Konsultantai ūkiuose laukiami bus dar labiau

Konsultantai ūkiuose laukiami bus  dar labiau
Europos Sąjungos paramą gaunantys ūkininkai ir miškininkai privalo laikytis visų jų veiklai keliamų ES kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų. Šiuos reikalavimus sudaro geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) bei valdymo reikalavimai.

Laikytis nustatytų reikalavimų nėra sunku, jeigu naudojamasi profesionalių konsultantų paslaugomis. Juolab, kad konsultacijos didžiąja dalimi gali būti apmokamos Europos Sąjungos lėšomis.
Tokia parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“.
Šiemet – ir nauji reikalavimai
Konsultantų paslaugos nuo šiol tampa dar aktualesnės, nes nuo šių metų sausio 1 d. dienos įsigalioja trys papildomos valdymo reikalavimų grupės, kurios yra kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų dalis. Tai – augalų apsaugos produktų naudojimo, maisto ir pašarų saugos bei ūkinių gyvūnų sveikatingumo reikalavimai.
Naujų reikalavimų turės laikytis pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonėse „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“, „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Miškų aplinkosaugos išmokos“. Reikalavimai taip pat galios ir gaunantiems tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, perdirbti skirtas braškes ir avietes bei atskiras tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų.
„Šie reikalavimai galiojo ir anksčiau, tik nuo 2011 metų jų laikymasis susietas su Europos Sąjungos parama“, – paaiškino Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis.
Pasak vyr.specialisto, konsultacijos dėl naujų valdymo reikalavimų atitikimo bus teikiamos pagal KPP priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ pirmą ir antrą veiklos sritį.
„Iki šiol su išmokomis buvo siejami ir kontroliuojami tik geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai, nuo 2009 m. – ir valdymo reikalavimai. Jų nesilaikantiems pareiškėjams parama gali būti mažinama arba, jei pažeidimai labai dideli, ir visai nutraukiama,“ – paaiškino S.Miškinis.
Konsultacijos – pagal 5 veiklos sritis
Nustatytų valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų laikymosi užtikrinimui ir yra skirta KPP priemonė „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“.
Konsultacijos teikiamos pagal penkias veiklos sritis. Pirmoji veiklos sritis – konsultavimas įvertinant, ar ūkis atitinka nustatytus valdymo ir GAAB reikalavimus, darbo saugos standartus, grindžiamus Bendrijos teisės aktais.
Antroji veiklos sritis – konsultavimas dėl nustatytų valdymo ir GAAB reikalavimų neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų, grindžiamų Bendrijos teisės aktais, įgyvendinimo.
Pagal trečiąją veiklos sritį agrarinės aplinkosaugos klausimais konsultuojami asmenys, dalyvaujantys ar ketinantys dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse.
Ketvirtoji veiklos sritis – konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, o penktoji – konsultavimas miškų ūkio veiklos klausimais.
Pagal veiklos sritis projektai finansuojami 80 proc., išskyrus buhalterinės apskaitos konsultacijas, kurių paslaugos finansuojamos 50 proc.
Paramos dydis priklauso nuo veiklos srities, pagal kurią konsultuojamasi, ir nuo teiktų paslaugų kiekio. Tačiau maksimali suma per visą 2007–2013 m. laikotarpį pagal visas penkias veiklos sritis negali viršyti 5 tūkst.179 litų vienam paramos gavėjui.
Paraiškas rinks visus metus
Paramos lėšos gali būti panaudojamos kompensuojant dalį išlaidų, paramos gavėjų patirtų naudojantis konsultavimo paslaugomis pagal išvardytas veiklos sritis ir pagrįstų konsultavimo įstaigos išrašyta ir paramos gavėjo apmokėta sąskaita, kurioje nurodyta suteiktos konsultavimo paslaugos veiklos sritis, jos teikimo trukmė ir mokėtina suma.
S.Miškinis pažymėjo, kad paramos lėšomis kompensuojamos tik pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytas taisykles akredituotų konsultavimo įstaigų bei individualią veiklą įregistravusių akredituotų konsultantų paslaugos.
Paramos gavėjas paramą pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis gali gauti tik pateikęs paraišką gauti paramą pagal pirmąją ir (ar) antrąją veiklos sritis (išskyrus privačius miško valdytojus).
Paraiškos pagal KPP priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ renkamos nuo šių metų sausio 31 d. iki metų pabaigos.
Daugiau informacijos priemonę galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų