10 metų – 10 argumentų. Kodėl ES yra gerai (pradžia)

10 metų – 10 argumentų.  Kodėl ES yra gerai (pradžia)

Ineta BRICAITĖ

Jau dešimt metų esame Europos Sąjungos (ES) nariai. Vis dar atsiranda skeptikų, burbančių, kad ES nieko gero mums nedavė. „Elektrėnų kronika“ siūlo apsižvalgyti ir atkreipti dėmesį, kaip kasdienybę keičia projektai, finansuoti iš ES lėšų. Apžvelgsime toli gražu ne viską – tik dalį 2007–2013 m. ES Sanglaudos fondo lėšomis Elektrėnų savivaldybėje įgyvendintų projektų. Taigi, prieš Jus – dešimt sričių, su kuriomis tenka susidurti bene kasdien ir kurias keičia ES parama:

1. Ikimokyklinis ugdymas

2. Mokymasis

3. Pramogos

4. Įsidarbinimas

5 Gydymasis

6. Aplinka

7. Keliai

8. Kaimai

9. Bendruomeniškumas

10.Pagalba silpnesniems

Šįkart apžvelgsime pirmus tris argumentus. Apie likusius skaitykite kitame „Elektrėnų kronikos” numeryje.

1. Ikimokyklinis ugdymas

Visi mažų vaikų tėvai, atžalas leidžiantys į darželius, skundžiasi, kad vaikai darželiuose labai dažnai serga. Žinoma, dažniausiai jie užsikrečia vieni nuo kitų, tačiau nemažai įtakos tam turėjo ir žema temperatūra ar kiaurai perpučiami langai. Vaikų sergamumo sumažinimas – vienas pagrindinių tikslų, kurių buvo siekiama iš 2007-2013 m. Sanglaudos fondų renovuojant darželius. Juk vaikai – mūsų ateitis.

Pagal projektą „Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas“, buvo imtasi stogo renovavimo, išorės sienų šiltinimo, šildymo sistemos punkto modernizavimo darbų, pakeistos durys ir langai, įrengta žaibosaugos sistema, suremontuoti lauko laiptai ir įrengta nauja nuogrinda. Projektui skirtas finansavimas – daugiau nei 989 tūkst. litų. ES lėšos iš šios sumos sudaro beveik 804 tūkst. litų.

Taip pat mokyklai-darželiui pagal tą pačią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, tik jau pagal prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 2010 m. buvo skirta dar 350 tūkst. litų ES paramos. Šios paramos tikslas – vidaus patalpų remontas ir įrangos keitimas.

Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ pastato patalpų vidaus būklė buvo prasta, būtinas buvo remontas rūbinėse, koridoriuose, grupėse. Pastate netinkamos buvo ir sanitarinės sąlygos prausyklose, tualetuose, virtuvėlėse, reikėjo vamzdynų remonto. Iki paramos gavimo „Žiogelio“ darbuotojai neturėjo modernios įrangos, kuri būtina darbui su specialių poreikių turinčiais vaikais. Dabar darbuotojai aprūpinti modernia įranga, patalpos šiltos, gražios ir saugios.

Iš 2007 – 2013 m. Sanglaudos fondo vaikų lopšeliui-darželiui „Drugelis“ parama skirta dukart. Pirmą kartą – projektui „Elektrėnų vaikų darželio „Drugelis“ pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“ (bendra vertė – 577 tūkst. litų, iš jų ES – 490 tūkst. litų), antrą kartą – „Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ patalpų ir įrangos modernizavimas“ (šimtaprocentinė ES parama – 254 tūkst. litų)

Iki renovacijos pastato patalpų vidaus techninė būklė neatitiko reikalaujamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų higienos normų: vandentiekio vamzdžiai buvo surūdiję, pastatas turėjo nepakankamą šiluminę izoliaciją, sanitariniuose mazguose buvo įrengti seno tipo susidėvėję prietaisai, sumontuota įranga ir instaliacija buvo neefektyvi, vėdinimo sistemos – neveikiančios. Pirmuoju projektu buvo apšiltintos sienos, cokolis, stogas, renovuota šildymo sistema, pakeisti visi vamzdžiai, antruoju – atliktas 6 grupių tualetų ir prausyklų remontas, nupirktos naujos lovytės ir įrengtas metodinis kabinetas.

„Semeliškių vaikų darželiopastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“ visiškai pakeitė Semeliškių darželio veidą. 2011 metais darželyje buvo atliktas stogo remontas ir apšiltinimas, cokolio apšiltinimas, lauko durų keitimas, atnaujinta šildymo sistema. Pagerėjo Semeliškių vaikų darželį lankančių vaikų, pedagogų ugdymo ir darbo sąlygos. Taip pat – tikslinių grupių sportavimo, laisvalaikio praleidimo ir darbo sąlygos, sumažėjo šilumos energijos sąnaudos bei išlaidos. Renovacija kainavo 426 tūkst. litų, iš ES struktūrinių fondų jai skirti 362 tūkst. litų.

Projektu „Vievio vaikų darželio-lopšelio „Eglutė“ patalpų ir įrangos modernizavimas“ buvo siekiama pagerinti ugdymo kokybę atnaujinant vaikų lopšelio-darželio vidaus patalpas ir įrangą. Buvo atlikti pastato vidaus, vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai, įrengta tinkamesnė ugdymosi aplinka, atnaujinta tam būtina įranga. Kaip ir „Drugelyje“, „Eglutėje“ buvo įrengta ikimokyklinio ugdymo patalpa, skirta metodinei veiklai. Joje darželio administracija naudojasi nauja kompiuterine įranga. Nepamiršta pasirūpinti kita įranga bei baldais. „Eglutės“ renovacijai iš ES struktūrinių fondų skirta 164,2 tūkst. litų.

2. Mokymasis

Kokie mokslai gali rūpėti, kai per pamokas stebi nuo lubų varvantį lietaus vandenį, ar vėjo per uždarytus langus blaškomas užuolaidas, o rašyti trukdo pirštinės, kurių žiemą mokykloje visai nenori nusiimti? Pagal vieną ar kitą ES projektą iš 2007-2013 m. Sanglaudos fondo buvo atnaujintos beveik visos savivaldybės mokyklos, ruošiančios 1-12 klasių mokinius.

Vievio pradinė mokykla atgimė po projekto „Vievio pradinės mokyklos pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas“. Mokykloje atlikti remonto darbai: šildymo sistemos, šilumos punkto rekonstravimas, šlaitinio stogo įrengimas, apšiltinant pastogę, langų ir durų keitimas, išorės sienų šiltinimas. Bendra projekto vertė – 925 650 litų, iš šios sumos ES skirta dalis – 766 942 litų.IMG 3775

„Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos rekonstravimas“ leido jos darbuotojams ir mokiniams pamiršti, kaip pučia per kiaurus langus, kaip teka per kiaurą stogą ir kaip šąla plonos sienos. Mokykloje buvo pakeisti langai, pagrindinių įėjimų durys, apšiltintos pastato išorės sienos, įrengtas šlaitinis stogas, modernizuotas šiluminis punktas ir užbaigta šiluminės sistemos rekonstrukcija. Tam iš viso buvo skirta 3,5 mln. litų ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. ES lėšų dalis beveik siekė 3 mln. litų.

850 tūkst. litų buvo skirti Elektrėnų „Versmės“ gimnazijai renovuoti pagal projektą „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastate buvo apšiltintos išorės sienos, pakeisti langai, pakeista dalis lauko durų, stiklo blokelių sienutės pakeistos langais, dalis apšiltinta. Atlikus darbus, pagerėjo „Versmės“ gimnazijos mokinių, pedagogų mokymosi ir darbo sąlygos bei paslaugų kokybė. Tiesioginę naudą gavo mokyklos mokiniai bei mokytojai: mokykloje šilčiau.

Žiemą Elektrėnų profesinio mokymo centro pastate vidutinė temperatūra nesiekė 15 laipsnių. Nuo to vėlgi išgelbėjo 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų parama. Projektu „Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ atliktas centro pastatų infrastruktūros ir energetinio ūkio atnaujinimas ir modernizavimas, įrengtas apšiltintas šlaitinis stogas (su lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymu), apšiltintos sienos ir cokolis, pakeisti langai ir lauko durys, renovuota šildymo sistema, atnaujintas šilumos punktas, elektros instaliacija, šviestuvai pakeisti naujais su energiją taupančiomis lemputėmis ir įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema. Visa tai pareikalavo beveik 1 mln. 867 tūkst. litų ES paramos.

Tai pat EPMC šiuo metu baigia vykdyti dar vieną projektą – „VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro plėtra, kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“. Projekto vertė – daugiau nei 8,6 mln. litų. Iš Europos Sąjungos 2007-2013 struktūrinių fondų šiam projektui skirta apie 7,3 mln. litų, likusi suma skirta iš Lietuvos biudžeto. Pagal projektą jau beveik įrengtas naujas EPMC priestatas ir automobilių diagnostikos laboratorija, dar remontuotas senasis pastatas. Naujose patalpose su naujomis moderniomis priemonėmis mokiniai praktikuosis besimokydami naujų su energetika susijusių specialybių.

3. Pramogos

Elektrėniškiai mėgsta pramogauti. Ypač daug pramogų bazių buvo sukurta sovietmečiu, bet jas neprižiūrimas laikas nustekeno taip, kad jokių pramogų jose ir įsivaizduoti nebuvo galima.

Elektrėnų pasididžiavimas – Ledo rūmai lygiai taip pat ne šiaip sau atgimė. Jiems du kartus buvo skirta ES parama. Įgyvendinti du projektai: „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ (vertė – 13,4 mln. litų). Atlikti darbai: rekonstruotos konstrukcijos, išspręstas technologinis šaldymas, įrengtos tribūnos ir kt. Projekto „Elektrėnų ledo rūmų pastato energetinių charakteristikų gerinimas“ vertė – 3,5 mln. litų. Pagal jį rekonstruotas stogas, pakeisti langai ir lauko durys ir kt. Rekonstravus nacionalinės reikšmės pastatą – Ledo rūmus – Elektrėnai ne tik atgavo Ledo ritulio sostinės vardą, bet ir tapo aplinkinių miestų traukos centru.

Kitas atgimęs elektrėniškių traukos centras visai čia pat – paplūdimys. Atnaujintame Elektrėnų paplūdimyje smėlis yra tarsi pajūryje, vanduo visada švarus, vaikams įrengtos žaidimų aikštelės, sportininkams – tinklinio aikštelės, pavargus – suoleliai prisėsti. Yra čia ir persirengimo kabinos, tualetai, kokių net Palangos paplūdimy nerasi, geriamas vanduo iš čiaupų bėga, gelbėtojai ir medicinos sesuo saugo nuo nelaimių… Visi tie patogumai Elektrėnuose atsirado savivaldybės administracijai įvykdžius projektą „Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir paplūdimio įrengimas, pritaikant turizmui“. Tam skirta 889 tūkstančiai litų ES paramos.

Tęsinį skaitykite kitame „Elektrėnų kronikos” numeryje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69