Dujos atpigo, žiemos atšilo, tik ne elektrėniškiams

Dujos atpigo, žiemos atšilo, tik ne elektrėniškiams

Julija KIRKILIENĖ

Elektrėniškius naujieji metai pasitiko liūdnomis naujienomis: nuo sausio 1 dienos kaina už šilumą pakelta beveik iki 27 buvusių centų arba beveik iki 8 eurocentų už 1 kWh (7,76 eurocento už kWh). Kainą pakėlė ne savivaldybei priklausanti ir gyventojams komunalines paslaugas teikianti įmonė „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Kiaulę Elektrėnų politikams ir visiems centralizuota šiluma besinaudojantiems gyventojams prieš pat savivaldos rinkimus pakišo šilumą Elektrėnams parduodanti „Lietuvos energijos gamyba“.

Gaila praėjusių laikų

Gaila, kad praėjo tie laikai, kai Lietuvos elektrinė, gamindama elektrą, pagamindavo tiek atliekinės šilumos, kad net prie kiaurų langų gyvendami elektrėniškiai po namus vaikščiodavo išsirengę. Dabar Lietuvos elektrinė elektrą dažniausiai tik vasaromis gamina, o žiemomis katilines kūrena vien tam, kad Elektrėnų ir Vievio gyventojams bei Kietaviškių šiltnamiams ir savo patalpoms apšildyti šilumą pagamintų. Tas katilines vis dar kūrena dujomis, nes žadėtosios biokuru kūrenamos katilinės laiku pastatyti nesugebėjo. Šilumos vartotojai, nors per visas informacines priemones tik ir girdi, kaip pasaulyje atpigo dujos, bet „Lietuvos energijos gamybos“ vadovai dievagojasi dujas perkantys brangiai, todėl ir šilumą brangina. „Lietuvos energijos gamyba“, gaminanti šilumą Elektrėnų savivaldybei, turi nepriklausomo gamintojo statusą, todėl kainas nustatyti gali, palaiminus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai, savivaldybės tarybai netvirtinant. Tiesa, Komisija irgi ne visada tvirtina siūlomas kainas. Pavyzdžiui, 2014 m. spalio 30 d. posėdyje konstatavo, kad dedamosios perskaičiuotos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų dėl investicijų grąžos apskaičiavimo.

Redakcija dėl šilumos kainų pakėlimo Elektrėnuose komentarų paprašė „Lietuvos energijos gamybos“, Kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei nepriklausomo eksperto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojo energetikai prof. Vidmanto Jankausko.

Rekomenduojame paskaityti ir, jei galite, pasistenkite suprasti, kad šilumos kaina padidinta teisėtai, o šiluma atpigs, pasibaigus šiam šildymo sezonui ir rinkimams į vietos savivaldą.

„Lietuvos energijos gamybos“ atsakymai

Kodėl visose savivaldybėse šilumos kainos krenta, o Elektrėnuose – kyla?

„Lietuvos energijos gamyba“ negali pati savavališkai nustatyti šilumos energijos gamybos kainų. Bendrovė yra reguliuojama elektros ir šilumos energijos gamintoja, kurios veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Kainų komisija), tad šilumos energijos kainodara nustatoma ne savarankiškai, o atsižvelgiant į reguliavimo mechanizmus.

Remiantis Šilumos ūkio įstatymu ir patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika bendrovei priklausančiame Elektrėnų komplekse pagaminamos šilumos energijos kaina kiekvieną mėnesį derinama su Kainų komisija. Apie tai atitinkamai iš anksto informuojamas ir „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – EKŪ). Taip įvyko ir šį kartą. Kai buvo patvirtinta 2015 m. sausio mėnesio kaina, apie ją buvo informuotas EKŪ.

Kainų komisijos duomenimis, lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, šilumos energijos kaina Elektrėnams (7,04 Eur ct/kWh (24,3 ct/kWh)) 2014 m. gruodžio statistinėje lentelėje atsiduria maždaug ties viduriu. Bendrame šalies kontekste ši kaina yra viena mažiausių šilumos energiją gaminant gamtinėmis dujomis. Kokia reali situacija Elektrėnuose galima pasakyti žvilgtelėjus į daugiausiai ir mažiausiai už šilumos energiją mokančiose savivaldybėse. Daugiausiai – 9,87 Eur ct/kWh (34,08 ct/kWh) – gruodžio mėnesį už šilumą mokėjo Prienų rajono gyventojai, mažiausiai – uteniškiai (4,91 Eur ct/kWh (16,96 ct/kWh)). Taigi, kainos skirtumas tarp daugiausiai ir mažiausiai už šilumą mokančių savivaldybių viršija du kartus. Didžiausios įtakos tokiam skirtumui turėjo biokuro panaudojimo apimtys.

Elektrėnuose šiluma taip pat bus gaminama iš biokuro, tad elektrėniškiai jau gan greitai gali tikėtis žymaus kainų sumažėjimo. Planuojama, kad šilumos energiją pradėjus gaminti pasitelkus atsinaujinančius išteklius, ją komunalininkams bus galima parduoti bent 30 proc. pigiau negu šį sausį, t.y. daugmaž už 3,8 Eur ct/kWh (13 ct/kWh).

Kodėl tuo laikotarpiu, kai dujų kaina pasiekė mažiausią kainą už barelį, „Lietuvos energijos gamyba“ sako, kad dujos brangsta? Kodėl „Lietuvos energijos gamybos“ parduodamos šilumos kaina pakilo daugiau nei 2 ct?

Didžiąją šilumos energijos gamybos kainos dalį sudaro kintamosios sąnaudos, t. y. šilumai pagaminti reikalingo kuro (šuo metu Elektrėnuose – dujų) kaina. Bet kokie dujų kainos svyravimai labai smarkiai atsiliepia šilumos gamybos kainai. Būtent dėl dujų įsigijimo kainos pasikeitimų ir pabrango Elektrėnuose gaminama šiluma.

Šilumos kaina apskaičiuojama remiantis specialia Kainų komisijos patvirtina formule. Sausio šilumos gamybos kaina pagal Kainų komisijos nustatytą metodiką buvo apskaičiuota gruodžio mėnesį. Skaičiuojant ateinančio mėnesio kainą, naudojama kuro įsigijimo kaina su dviejų mėnesių pavėlavimu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, skaičiuojant gruodžio mėnesio šilumos gamybos kainą yra naudojama spalio mėnesio kuro įsigijimo kaina. Taigi, skaičiuojant 2015 m. sausio mėn. šilumos gamybos kainą, buvo naudota kuro įsigijimo kaina, už kurią dujas bendrovė pirko 2014 m. lapkritį.

„Lietuvos energijos gamyba“ 2014 m. lapkritį dujas pirko 13 proc. brangiau negu spalį. Visų pirma, reikia pažymėti, kad dujas „Lietuvos energijos gamyba“ 2014 m. pirko iš „Dujotekanos“ (ši bendrovė laimėjo 2013 m. pabaigoje skelbtą viešąjį konkursą), o, kaip „Lietuvos energijos gamybą“ informavo „Dujotekana“, jai dujų kainos nuolaida pritaikyta nebuvo. Dėl šios priežasties „Lietuvos energijos gamyba“ buvo priversta dujas pirkti gerokai (apie 25 proc.) brangiau nei vidutinė rinkos kaina. Sutartis su „Dujotekana“ galiojo iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Be to, lapkritį Lietuvos elektrinė beveik negamino elektros energijos, tad dujų reikėjo keliskart mažiau nei spalį – tik šilumos gamybai. Nepaisant to, pirkdama dujas „Lietuvos energijos gamyba“ vis tiek turi mokėti perdavimo ir galios mokesčius. Perkant mažesnį dujų kiekį, didėja šių mokesčių įtaka kainai, tad tai ir pakėlė dujų įsigijimo kainą lapkričio mėn. Dujų kainos pakilimas dėl šios priežasties fiksuotas ir 2013 m. lapkritį.

Taigi, kadangi visos kainos dedamosios, išskyrus gamtinių dujų įsigijimo kainą, yra nekintamos, šilumos gamybos kaina pakito tiek pat, kaip dujų kaina – nepilnais 13 proc. (nuo 4,8 Eur ct/kWh (16,58 ct/kWh) 2014 m. gruodį iki 5,41 Eur ct/kWh (18,68 ct/kWh) 2015 m. sausį).

Šiuo metu ypač išryškėjo dujų kainų mažėjimo tendencija, tačiau, kaip aukščiau minėta, tai sausio mėnesio kainoms atsiliepti negalėjo, nes pagal Kainų komisijos formulę į skaičiavimus traukiama lapkričio mėnesio kuro įsigijimo kaina. Vasario mėnesio šilumos gamybos kaina bus skaičiuojama pagal gruodžio mėnesio dujų kainą. Kadangi gruodį dujų įsigijimo kaina buvo mažesnė, tikėtina, kad šiluma vasarį Elektrėnuose kainuos mažiau nei sausio mėn.

Kodėl kaina didinama nuo sausio 1 d. apie tai neinformavus gyventojų?

Kaip jau minėta, „Lietuvos energijos gamyba“ netiekia šilumos tiesiogiai gyventojams, galutinė šilumos kaina nuo bendrovės nepriklauso – ją nustato šilumos tiekėjas EKŪ. Atsižvelgiant į tai, bendrovė nesiunčia gyventojams informacijos apie šilumos gamybos kainą, nes tai galėtų juos suklaidinti.

Tačiau „Lietuvos energijos gamyba“ griežtai laikosi visų reikalavimų ir sudaro visas sąlygas sužinoti šią informaciją: po Kainų komisijos patvirtinimo šilumos gamybos kaina iš karto, dar neprasidėjus aktualiam mėnesiui, paskelbiama bendrovės interneto svetainėje, adresu http://gamyba.le.lt/lt/veikla/silumos-gamyba/. Sausio mėnesio kainos svetainėje buvo paskelbtos gruodžio mėnesį.

Taip pat kaina kiekvieną mėnesį iš anksto pateikiama ir EKŪ, kuris informuoja gyventojus apie tai, kokią galutinę kainą už šilumą jie turės mokėti. Kaip pastebėjome, EKŪ savo svetainėje taip pat paskelbia ir gamybos kainą – sudėtinę šilumos kainos dalį, tad manome, jog gyventojams yra sudarytos visos sąlygos gauti šią informaciją.

Ar brangstanti šiluma ir vėluojanti biokuro katilinės statyba neturi įtakos kainų kilimui Elektrėnuose?

Naujų šilumos gamybos pajėgumų statyba Elektrėnuose sparčiai eina link finišo ir, kol vyksta statybos darbai, nedaro visiškai jokios tiesioginės įtakos šilumos kainoms Elektrėnuose.

Dujas naudojančios garo katilinės statyba baigta, baigėsi ir garantiniai bandymai – ši elektrinė jau pradedama eksploatuoti.

Biokuro katilinės statybos darbai taip pat sparčiai artėja prie pabaigos. Katilinės sandėlį dar gruodžio mėnesį pasiekė pirmasis, katilinės bandymams skirtas, biokuro krovinys. Kaip ir planuota, pirmoji šiluma iš biokuro katilinės elektrėniškius pasieks dar šio šildymo sezono metu.

Biokuro katilinės įtaką (be jokios abejonės, teigiamą) Elektrėnų gyventojai ir verslas pajus, kai ji pradės gaminti šilumą ir į šilumos energijos kainos skaičiavimus bus įtraukiama šilumos gamybos iš biokuro kaina. O dabartiniai šilumos kainos svyravimai, kaip jau minėta, visiškai priklauso nuo dujų įsigijimo kainos.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymas

Klausimas Komisijai: Kodėl tuo laikotarpiu, kai dujų kaina pasiekė mažiausią kainą už barelį, ELietuvos energijos gamyba sako, kad dujos brangsta? Norime sužinoti, kodėl parduodamos šilumos kaina didėjo daugiau nei 2 ct už kWh, kodėl kaina didinama nuo sausio 1 d. apie tai neinformavus gyventojų. Elektrėnuose kaina už šildymą buvo viena mažiausių Lietuvoje, dabar jau yra didesnė nei vidutinė Lietuvoje šilumos kaina.

Atsakymas: Atkreipiame dėmesį, kad gamtinių dujų kaina gali mažėti nuo 2015 m. sausio mėnesio, tačiau šilumos kainoje šis pokytis atsispindės tik 2015 m. kovo mėnesį (2015 m. kovo mėnesio šilumos kaina turi būti apskaičiuota iki 2015 m. vasario 25 d., šilumos tiekimo įmonės šiai kainai apskaičiuoti naudoja paskutinę turimą faktinę kuro kainą, t. y. sausio mėn.).

Į 2015 m. sausio mėnesio šilumos kainą įskaičiuojama 2014 m. lapkričio mėnesio gamtinių dujų kaina, kuri, palyginus su 2014 m. spalio mėnesiu, buvo apie 13 proc. didesnė.

Šilumos kainų pokyčių priežastis Elektrėnuose pakomentuoti paprašėme Lietuvos pramoninkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojo energetikai prof. Vidmanto Jankausko:

Praėjusiais metų labai susijaukė gamtinių dujų rinka. 20 % nuolaidą ir netgi kompensaciją už praėjusį laikotarpį gavo „Lietuvos dujos”. Tuo tarpu kiti dujų tiekėjai nuolaidų, o tuo labiau už praėjusį laikotarpį, negavo. Todėl „Dujotekanos” tiekiamos dujos Elektrėnų elektrinei buvo brangios. Šiomis dujomis pagamintą šilumą metų pabaigoje dar gerokai pabrangino ir tai, kad elektrinė beveik negamino elektros, taigi visos pastoviosios sanaudos buvo užkrautos šilumai. Tokiomis aplinkybėmis, bei įvertinus, kad pagal Komisijos nustatytą tvarką dujų kaina atsiliepia šilumos kainai su vėlavimu, elektriniškiai ir gavo tokias aukštas šilumos kainas šių metų pradžioje.

Situacija turėtų greitai keistis: jau pranešama, kad ne tik „Lietuvos dujos”, bet ir „Dujotekana” siūlo pirkėjams dujas daug mažesne kaina, o labai nukritę naftos kainos lems ir tolesnį dujų kainų mažėjimą. Todėl net neperėjus prie pigesnio biokuro šilumos kainos ir Elektrėnuose turės žymiai sumažėti.

 

dujos savitarna

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69