Projektai padeda kurti naujas erdves ir darbo vietas

Projektai padeda kurti naujas erdves ir darbo vietas

Elektrėnų savivaldybės vietos­ veiklos grupė (VVG) – 2007 m. įkurta asociacija, kurios tikslas ­suteikti galimybes gerinti užim­tu­mą, verslo aplinką ir infrastruktū­rą Elektrėnų savivaldybės kaimo vietovėse (pagal ES reikalavimus, kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyvento­jų ­skaičius neviršija 6 tūkst. Savi­valdybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis). Elektrėnų savivaldybės VVG teritorija – visa Elektrėnų savivaldybė, išskyrus Elektrėnų miestą.

Atnaujinta erdvė Gilučiuose

Kaip viskas vyksta
Elektrėnų VVG baigia įgyven­dinti antrą strategiją. Kaimo vieto­vių vietos plėtros strategija  – iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojama viensektorė vietos plėtros strategija, kurioje nustatomi kaimo vietovių plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti.
Elektrėnų VVG atlieka vietos­ gy­ventojų apklausą, išanalizuoja įvai­rius statistinius duomenis, parengia vietos plėtros strategiją ir gavusi finansavimą kviečia teikti paraiškas įvairiems projektams įgy­vendinti. Paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, ūkininkai, nevyriausybinės organizacijos, kaimo vietovėse vei­kiantys viešieji juridiniai asmenys. Projektai taip pat labai įvairūs: nuo infrastruktūros ­gerinimo iki renginių organizavimo, neskiriama parama tik žemės ūkio veiklai vykdyti.
2007-2013 m. buvo įgyvendina­mi daugiausiai infrastruktūros gerinimo projektai: atnaujinti ir pritaikyti bendruomenės reikmėms vi­suomeninės paskirties pastatai (bendruomenių namai, mokyklų, dar­želių, seniūnijų pastatai), sutvarkytos viešosios erdvės, įrengti sporto aikštynai ar vaikų žaidimų aikš­telės, įrengti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, gatvių apšvietimas. Aktyviai projektus 2007-2013 m. įgyvendino Žebertonių, Abromiš­kių, Kietaviškių, Vievio, Pastrėvio, Pa­kal­niškių bendruomenės ir Elek­trėnų savivaldybės administracija.­ Be minėtų vietovių, parama pa­siekė  Beižionių, Gabriliavos, Gi­lu­čių, Kareivonių, Kazokiškių, Mus­­tenių, Panerių kaimus  ir Semeliškes.

2015–2023 m. strategija
2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu daugiausiai lėšų skiriama verslo projektams ir darbo vietų kūrimui.
2016 m. birželio 1 d. Žemės ūkio ministerijoje vykusiame pro­jektų atrankos posėdyje patvirtinta Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtos strategija, kuriai skirtas maksimalus 100 balų įvertinimas ir 1, 6 mln. eurų paramos suma. Parama skirta įvairioms, ne žemės ūkio veikloms vykdyti. Šiuo metu įgyvendinami 37 projektai, dar 3 paraiškos vertinamos. 8 projektus įgyvendino Elektrėnų savivaldybės administracija, vykdomi 6 verslo pradžios projektai, 7 verslo plėtros projektai, 4 bendruo­meninio verslo projektai, dar 12 bendruomenių vykdo įvairius veiklų projektus – organizuo­ja renginius, mokymus, stovyklas. Kovo pabaigoje buvo skelbiamas paskutinis planuotas kvietimas teikti paraiškas, gauta Elektrėnų savivaldybės administracijos paraiška socialinėms paslaugoms plėsti – Kietaviškėse ir Semeliškėse bus įrengiamos erdvės jaunimui, Abromiškių bendruomenė planuo­ja stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą.

VšĮ „Inovatyvu“ direktorė Irma Radvilienė pristato naują įrangą grožio paslaugoms teikti

Verslo skatinimas
Verslumo skatinimui kaimo vietovėse skirta per 1 mln. eurų, planuota sukurti 20 darbo vietų, tikėtina, kad bus įdarbinta gerokai daugiau žmonių. Šiuo metu įgyvendinus projektus jau įdarbinti 9 darbuotojai, įgyvendinami dar 7 projektai, kurie sukurs dar 12 darbo vietų, balandį pasirašytos dar 4 projektų, kurios sukurs 6,75 etato, sutartys, 1 projektas baigiamas vertinti (dar 2 naujos darbo vietos).
Daugiausia verslo projektų vykdoma Vievio ir Semeliškių seniūnijose: čia teikiamos įvairios pramogų ir poilsio organizavimo veiklos – dviračių, pirties, batutų ant vandens nuoma, šratasvydžio, kitos turizmo, maitinimo paslaugos, gaminami dirbiai iš gintaro, teikiamos kitos įvairios paslaugos (krovimo, tręšimo). MB „Projektas miške“ Semeliškių kaime teikia maitinimo ir renginių organizavimo paslaugas. Daugirdiškių kaime siūlomos maitinimo ir turizmo paslaugos. Abromiškių kaime veiklą pradės mobilus autoservisas. Baltamiškio bendruomenė vykdo laisvalaikio paslaugų verslą: ­nuomoja pirtį, kubilą ir dviračius, VšĮ „Semeliškių bendruomenės iniciatyvos“ teikia kompleksines renginių įgarsinimo ir apšvietimo paslaugas Elektrėnų savivaldybėje. VšĮ „Inovatyvu“ už projekto lėšas įsigijo įrangą elektrostimuliacijų bei endermologijos paslaugoms teikti. Bendruomenė „Aktėvystė“ planuoja patalpas Vievyje pritaikyti maitinimo paslaugų teikimui bei kokybiškam šeimų laisvalaikiui.

Viešosios erdvės
Viešosios infrastruktūros pritaikymui gyventojų poreikiams skirta 134 tūkst. eurų paramos. Už šias lėšas Pastrėvyje įkurtas parkas, Gilučiuose – laisvalaikio ir poilsio erdvė, Kareivonyse – lauko klasė, Semeliškėse – automobilių stovėjimo aikštelė, Pakalniškėse – vaikų žaidimų aikštelė, Musteniuose sutvarkyta inžinerinė infrastruktūra. Visus­ projektus įgyvendino Elektrėnų savivaldybės administracija. Prie kai kurių projektų įgyvendinimo savanorišku darbu prisidėjo ir vietos bendruomenės.

Gyventojų užimtumas
Gyventojų veiklumo ir akty­vumo ugdymui skirta per 174 tūkst. eurų. Tai daugiausiai įvairūs mokymų ir renginių projektai, skirti bendruomenių nariams ir jaunimui. Socialines paslaugas Pastrėvyje, Pakalniškėse ir Semeliškėse gerina Elektrėnų savivaldybės administracija – čia įrengtos patalpos vaikų ir jaunimo centrams, teikiamos dušo ir skalbimo paslaugos socialinės rizi­kos asmenims. Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija kaimo gyventojus mokė bendruomenės lyderystės, Gilučių bendruomenė stiprino gilutiškių kultūrinius ir socialinius įgūdžius, Žebertonių bendruomenė, bendruomenė „Aktė­vys­tė“ bei moksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“ organizavo įvairias veiklas jaunimui ir vaikams, Pakalniškių bendruomenė „Jorė“, Kietaviškių bendruomenė organizavo įvairius tradicinius renginius, Vievio kultūros centras šiais metais pradės įgyvendinti projektą „Tea­tro virusas Vievyje“, o Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla pernai surengė šventę mokyklos veiklos 20-mečiui paminėti, kurio­je skambėjo skrabalų muzika, vyko meninė edukacija (sienų tapyba, langų ploteriavimas).
Dauguma projektų jau yra įgyvendinti, keli vertinami, visus juos planuojama baigti iki 2023 m. vasaros. Tikime, kad sėkmingai įgyven­dinti VVG projektai motyvuos bei paskatins ir kitus žmones kurti, pradėti savo verslus, generuoti naujas idėjas. Daugiau informacijos apie projektus skelbiama Elektrėnų sav. VVG feisbuko paskyroje ir ­tinklalapyje www.elektrenuvvg.lt.

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69