Vievio meno mokykla – kultūros židinys (tęsinys)

Vievio meno mokykla – kultūros židinys (tęsinys)

Tęsinys. Pradžia Nr. 18

Albina SIDARAVIČIENĖ

Projektai, konkursai

 

Vievio meno mokykla aktyviai organizuoja projektinę veiklą ir siekia įvairinti ugdymo procesą, kelti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti kolegišką, draugišką bendravimą ugdančius renginius, stiprinti ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais. Kūrybingai projektinę veiklą koordinuoja, su kolegomis vysto Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja ekspertė Adelė Kasputienė.

Respublikoje gerai žinomas pilietinio ir tautinio ugdymo projekto konkursas „Senų daiktų istorijos“. Konkurso pradžia – 2005 m. Elektrėnų savivaldybės mokiniams organizuotas piešinių konkursas „Senų daiktų istorijos“, kurio idėjos autorius – Vievio meno mokyklos mokytojas metodininkas Augenis Kasputis. 2010 m. konkursas, dalyviams prašant, atgaivintas, jame dalyvauja ir kaimyninių savivaldybių mokyklos, o 2011 m. konkursu susidomėjo visos Lietuvos mokyklos. 2015 m. konkursas vyksta šeštą kartą, organizatoriai – Vievio meno mokyklos dailės mokytojai A. Kasputienė ir A. Kasputis – sudarė ir radę rėmėjų išleido jau antrąjį respublikinio mokinių piešinių konkurso „Senų daiktų istorijos” 2015 m. katalogą, kuriame pateikti geriausi dalyvių darbai.

Vievio meno mokykla, kuriai atstovauja A. Kasputienė ir A. Kasputis, kartu su Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla organizuoja jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalį-konkursą „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“, kuris 2016 m. vyko 7 kartą.

Šiais metais graži dviejų mokyklų draugystė padovanos naują knygą – kompozitoriaus Vytauto Miškinio 15 dainelių rinkinį „Padainuosim pasakėlę“, kurią iliustravo Vievio meno mokyklos mokiniai.

Šiuo metu Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga, Lietuvos kariuomenė ir Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla (mokyt. A. Kasputienė ir mokyt. A. Kasputis) artėjančio Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ir Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-mečio proga organizuoja tarptautinį mokinių piešinių konkursą „Tėvynės labui“. Konkurso tikslas – ugdyti meilę Tėvynei, jos gynėjams, skatinti vaikus ir jaunimą domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą. Darbų tematika – Lietuvos kariuomenė. Konkurse kviečiami dalyvauti bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo mokyklų, įstaigų mokiniai. Darbus galima siųsti iki birželio 20 d., nuostatai skelbiami mokyklos tinklapyje (dailė – konkursai). Baigiamasis renginys numatomas 2017 m. lapkričio 30 d., 12 val., Vilniaus rotušėje. Planuojama išleisti kalendorių, iliustruotą mokinių piešiniais, katalogą.

Vievio meno mokyklos vykdoma projektinė veikla bei organizuojami konkursai susilaukia didelio dėmesio, nes apie renginius iš anksto informuojama. Mokyklos veikla žinoma ne tik regione, bet ir visoje respublikoje.

Mokinių kūrybos knygos

Vievio meno mokykla turi gražią tradiciją sudaryti ir išleisti mokinių kūrybos knygas. Tokia turiningų, gražiai išleistų knygų gausa nedaugelis mokyklų tegali pasidžiaugti. Ir visa tai mokykla ir mokiniais besirūpinančių mokytojų A. Kasputienės ir A. Kaspučio dėka. Jie yra knygų sudarytojai, o mokytojas A. Kasputis knygose naudoja savo meniškas nuotraukas, kuriose matome piešiančius ir grojančius mokinius, renginių akimirkas, mokinių darbus. Mokytojų dėka (jie iliustravo žurnalus vaikams „Genys“, „Žvaigždutė“, „Šaltinėlis“, bendravo su rašytojais, piešė iliustracijas knygoms) mokiniams teko iliustruoti rašytojų V. Račicko, V. Žeimanto, L. S. Černiauskaitės, J. Lauciaus, S. Gedos bei kitų gerai žinomų rašytojų kūrybą. Elektrėnuose gyvenantis literatas Vytautas Mizeras mokiniams patikėjo iliustruoti net tris savo knygas.

Pateikiame pastarojo dešimtmečio derlių:

1. Savivaldybės mokinių meninių tekstų ir piešinių knyga „Mano Elektrėnai“, 2003 m.

2. Vievio meno mokyklos mokinių meninių tekstų ir piešinių knyga „Žvelgiu į Vievį“, 2007 m.

3. Sudaryta ir išleista knyga apie mokyklą „Vievio vaikai kuria“, 2008 m.

4. VI respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ piešinių katalogas, 2014 m.

Mokinių iliustruotos knygos

1. Sigitas Geda, „Testamentas mažai mergaitei“, 2006 m.

2. Vytautas Mizeras, „Vitukas“, „Pro laiko langą“, 2008 m.

3. Adelė Kasputienė, „Būk saugus kelyje. Įvykiai miestelyje“, 2009 m.

4. Vytautas Miškinis, „Padainuosim pasakėlę“, 2017 m.

Spausdintų knygų skleidžiama šviesa džiaugiasi mokiniai, kurių darbai puikuojasi knygose, ir visa skaitanti bendruomenė.

Piešiniai respublikiniuose periodiniuose leidiniuose

Vievio meno mokyklos mokinių piešiniai nuo 1995 m. spausdinami specialiame periodiniame leidinyje „Žvirblių takas“, skirtame ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui.

Dienraščio „Lietuvos žinios“ priede „Sveikata ir grožis“ – nuo 2002 m. iki 2005 m.

Pasak A. Kasputienės, mokinių darbai ne kartą naudoti leidžiant respublikoje knygas, prevencinius leidinius, katalogus. Kasmet mokinių piešiniai puošia „Elektrėnų kronikos“ leidžiamą kalendorių, spausdinami savivaldybės savaitraščiuose.

Vievio meno mokykla, publikuodama mokinių darbus, padeda savo auklėtiniams įsilieti į kultūrą. Toks vaikų įtraukimas į realią kultūrą ugdo būsimus kultūros vartotojus, jų bendrą kultūrinę ir visuomeninę savivoką. Toks mokyklos veiklos išplėtimas mokiniui suteikia galimybę susipažinti su aktualia dabarties kultūra, jos problemomis.

Patraukli vieta

Vievio meno mokykla yra muzikos ir dailės mokytojų kultūros centras, kuriame vyksta aktyvi metodinė veikla. A. Kasputienė rengia kvalifikacijos tobulinimo programas įvairių dalykų mokytojams, kviečia lektorius, skaito paskaitas, veda seminarus, į kuriuos kviečiami savivaldybės mokytojai. Mokyklos pedagogai su kolegomis iš kitų mokyklų svarsto aktualias pedagogines problemas, aptaria meno reiškinius. Bendraudama su Vievio meno mokyklos mokytojais, mokiniais, susidariau nuomonę, kad šią mokyklą vaikai mėgsta, nes čia galima pailsėti, pasikalbėti su mokytojais. Ne kartą mačiau, jog mokiniai ateina į pamokas gerokai anksčiau, jaukiai įsikuria koridoriuje ant kėdžių, užkandžiauja, šnekučiuojasi. Man pasirodė, kad dauguma tų vaikų nesiekia tapti menininkais, muzikos mokymasis jiems gali likti antrame plane, lyginant su socializaciniais, bendruomeniniais mokyklos teikiamais privalumais. Kalbinti mokytojai pasakojo, kad vaikams (jei mano esant būtina) kartais pasiūlo arbatos, pasikalba apie gyvenimą. Nustebino faktas, kad net kai kurie gimnazistai, turėdami laisvą pamoką, atlekia į meno mokyklą, kad galėtų pagroti, turiningai praleisti laisvą pamoką. Šis faktas, manau, patvirtina spaudoje sklandančią mintį, kad meno mokyklos yra kaip atsvara bendrojo lavinimo mokykloms – socialiai nesaugiai terpei. A. Kasputienės manymu, kai kurie tėvai atveda mažuosius mokinius todėl, kad šie saugiai ir naudingai galėtų praleisti laiką po pamokų. Susipažinusi su Vievio meno mokykla, manau, kad ji yra kultūros židinys, teikiantis mūsų vaikų sieloms užuovėją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69