Skirtas dar vienas milijonas eurų projektams

Skirtas dar vienas milijonas eurų projektams

Spalio 20 d. Elektrėnų savi­valdybės vietos veiklos grupei (VVG) skirta 1,2 mln. eurų vietos plėtros strategijai 2024–2029 m. įgyvendinti. Tai jau trečioji strategija Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje (visa Elektrėnų savivaldybė, išskyrus Elektrėnų miestą).
2009–2014 m. finansavimo lai­­kotarpiu pagal strategiją įgyven­dinta 50 infrastruktūros gerinimo projektų, 2015–2023 m. įgyvendinta 40 įvairių verslo, viešųjų erdvių tvarkymo, bendruo­meniškumo ugdymo, socialinių paslaugų plėtros projektų, sukurtos 25 darbo vietos, dar 7 projektai įgyvendinami.

Kaimo turizmo sodyba „Misvita“

Naujas finansavimo laikotarpis
2024–2029 m. lėšos planuo­jamos skirti norintiems pradėti ar plėtoti ne žemės ūkio verslus, vykdyti socialinį verslą, viešajai infrastruktūrai gerinti, įvairioms viešosioms paslaugoms teikti, taip pat bendruomeniškumui ugdyti, skatinti žemės ūkio ir kaimo vietovių žinias, inovacijas bei dalijimąsi jomis. Išlaidos suplanuo­tos remiantis atliktomis apklausomis, susitikimais su valdžios, verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovais. Apklausoje dalyvavo 394 respondentai iš visų seniūnijų: Se­meliškių, Vievio, Beižionių, Pa­strėvio, Kazokiškių, Kietaviškių, Gilučių, Elektrėnų. Anketas pildė gyventojai, verslo subjektai, NVO, seniūnijų, biudžetinių įstaigų atstovai ir kt.
Norintys gauti paramą Elek­trėnų savivaldybės vietos veik­los grupei turės teikti paraiškas pagal galiojančius kvietimus ir kvietimo dokumentuose nustatytus rei­kalavimus. Kvietimai bus skelbiami Elektrėnų VVG svetainėje www.elektrenuvvg.lt, feisbuko paskyro­je, spaudoje. Paraiškas paramai gauti galės teikti VVG teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, čia registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys. Projektus vertins Elektrėnų savivaldybės VVG ir Nacionalinė mokėjimų agentūra.

Gilučių bendruomenės projekto Ugdykime bendruomeniškumą kartu užsiėmimai

Nevyriausybinės organizacijos ir biudžetinės įstaigos galės teik­ti paraiškas pagerinti viešąją infrastruktūrą, ypač susijusią su turizmu, rekreacija, teikti viešąsias paslaugas, siekiant sumažinti nei­giamas socialinių problemų pasekmes, prisidedant prie pagalbos teikimo socialiai pažeidžiamiems asmenims, kultūros srityje projektais bus skatinama tradicinių amatų plėtra. Fiziniai ir juridiniai asmenys įgyvendindami projektus kurs nau­jas darbo vietas VVG teritorijoje, mažins nedarbo ir skurdo lygį, didins kaimo gyventojų užimtumą ir pajamas. Bendruomeninės organizacijos bus kviečiamos įgyvendinti projektus, kurie didins socialinės, kultūrinės, pažintinės saviraiškos galimybes, ugdys bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos, sveikos gyvensenos įpročius.
Bus siekiama, kad projektai prisidėtų prie aplinkosaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimo ir prisitaikymo, tausaus gamtos išteklių valdymo, prie sveikatingumo skatinimo ar gyvūnų gerovės.
Strategijos finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Atlikti darbai
2009–2014 m. infrastruktūros gerinimo projektams įgyvendinti buvo skirta 1, 6 mln. eurų. Elek­trėnų, Vievio, Semeliškių, Kazo­kiškių, Kietaviškių, Gilučių, Bei­žio­nių ir Pastrėvio seniūnijose bu­vo tvarkomos viešosios erdvės, įrengiamos sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, tiesiamos vandentiekio trasos, atnaujinti pastatai, įrengtos amatų dirbtuvės, gatvių apšvietimas. Aktyviai projektus įgyvendino Žebertonių, Abromiškių, Kieta­viškių, Vievio, Pastrėvio, Pakalniš­kių bendruomenės ir Elektrėnų sa­vival­dybės administracija.
2015–2023 m. 1,6 mln. parama skirta įvairiems projektams: sutvarkytos viešosios erdvės Semeliškėse, Gilučiuose, Kareivonyse, Pakalniškėse ir Pastrėvyje, bendruomenės ir kitos organizacijos teikė paraiškas įvairiems renginiams, mokymams, stovykloms organizuoti, socialinėms paslaugoms plėsti. Didžiausia lėšų dalis (daugiau nei 1 mln. eurų) skirta verslui skatinti. Fiziniai ir juridiniai asmenys įgyvendino įvairius verslo pradžios ir plėtros projektus: gaminami baldai, dirbiniai iš gintaro, medienos, teikiamos pramogų ir poilsio organizavimo (dviračių, mobilios pirties, batutų ant vandens nuoma, šratasvydžio), turizmo, maitinimo, krovimo, tręšimo, pastatų, automobilių remonto ir kitos paslaugos. Iš viso jau įgyvendinti 23 verslo projektai, (skirta paramos suma – nuo 9 tūkst. iki 98 tūkst. eurų projektui), dar 7 vykdomi.
Informacija apie kvietimus ir projektus pateikiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt, Elektrėnų savivaldybės VVG „Facebook“ paskyroje.

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų