Prezidentės šimtadienis: išjudinti būtiniausi sprendimai

Spalio 20 d. suėjo 100 dienų, kai Prezidentė Dalia Grybauskaitė eina pareigas. Spausdiname Prezidentūros spaudos tarnybos paruoštą 3 MĖNESIŲ Prezidentės veiklos apžvalgą.
„Lietuva nenori gyventi kaip vakar. Pradedam kurti kitokią šalį, kitokią Lietuvą. Tai iššūkis ne man, o mums “,- pirmąją dieną po rinkimų teigė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Spalio 20 d. bus šimtas dienų, kai Dalia Grybauskaitė eina Lietuvos Respublikos Prezidentės pareigas. Pagal nerašytą taisyklę, šimtadienis siejamas su pirmaisiais kritiniais veiklos vertinimais. Pasak Prezidentės, tai gera proga ir patiems stabtelti ir įvertinti, tai kas nuveikta.

Visuomenės apklausos rodo, kad Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklą dauguma šalies gyventojų vertina teigiamai. Pasak Prezidentės – tai didelis  įpareigojimas ir atsakomybė.  
„Todėl pirmuosius tris mėnesius kiekviena diena paženklinta naujų iššūkių ir intensyvaus darbo.   Ypatingas kritinis laikmetis iš Prezidentės reikalauja greitų ir ryžtingų veiksmų, išjudinant būtiniausius sprendimus net ir labiausiai apleistose srityse. Koks šimtas dienų, tokia greičiausiai  bus ir visa kadencija“,-apžvelgdama šimto dienų darbus teigia Prezidentė.
„Planuoti penkmečiais nemėgstu, bet noriu matyti Lietuvą demonopolizuotą, su skaidria ir lygia visiems teisingumo sistema, sutvarkytu energetikos sektoriumi, su euru ir naujomis galimybėmis investicijoms, saugia ir pilietiška visuomene“, – pristatydama strateginius tikslus tvirtino Prezidentė.
Per pirmąsias šimtą dienų Prezidentės dėmesys ir buvo sutelktas ties būtiniausiais, su nacionaliniu, energetiniu ir ekonominiu šalies saugumu susijusiais sprendimais.   
VIDAUS POLITIKA
-Energetika. Prezidentei pasirašius Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, atverta galimybė išformuoti LEO LT, demonopolizuoti energetikos sektorių ir peržiūrėti valstybės energetinę strategiją. Prezidentės iniciatyva pakeista elektros kainų skaičiavimo metodika, sudaranti prielaidas, uždarius Ignalinos AE,  mažinti elektros kainas.
-Teismų pertvarka. Valstybingumo pamatu įvardijusi teisingumą, Prezidentė ėmėsi tobulinti ir skaidrinti teismų veiklą: sugriežtinti teisėjų vertinimo ir atrankos kriterijai, ypatingas dėmesys skiriamas  ne tik teisėjų  profesiniams gebėjimams, bet ir garbei bei moralei, pradėtos rengti Teisėjų etikos ir drausmės komisijos bei Garbės teismo  nuostatų pataisos, priemonių planas dėl teismų darbo krūvio mažinimo bei teisėjų rotacijos principo įgyvendinimo. Pradėta Aukščiausiojo Teismo pirmininko skyrimo procedūra.
-Nacionalinis saugumas. Prezidentės iniciatyva pradėta rengti nacionalinės žvalgybos sistemos koncepcija, tapsianti nacionalinės saugumo sistemos reformos pagrindu. Pasak Prezidentės, šios reformos eigoje visos saugumo tarnybos, tarp jų ir VSD, turi būti depolitizuotos, aiškiai apibrėžtas saugumo tarnybų veiklos koordinavimo ir kontrolės mechanizmas. Artimiausiu metu nacionalinės žvalgybos koncepcija bus pateikta svarstyti Valstybės gynimo tarybai.
– Sklandesnis teisėkūros procesas. Prezidentės įsitikinimu, permainos, kurių tikisi visuomenė, priklauso nuo bendro Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės darbo. Todėl per pirmuosius tris mėnesius dėtos ypatingos pastangos tokiam bendradarbiavimui stiprinti ir sklandžiam teisėkūros procesui užtikrinti.
Nors per pirmąjį darbo mėnesį du įstatymus (Statybos ir Ligos bei motinystės) Prezidentė grąžino Seimui  svarstyti pakartotinai, šiuo metu Seime jau svarstomos naujos šių įstatymų pataisos, kurias, dirbdamos išvien su Seimu, parengė Prezidentės sudarytos darbo grupės. Prezidentės sudaryta darbo grupė rengia ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Prezidentūra taip pat dalyvauja Teismų, Savivaldos, Konkurencijos, Visuomenės informavimo priemonių   bei kitų svarbių įstatymų pataisų rengime.
-Bendradarbiavimas su Vyriausybe – sudarytas neatidėliotinų veiksmų planas. Patvirtinus naujos sudėties Vyriausybę, reguliarių susitikimų su Premjeru ir ministrais metu, sudarytas neatidėliotinų darbų ir sprendimų planas visose šalies gerbūviui svarbiose srityse. Prezidentės įpareigojimų Vyriausybei sąraše – struktūrinė Sodros pertvarka, reali sveikatos sistemos reforma, aiški studijų finansavimo tvarka, teismų veiklos tobulinimas, priemonės verslui  gaivinti, ilgalaikė kultūros strategija,  policijos reformos pabaiga, pieno supirkimo kainų stabilizavimas, teritorijų planavimo skaidrumas, pašto paslaugų liberalizavimas, antimonopolinė veikla, gyvenamųjų namų renovacija, apskričių ir savivaldos reforma, pilietinės visuomenės ir bendruomenių veiklos  skatinimas, liustracijos proceso pabaiga, nuosekli krašto ginkluotųjų pajėgų reforma  bei  mokesčių sistemos peržiūrėjimas.
-Išlaidų mažinimas. Ragindama valdžios institucijas mažintis valdymo išlaidas, Prezidentė nurodė  pertvarkyti ir  Prezidento kanceliariją bei  sugriežtinti lėšų, tarnybinių automobilių ir telefonų naudojimo tvarką. Tai leis sutaupyti daugiau nei 3 milijonus litų  mokesčių mokėtojų pinigų.
-Pilietinės visuomenės kūrimas. Prezidentė įsitikinusi, kad  įveikti ekonominę,  moralinę bei dvasinę visuomenės krizę  valstybė pajėgi tik palaikoma pilietiškos visuomenės. Todėl,  ragindama telkti veiklius žmones  ir skatinti pilietiškumą,  Prezidentė kreipėsi  į  įtakingus visuomenės, mokslo,  kultūros, meno, bažnyčios ir sporto  veikėjus, signatarus,   jaunimo organizacijas , regioninę ir nacionalinę žiniasklaidą.
UŽSIENIO POLITIKA
-Santykiai su ES valstybėmis. Prezidentės įsitikinimu, šalies užsienio politika turi tarnauti valstybės interesams. Todėl pirmieji Prezidentės užsienio vizitai buvo skirti stiprinti bendradarbiavimui su bendrų strateginių tikslų turinčiomis ES valstybėmis  bei įtakingiausiomis  Europos ir pasaulio organizacijomis.
Per tris mėnesius Prezidentė su darbo vizitais aplankė 6 užsienio valstybes: Švediją, Latviją, Lenkiją, Prancūziją, Suomiją ir  Estiją  bei svarbiausias Europos ir pasaulio organizacijas. Briuselyje Prezidentė susitiko su Europos Komisijos, Europos parlamento ir NATO vadovais, JAV dalyvavo Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos debatuose, JAV Valstybės sekretorės Hilary Klinton organizuotame pasaulio moterų lyderių susitikime bei dvišaliuose susitikimuose su Ukrainos, Gruzijos ir Serbijos vadovais.
Naujas bendradarbiavimo etapas pradėtas su viena  įtakingiausių ES senbuvių – Prancūzija.  Lietuvos ir Prancūzijos prezidentai pasirašė pirmąją abiejų šalių istorijoje  strateginės partnerystės sutartį.
Pirmųjų Prezidentės užsienio vizitų tikslas – Baltijos jūros regiono valstybių energetinis saugumas,  ES  valstybių  parama Lietuvos  energetikos projektams – naujos branduolinės jėgainės  ir elektros tiltų statyboms. Per pirmuosius mėnesius užsitikrinta ne tik aplinkinių šalių, bet ir ES vadovų parama energetikos projektams.  „Europos komisijos vadovas Ž. M. Barosas asmeniškai mane patikino, kad Lietuvos pateikta paraiška 175 milijonų eurų ES paramai gauti elektros jungties statybai yra nagrinėjama ir greitu laiku galime tikėtis sprendimo”, – teigė Prezidentė D.Grybauskaitė.
Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimu, Lietuvai išskirtinį  dėmesį  parodė,  darbo vizito į mūsų šalį atvykęs,  naujasis Europos parlamento vadovas Ježis Buzekas   ir  naujasis NATO generalinis sekretorius A.  F. Rasmusenas.
-Šalies saugumas ir gynyba.  „NATO  pasirengusi investuoti į Baltijos šalių saugumą“, –  Prezidentės kvietimu  lankydamasis Lietuvoje užtikrino NATO  generalinis sekretorius.   
Prezidentė su NATO  vadovu aptarė  naujai rengiamą   NATO koncepciją, Baltijos šalių gynimo planą bei Lietuvos siekį, kad aljanso narių įsipareigojimas ginti viena kitą būtų taikomas ir naujų grėsmių akivaizdoje taip pat, kaip numatoma ginti Vašingtono sutarties 5-tajame straipsnyje dėl teritorinės gynybos.
-Santykiai su kaimyninėmis  Rytų šalimis. Šalies vadovės  įsitikinimu, šalies ekonominiam ir energetiniam saugumui ne mažiau svarbūs ir santykiai su Rytų kaimynėmis. Bendraujant su kaimyninėmis Rytų valstybėmis Prezidentė ragina atsisakyti aštrios retorikos, santykius grįsti  konstruktyviu  dialogu  ir  geros kaimynystės pagrindais.  Rugpjūtį, Lietuvos vežėjams susidūrus su sunkumais  Rusijos pasienyje, o pieno perdirbėjams su lietuviškų pieno produktų eksporto  problemomis,   Prezidentė nutraukė 8-erius  metus  tarp Lietuvos ir  Rusijos vadovų trukusią tylą, paskambinusi Rusijos federacijos prezidentui Dimitrijui  Medvedevui . „Nesusipratimai tarp žinybų ir Lietuvai, ir Rusijai atneša tik nuostolių. Esu įsitikinusi, jog tarp mūsų šalių yra pakankamai potencialo ekonominiams santykiams plėtotis, o visas problemas kviečiu spręsti tik atviru dialogu”,- telefonu sakė Lietuvos valstybės vadovė Prezidentui D. Medvedevui. Rusijos prezidentas po pokalbio su Dalia Grybauskaitė prabilo apie naujų dvišalių santykių etapą.
ES nusprendus, kad Baltarusijos izoliacija nepasiteisno ir būtina šią šalį įtraukti į diskusijas apie  demokratijos plėtros perspektyvas, rugsėjį Prezidentė,  remdamasi ES nuostatomis,  žmogaus teisių padėtį  Baltarusijoje bei ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo galimybes  aptarė   su į Lietuvą atvykusiu  Baltarusijos prezidentu  Aleksandru Lukašenka.
*****
Per pirmuosius tris mėnesius Prezidentės kanceliarija gavo 3116  šalies gyventojų   ir įvairių institucijų laiškų.  Žmonės į Prezidentūrą kreipiasi dėl  teismų, žemėtvarkininkų, savivaldybių, sveikatos apsaugos ir vaikų teises ginančių  įstaigų, pašto  veiklos. Taip pat aktualūs su  energetika, viešaisiais pirkimais, pilietybe, daugiabučių renovavimu, mokesčiais ir   verslo sąlygų  gerinimu susiję  klausimai. Prezidentės teigimu, tolesnė veiklos strategija bus grindžiama būtent žmonių keliamomis problemomis  ir pasiūlymais.
„Ne viskas iš karto. Tačiau pamažu būtiniausi  sprendimai   judinami visose šalies žmonėms  svarbiose srityse. Mano nuostatą  komanda žino – atėjome ne ponauti, o tarnauti, kad būtų surasti  žmonėms  reikalingi sprendimai “ – apžvelgdama pirmųjų mėnesių darbus  teigia Prezidentė.

Daiva Ulbinaitė,
LR Prezidentės patarėja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69