Globos ir įvaikinimo aktualijos Elektrėnų savivaldybėje

Tik šeima gali sudaryti geriausias sąlygas visapusiškam vaiko vystymuisi, tačiau kartais įvairios priežastys lemia tai, kad ne visos šeimos tinkamai užtikrina savo vaikų teisėtus interesus.

Elektrėnų savivaldybėje 2010 metais tėvų globos neteko 19 vaikų iš 12 biologinių šeimų, 2009 m. – 18 vaikų iš 11 biologinių šeimų, 2008 m. – 19 vaikų iš 13 biologinių šeimų. Darytina išvada, kad pastaruoju metu situacija yra stabili, nors sunkmečiu buvo prognozuojama, kad vaikų, netekusių tėvų globos dėl ekonominių sunkumų, daugės. Stabilumą lėmė intensyvus socialinis darbas bei teikiama pagalba socialinės rizikos šeimoms.
Tėvų globos netekimo priežasčių yra daug. Vienos jų objektyvios (abu arba vienintelis iš tėvų yra miręs, abu tėvai yra nežinomi, turimas vienintelis iš tėvų arba abu tėvai yra dingę ir paskelbta jų paieška, tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali juo rūpintis dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių), kitos – subjektyvios (tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichologinį smurtą ar kt., dėl to vaiko tėvams (tėvui ar motinai) įstatymų nustatyta tvarka laikinai ar neterminuotai apribojama tėvų (tėvo ar motinos) valdžia ar kt.). Mūsų savivaldybėje per pastaruosius trejus metus pagrindinė tėvų globos netekimo priežastis yra ta, kad tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichologinį smurtą, dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Dėl šios priežasties 2010 metais 11 vaikų buvo nustatyta globa, 2009 m. tai padaryta 13 vaikų, 2008 m. – taip pat 13.
Vaiko teisių apsaugos sistema mūsų šalyje prioritetą teikia vaiko gyvenimui ir auklėjimui šeimoje, pirmiausia giminaičių šeimoje. Mūsų savivaldybėje 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 54 vaikai globojami ar rūpinami šeimoje. Jie auga 43 globėjų ar rūpintojų šeimose. 36 vaikų globėjais ar rūpintojais tapo giminaičiai, tai yra senelis, senelė, sesuo, brolis, teta ar dėdė. 18 vaikų auga ne giminaičių šeimose. Daugiausia šeimų globoja arba rūpinasi vienu tėvų globos netekusiu vaiku. Tokių globėjų ar rūpintojų šeimų yra 34. Po du vaikus šeimoje globoja ar rūpinasi 7 šeimos, ir yra 2 šeimos, kuriose auga po 3 globojamus ar rūpinamus vaikus.
Ne visuomet įmanoma surasti vaikui giminaičių ar svetimų žmonių šeimą, kurioje jis galėtų būti globojamas ar rūpinamas. Pastebėta, kad vaikų, augančių Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namuose, pastaraisiais metais po truputį mažėja: 2008 m. buvo 52, 2009 m. – 50, 2010 m. – 44. Dažnai keliamas klausimas, kodėl tiek nedaug atsiranda šeimų, norinčių globoti vaiką. Viena iš priežasčių, dėl kurių žmonės labai atsargiai žiūri į globą, yra santykiai su biologiniais tėvais: kartu turi sugyventi ir bendradarbiauti dvi šeimos – globėjų šeima ir vaiko biologinė šeima. Skirtingai nuo įvaikinimo, globa nenutraukia vaiko ryšių su biologiniais tėvais, netgi skatinamas jų bendravimas, išskyrus tuos atvejus, kai biologinėje šeimoje vaikas patyrė smurtą. Tada vaiko bendravimas su biologiniais tėvais būtų komplikuotas. Jei biologiniai tėvai nėra vaikui padarę tiesioginės žalos, pasitaisę jie globoti paimtą vaiką gali susigrąžinti.
Siekdama užtikrinti vaiko teisę augti šeimoje ir mažinti globojamų vaikų skaičių vaikų globos įstaigose, 2009 m. Elektrėnų savivaldybės taryba pirmoji Lietuvoje savo sprendimu patvirtino 520 Lt dydžio priedą fiziniam asmeniui už vaiko ne giminaičio globą. Tikimės, kad ši priemonė ateityje pateisins mūsų lūkesčius.
Institucinė vaikų globa – paskutinė priemonė, todėl pirmiausia tėvų globos netekusiam vaikui ieškoma alternatyvios priežiūros šeimoje. Savivaldybėje šiuo metu yra viena šeima, baigusi globėjų/įtėvių mokymus. Ši šeima pasiruošusi priimti tėvų globos netekusį vaiką. Nustatant vaikams laikinąją globą ar rūpybą, neatsiradus giminaičių, galinčių padėti vaikams, ir nesant pakankamo globėjų/rūpintojų rezervo, tenka vaiką įkurdinti vaikų globos namuose. 2010 m. iš Elektrėnų savivaldybės nebuvo įvaikintas nė vienas vaikas (nei Lietuvos, nei užsienio piliečių).
Nelikime abejingi vaikų troškimui turėti šeimą. Visus, besidominčius vaiko globos ar įvaikinimo klausimais, kviečiame kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyrius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69