Potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo

1. Š a u k i u  2012-02-01  10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 10.10–10.30 Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo.

2.2. 10.30–10.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 1 punkto dalinio pakeitimo.

2.3. 10.35–10.45 Dėl viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno steigimo.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. Ratkevičius.

2.4. 10.45–10.55 Dėl didžiausio leistino savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimo.

Meras Kęstutis Vaitukaitis

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė R. Bernotienė.

2.5. 10.55–11.00 Dėl pritarimo dalyvavimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame viešajame konkurse.

2.6. 11.00–11.10 Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.

2.7. 11.10–11.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo.

Pristato Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja D. Aleksiūnienė.

2.8. 11.20–11.30 Dėl Budinės g. Elektrėnų m. geografinių charakteristikų pakeitimo.

2.9. 11.30–11.35 Dėl pavadinimų Lapiakalnio k. gatvėms suteikimo.

2.10. 11.35–11.40 Dėl Elektrėnų miesto bevariklio transporto priemonių trasų tinklo schemos patvirtinimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas A. Butrimavičius.

2.11. 11.40–11.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo.

2.12. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas ekologas A. Balnys.

Pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.

2.13. 13.00–13.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo.

2.14. 13.30–13.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo.

2.15. 13.40–13.50 Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Tarulis.

2.16. 13.50–13.55 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių UAB Elektrėnų knygų centro akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą.

2.17. 13.55–14.00 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo.

2.18. 14.00–14.05 Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui.

2.19. 14.05–14.10 Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijai.

Pristato Verslo ir turto valdymo skyriaus vedėja O. Temlianceva.

Pertrauka nuo 14.10 iki 14.20 val.

2.20. 14.20–14.30 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.21. 14.30–14.40 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.22. 14.40–14.50 Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.23. 14.50–15.00 Dėl Socialinės rizikos asmenų apskaitos Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.24. 15.00–15.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui apskaičiuoti taikomų koeficientų patvirtinimo.

2.25. 15.10–15.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtinimo.

Pristato Savivaldybės gydytojo tarnybos vyr. specialistė visuomenės sveikatos priežiūrai V. Miškinytė.

2.26. 15.20–15.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 dalinio pakeitimo.

2.27. 15.30–15.40 Dėl tualeto Rungos g. 12 Elektrėnuose eksploatacijos.

Pristato UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius R. Leckas.

2.28. Informacija, paklausimai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69