Elektrinėje keičiasi darbuotojai ir direktoriai, tik rūpesčiai lieka

Elektrinėje keičiasi darbuotojai ir direktoriai, tik rūpesčiai lieka
Julija Kirkilienė

Vasario 14 d. buvo įgyvendintas Elektrėnų savivaldybės tarybos nario Broniaus Pargaliausko pasiūlymas susitikti su Energetikos ministerijos ir Lietuvos energijos vadovais. Elektrinės konferencijų salėje tarybos nariai  susitiko su AB „Lietuvos energija“ valdybos nariais, Lietuvos energijos ir Lietuvos elektrinės administracija.

Pokalbyje dalyvavo energetikos viceministras Arvydas Darulis, finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos elektrinės profsąjungos „Solidarumas“ atstovas  Gintautas Gudelis. Prieš pokalbį tarybos nariai buvo supažindinti su naujojo energobloko statybos eiga. Taip sutapo, kad susitikimo išvakarėse iš pareigų buvo atšauktas  Lietuvos energijos generalinis direktorius Aloyzas Koryzna, o vietoje jo paskirtas Dalius Misiūnas.
Po susitikimo pakalbinau naująjį direktorių ir susitikime dalyvavusius tarybos narius, energetikus Viktorą Valiušį ir Bronių Pargaliauską bei profsąjungos „Solidarumas“ lyderį Elektrėnuose Mykolą Masį.
Kitas direktorius
Pagal pranešimo spaudai informaciją, AB „Lietuvos energija“ valdyba A. Koryznos prašymu atšaukė jį iš generalinio direktoriaus ir valdybos nario pareigų, o naujuoju AB „Lietuvos energija“ generaliniu direktoriumi paskyrė Dalių Misiūną.
Valdyba konstatavo, kad A. Koryzna 2010 m. įvykdė jam keltą tikslą – pertvarkyti AB „Lietuvos energija“ į didžiausią šalyje elektros gamybos įmonę, sujungiančią Kruonio HAE, Kauno HE ir Lietuvos elektrinę. O sujungtoms elektrinėms vadovauti paskirtas kitas direktorius – technologijos mokslų daktaras D. Misiūnas, baigęs elektros inžinerijos studijas Kauno technologijos ir Švedijos Lundo universitetuose. Iki šio paskyrimo D. Misiūnas dirbo AB „Lesto“ Strategijos ir vystymo tarnybos direktoriumi ir dėstė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultete, Vandentvarkos katedroje.
Naujasis direktorius pirmąją darbo dieną Lietuvos energijoje pradėjo susitikimu su Elektrėnų savivaldybės tarybos nariais, naujojo bloko statybos apžiūra ir interviu „Elektrėnų kronikai“. Pokalbyje direktorius akcentavo, kad jam buvo naudingos  žinios, išgirstos iš tarybos narių bei profsąjungos atstovų, ir pažadėjo glaudžiai su visais bendradarbiauti. Direktoriui antrinantys Finansų ir administravimo departamento direktorius Vytenis Kudinskas bei laikinai pareigas einantis Lietuvos elektrinės direktorius Vidas Jocys užtikrino, kad valstybė Lietuvos elektrinę palieka kaip rezervinę ir elektrėniečių bei vieviečių butų apšildymui šilumos pakaks. Į klausimą apie vadovų atlyginimus atsakyti niekas nedrįso, tik informavo, kad jie yra viešai skelbiami, tik reikia tuo pasidomėti. Direktorius pabrėžė, kad Elektrėnai ir elektrinė yra neatskiriami ir pažadėjo atlikti socialinę pareigą.
Svarbūs pokalbiai susitikime
Pakomentuoti susitikimo eigą paprašiau tarybos nario, energetiko Viktoro Valiušio:
„Pokalbio metu abi pusės išsakė savo nuomones. Pokalbį pradėjo meras Arvydas Vyšniauskas. Tarybos narys Edmundas Vėželis išsakė savo nuogąstavimus dėl Lietuvos elektrinės ateities. Iš darbo atleidžiami specialistai, o į jų vietas priimami visai energetikoje nedirbę žmonės. Elektrėniečiai neteks daug darbo vietų Lietuvos elektrinėje. Tiesa, daliai žmonių siūloma pereiti į kitas įmones, bet tų įmonių perspektyva visai neaiški. Centralizuota remonto įmonė (Kauno energijos remontas)  turėtų netrukus bankrutuoti, nes nėra pakankamai darbų visiems metams. Panašu, kad į šią įmonę perėję žmonės neteks ne tik atlyginimų, bet ir išeitinių pašalpų. Bronius Pargaliauskas kalbėjo, kad į naujas darbo vietas žmonės priimami be konkurso. Elektrėniečiai išstumiami iš vadovaujančių postų, o naujoji administracija  atvežama iš Vilniaus: ryte atvažiuoja, o po darbo išvažiuoja. Pagrindinėje Elektrėnų bendrovėje, elektrinėje, vietos elektrėniečiams nebelieka.
Viktoras Valiušis kalbėjo, kad reformai prastai pasiruošta, žmonės visai nesupranta tos reformos prasmės. Trūksta informacijos, neparuošta teisinė bazė. Žmonės pasimetę, nežino kaip jiems toliau elgtis. Taip pat kalbėję tarybos nariai Kęstutis Vaitukaitis, Algimantas Adomaitis, Danas Dambrauskas, administracijos direktorius Henrikas Petrauskas išreiškė susirūpinimą dėl Lietuvos elektrinės perspektyvos, augančio nedarbo, mažėjančių įplaukų į savivaldybės biudžetą. Nereikia užmiršti, kad Lietuvos elektrinė Elektrėnams, Vieviui  ir Kietaviškių „Gausai“ tiekia šilumą.  Sutrikus elektrinės darbui, iškiltų didelių problemų dėl Elektrėnų šildymo.
Kalbėję profsąjungiečiai Mykolas Masys ir Gintautas  Gudelis pažymėjo, kad drastiškai mažinami darbuotojų atlyginimai, todėl galima didelė kadrų kaita (savarankiškai dirbantį specialistą reikia ruošti 4-5 metus). Administracija nenori derėtis su profsąjungomis sudarant naują kolektyvinę sutartį. Profsąjungos yra nusprendusios ginti darbininkų teises, nes pablogėjus tiek ekonominei, tiek socialinei Elektrėnų savivaldybės būklei, bendruomenė neteks išsilavinusių ir žmonių patriotų.
Viceministras atsakė į pateiktus klausimus, pripažino, kad yra padaryta  klaidų, bet reforma turi būti vykdoma toliau. Viceministras pažadėjo, kad Lietuvos elektrinė tikrai nebus uždaryta ir ateityje dirbs sistemai palaikyti, o ne vartotojams. Profsąjungoms buvo pažadėta, kad sudarant kolektyvinę sutartį Lietuvos energijos administracija bendradarbiaus glaudžiau“.
Liko patenkinti
Susitikimo rezultatais patenkintas liko ir tą susitikimą iniciavęs tarybos narys B. Pargaliauskas, ir profsąjungos „Solidarumas“ lyderis M. Masys. Profsąjungiečiams buvo pažadėtos derybos, o tarybos nariams – reguliarūs susitikimai ir informacijos pateikimas. Tarybos narys B. Pargaliauskas sakė, kad susitikimas naudingas buvo ne tik  abiem pusėm, nes tarybos nariai atkreipė ypatingą dėmesį į elektrinės saugumą, o energetikos vadovai pažadėjo tuo pasirūpinti, bet ir elektrėniečiams, vis dar dirbantiems elektrinėje.  
Visi pripažino, kad remonto ceche vyrauja nežinomybė dėl kadrų pervedimo į kitą bendrovę, o esant tokiai įtampai, gali būti padaryta nepataisomų klaidų. Iki liepos 1 d. personalo migracija sustabdyta. Pasak B. Pargaliausko, tarybos nariams nebuvo pažadėta jokių lengvatų, atvirkščiai, buvo kalbama, kad brangstant kurui ir vis mažesniu pajėgumu dirbant elektrinei, šilumos kainos elektrėniečiams ir vieviečiams gali kilti.
Labai svarbu, kad Lietuvos energijos atstovai pripažino, kad vykdant energetikos reorganizaciją klaidų nebuvo išvengta.  Tarybos nariai akcentavo, kad specialistais negalima mėtytis, siūlė įkurti fondą, kad atleisti darbuotojai būtų mokomi kitų specialybių. Jie liko patenkinti  susitikimu ir pažadu, kad tokie susitikimai vyks reguliariai, o  susitikimų rezultatus, pasak B. Pargaliausko, reikia kuo plačiau viešinti, kad informuoti būtų ir eiliniai žmonės, ir prezidentūra. Su tokia reorganizacija, kokia buvo pradėta energetikoje, nesiskaitant su žmonėmis, taikstytis negalima.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų