Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos informacija apie numatomus organizuoti viešuosius darbus 2012 metais

Elektrėnų savivaldybės administracija ir Vilniaus teritorinė darbo birža 2012 metais Elektrėnų savivaldybės teritorijoje organizuoja viešuosius darbus ir skelbia darbdavių atranką.

Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos pirmininkė Olga Temlianceva

 

Viešieji darbai organizuojami pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS – 280 patvirtintą viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, sąrašą:

1. Gatvių, kelių, pakelių ir teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai, melioracijos įrenginių priežiūros darbai seniūnijų teritorijose.

2. Socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų remonto, valymo, priežiūros  ir  teritorijos tvarkymo darbai.

3. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų pagalbiniai darbai.

4. Vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai.

Viešųjų darbų pradžia – 2012 m. I ketv., pabaiga – 2012 m. IV ketv. Viešųjų darbų programos vidutinė trukmė vienam asmeniui – 2 mėn.

Numatoma, kad Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programoje 2012 metais dalyvaus ne mažiau kaip 123 bedarbiai, įsiregistravę Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus Elektrėnų poskyryje. Pirmenybė dirbti viešuosius darbus bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti nuolatinio darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje.

Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurių numatomas viešųjų darbų pobūdis padeda palaikyti ir plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą ir kurie įsipareigoja po viešųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus Elektrėnų poskyrio siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį bus mokamos kompensacijos (darbo užmokesčio, draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, už nepanaudotas atostogas). Kompensacijas mokės Vilniaus teritorinė darbo birža – 60 procentų ir Elektrėnų savivaldybė – 40 procentų.

Elektrėnų savivaldybė papildomai kompensuos kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas: darbo priemonėms, naudojamoms viešiesiems darbams atlikti, ir išlaidas viešuosius darbus dirbančių darbuotojų darbo apsaugai. Šioms išlaidoms skiriamų lėšų suma neturės viršyti 7 procentų Elektrėnų savivaldybės išmokėtos darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos.

Darbdaviai, nepriklausomai nuo jų turimos nuosavybės formos ir pavaldumo, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui turi pateikti:

1. Pasiūlymą dėl 2012 m. viešųjų darbų  įgyvendinimo, kuriame nurodoma: viešųjų darbų pavadinimas, viešųjų darbų pobūdis ir apimtis, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičius, lėšų poreikis; darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos, įgyvendinimo terminai ir kita informacija, nurodyta pasiūlymo formoje;

2. Lėšų poreikio viešiesiems darbams įgyvendinti sąmatą.

Dokumentus su lydraščiu prašome pateikti iki 2012 m. sausio 10 d. 16 val. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus referentei.

Informacija teikiama Elektrėnų savivaldybės administracijos Verslo ir turto valdymo skyriuje (317 kab. Elektrinės g. 8 Elektrėnai): vedėja Olga Temlianceva, tel. (8 528) 58 025, olga.temlianceva@elektrenai.lt, vyr. specialistė Regina Jankuvienė, tel. (8 528) 58 024, el. p. regina.jankuviene@elektrenai.lt.

Pasiūlymo ir sąmatos formas rasite adresu: www.elektrenai.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69