nors į profesinio mokymo centrą mokytis, pasak direktorės Silvos Lengvinienės, ateina sąmoningi žmonės, bet profilaktiškai mokykla stebima vaizdo kameromis.

Abromiškėse

Kitaip nei visose mokyklose Mokslo ir žinių diena pradėta buvo Elektrėnų sanatorinėje mokykloje. Per 60 mokyklinio amžiaus vaikų, besigydančių Abromiškių reabilitacinės ligoninės Vaikų skyriuje, Rugsėjo 1-ąją sutiko ne savo, o laikinoje mokykloje. Direktorė Marija Vaičiūnienė, pradėdama Rugsėjo 1-osios šventę, moksleiviams pristatė mokytojų kolektyvą ir pažadėjo labai stengtis, kad mokiniai, sugrįžę į savo mokyklas, parsivežtų ir labai gerus įspūdžius iš šios gydymo įstaigos.

„Pasveikę, įgiję žinių bei patirties ir sugrįžę į savo mokyklas, galėsite šią mokyklą palyginti su savąja“,- kalbėjo mokyklos direktorė ir linkėjo svarbiausio: būti sveikiems.

Mokyklos personalas ir moksleiviai vieni kitus apdovanojo ne tik gražiais žodžiais, bet ir dovanėlėmis. Moksleiviai daugiausia, žinoma, dovanojo gėlių, eilių ir dainų, o mokytojai dovanojo rašiklius ir atšvaitus, kad vaikai šioje mokykloje visada jaustųsi saugūs ir mylimi. Moksleiviai savo svajones surašė ant įvairiaspalvių balionų, kuriuos žaisdami sprogdino ir vieni kitiems linkėjo svajonių išsipildymo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69