Kaip pavogti Europos Sąjungos milijoną

Kaip pavogti Europos Sąjungos milijoną

Julija Kirkilienė

Pasirodžius informacijai, kad viena įmonė, registruota Elektrėnų savivaldybėje ir čia vykdžiusi projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo, pavogė 4,5 milijono, suskubome tų milijonų ieškoti. Juk dažnai girdime pasisakymų, kad valdžia prisivagia, todėl turtingai gyvena. Bet iš valdžios milijonus pavogti, pasirodo, nėra paprasta. Projektas „Elektrėnų – Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija“, dėl kurio milijonų vyksta teismai, yra įvykdytas. Įvykdytas ir dar vienas to paties įrengimo projektas – tretinis valymas. Pinigų pasisavinimu įtariama bendrovė „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ (toliau – „Kruonio HAE statyba“) nuskriaudė ne Europą ir ne Lietuvą, o partnerius, su kuriais buvo įsipareigojusi vykdyti projektą. Projektas buvo apdraustas, ir jei pinigai nebus išieškoti iš įtariamojo, iššvaistytus pinigus atlyginti teks draudimo bendrovei.

Sugundė milijonai
Istorija prasidėjo 2008 metais. Tada viešuosius pirkimus laimėjo ir rekonstruoti Vievio valymo įrengimus įsipareigojo 3 bendrovės: „Kruonio HAE statyba“, „EKO-L“ ir „Kvėdarsta“. Sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi Henriku Petrausku pasirašė UAB „Kruonio HAE statyba“. Tai yra, projektas buvo vykdomas pagal jungtinę veiklos sutartį.
„Kruonio HAE statybai“ Aplinkos projektų valdymo agentūra pervedė 5,7 milijonus avanso, už tai raštu laidavo draudimo bendrovė „PZU Lietuva“. Nors teisiškai, atrodo, viskas buvo padaryta teisingai, bet, kaip naujųjų metų pradžioje pranešė visuomenės informavimo priemonės, ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, jog „Kruonio HAE statyba“ vadovai iš tų milijonų projektui panaudojo tik 1 mln. 100 tūkst. litų. Kiti puspenkto milijono litų sugundė verslininkus. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame piktnaudžiavimu tarnyba įtariami akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ valdybos pirmininkas Pranciškus Jurgutis ir generalinis direktorius Valdemaras Jasevičius, kurie įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą projektą įtariami pasisavinę daugiau nei 4,5 mln. Lt ir dalį – 2,4 mln. Lt – nusikalstamu būdu legalizavo. Dėl tų pavogtų milijonų laikinai buvo sustabdyti projekto darbai.

Patikėjo
Bet ne visų bendrovių vadovai yra nesąžiningi. Yra ir naivių. AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ neįsisavinus projektui Aplinkos projektų valdymo agentūros skirtų lėšų, sustabdžius darbus ir neatsiskaičius su partneriais, buvo nušalinta nuo projekto darbų. Tada UAB „EKO-L“ vadovas Irinijus Liutikas sutiko perimti nesąžiningo kolegos įsipareigojimus ir, patikėjęs Aplinkos projektų valdymo agentūros pažadais, kad projektui skirtos lėšos bus pervestos jo vadovaujamai įmonei, vykdė projektą savo lėšomis ir laiku jį užbaigė. Bet sąžiningo vadovo bendrovė dėl šio projekto finansavimo atsidūrė ant bankroto ribos, o Elektrėnų – Vievio nuotekų valyklos veikla gali būti sustabdyta. Kol dėl pavogtų milijonų bylinėjasi draudimo bendrovė PZU ir Aplinkos projektų valdymo agentūra, o teisėsauga ieško, kur dingo milijonai, ir būdų, kaip juos susigrąžinti, „EKO –L“ negali atsiskaityti su įrengimus tiekusia Čekijos firma „ECO – FLUID“. Firma, nuotoliniu būdu galėdama valdyti valyklos darbą, grasina atjungti įrengimus. Tada jau dėl nesąžiningos savivaldybės teritorijoje veikusios bendrovės „Kruonio HAE statyba“, savivaldybėje įvyktų ekologinė katastrofa.

Aplinkos projektų valdymo agentūros komentaras:
Prašome atkreipti dėmesį, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) apmokėjo visas Jungtinės veiklos partnerių pateiktas sąskaitas pagal rangos sutartį.
2008 m. gegužės 13 d. buvo sudaryta rangos sutartis „Elektrėnų – Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija“ tarp Elektrėnų savivaldybės administracijos, kuri buvo perkančioji organizacija (galutinis paramos gavėjas), AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, kuri veikė kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindinis partneris. Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2007 m. spalio 22 d. tarp AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, UAB „Kvėdarsta“, UAB „EKO -L“ ir APVA kaip įgyvendinančios institucijos.
2008 m. birželio 18 d. remiantis aukščiau minėta rangos sutartimi pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui – AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ – buvo išmokėtas rangos sutarties avansas. Nuo 2008 m. lapkričio mėn. buvo pastebėtas atsilikimas nuo nustatyto darbų grafiko ir nuolat raginama didinti darbų atlikimo spartą.
2009 m. spalio 8 d. APVA informavo AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „EKO-L“, jog pašalina AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ iš statybvietės bei įpareigoja UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „EKO-L“ įvykdyti rangos sutartį. Tais pačiais metais lapkričio 2 d. AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, UAB „Kvėdarsta“ bei UAB „EKO-L“ pasirašė susitarimą dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo, kuriuo pagrindiniu partneriu paskyrė įmonę UAB „EKO-L“. 2010 m. gruodžio 30 d. išduotas Statybos užbaigimo aktas.
Reiktų pabrėžti, jog AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Eko-L“ visą rangos sutarties vykdymo laikotarpį buvo jungtinės veiklos partneriai, kurie rangos sutarties atžvilgiu visi kartu laikomi Rangovu. Jungtinės veiklos sutarties partneriams kaip vienetui buvo pervestas avansas. Jie solidariai buvo atsakingi ir už sutarties įvykdymą. Tai, kad AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ nepervedė gauto avanso dalies kitiems jungtinės veiklos partneriams yra tik jungtinės veiklos partnerių tarpusavio susitarimo reikalas.
APVA laikoma tinkamai atlikusi sutartinius įsipareigojimus, tačiau iš ikiteisminio tyrimo medžiagos sužinojusi apie nesąžiningus AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ veiksmus, susijusius su gauto avanso panaudojimu, ir matydama geranoriškus UAB „Kvėdarsta“ bei UAB „Eko-L“ veiksmus siekiant užbaigti rangos sutarties darbus, ėmėsi visų nuo jos priklausančių veiksmų, siekdama užtikrinti viešojo intereso įgyvendinimą, t.y., padėti UAB „Kvėdarsta“ bei UAB „Eko-L“ susigrąžinti avanso dalį iš AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“.
APVA kreipėsi į UAB „Admivita“ pateikdama kreditorinį reikalavimą AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ bankroto byloje, taip pat į AB „Swedbank“ dėl sutarties įvykdymo garantijos bei į UAB DK „PZU Lietuva“ dėl avanso garantijos. Atkreiptinas dėmesys, kad tik Agentūros pastangomis AB „Swedbank“ išmokėjo Agentūrai sutarties įvykdymo garantiją, kurią ji jau pervedė UAB „Kvėdarsta“ bei UAB „Eko-L“ kaip patirtų nuostolių dėl AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba” nesąžiningo elgesio kompensavimo.
APVA iki šiol bylinėjasi su UAB DK „PZU Lietuva“ geranoriškai siekdama visais būdais padėti UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Eko-L“, nors šie veiksmai jai ir nėra privalomi.

Projektas plečiamas
Kol dėl minimo projekto pinigų vyksta teismai, kol „EKO –L“ ieško lėšų atsiskaityti su tiekėjais ir leidžia pinigus advokatams, rekonstruota Elektrėnų – Vievio nuotekų valykla veikia ir plečiasi. Į valyklos uždarą priėmimo patalpą iš Vievio ir Elektrėnų per parą suteka virš 4 tūkst. kv. m nuotekų, kurios mechaniškai ir biologiškai išvalytos, išleidžiamos į Aliosios upelį. Likęs dumblas pagal technologijas pūdomas ir naudojamas trąšoms. Šių metų pradžioje bus užbaigtas tretinio valymo grandies įrengimas. Po rekonstrukcijos neliko senųjų valymo įrengimų pirminio nusodinimo technologijos, todėl kvapai liko uždaroje patalpoje, o tretinio valymo grandis sumažins išmetamų teršalų kiekį į upę. Užbaigus projektą, bus pasiekti Europos Sąjungos nuotekų tvarkymo reglamento rodikliai.
Elektrėnų savivaldybės administracija projekto „Elektrėnų – Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija“ užsakovo funkcijas perdavė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Elektrėnų savivaldybė, įgyvendinusi šį projektą, išplėtė nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus, sumažino dirvožemio ir gruntinio vandens taršą buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis bei požeminio vandens išteklių taršos riziką, pagerino sanitarinę aplinkos ir viso Nemuno aukštupio baseino ekologinę būklę.
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2007 – 2011 metų laikotarpiu pritraukė investicijų už 27,45 mln. litų. Iš jų 15,09 mln. litų (55 proc.) – ES lėšos, o 8,97 mln. litų (33 proc.) – valstybės biudžeto lėšos.
Projekto „Elektrėnų – Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija“ kainą (be PVM) sudaro 19 092 822,57 litų, kuri susideda iš:
Sanglaudos fondo dalies: 15 274 258,06 litų,
LR biudžeto dalies: 3 818 564,51 litų,
Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 3 436 708,06 litų.
Sutarties kaina, įskaitant PVM, yra: 22 529 530,63 litų.
O pavogtus milijonus „Kruonio HAE statybai“ teks grąžinti ir dar atlikti bausmę. Tai bus pamoka kitoms bendrovėms, sumaniusioms nesąžiningai praturtėti.{jcomments on}

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69