Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d. savivaldybėje vyko savivaldybės vadovų susitikimas  su dvasininkais, kuriame dalyvavo meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Viktoras Valiušis, administracijos direktorius Henrikas Petrauskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Stasys Voveris, Elektrėnų dekanas, Marijos Kankinių Karalienės parapijos klebonas monsinjoras Jonas Sabaliauskas,  vikaras kunigas Laurynas Visockas, Semeliškių Šv. Lauryno klebonas Gintautas Jančiauskas, Vievio Šv. Onos bažnyčios klebonas Alfonsas Kelmelis, Vievio stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į Dangų cerkvės šventikas Venjamin Savčic. Susitikimo metu buvo kalbama apie dvasinių vertybių sklaidą ir švietimą,  aptartos bažnyčių pastatų išsaugojimo, remonto, šildymo, Kazokiškių sąvartyno ir kiti klausimai.

Informaciją parengė vyr. specialistė R. Bartkevičienė

Meras  Kęstutis Vaitukaitis  kalbėjo apie įgyvendinamus projektus, savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas  savivaldybės religinėms bendruomenėms. Sunkmečiu lėšų trūksta visoms sritims, todėl skirti lėšų  religinėms bendruomenėms taip pat nėra didelių galimybių. Tarybos 2011-02-22 sprendimu Nr. TS – 24 iš savivaldybės biudžeto skirta 30 tūkst. Lt, kurie bus panaudoti Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiai ir Vievio stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į Dangų cerkvei. 2010 m. įgyvendintas projektas „Elektrėnų savivaldybėje esančių religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių remontas“, kurio vertė 700800,00 Lt. Įgyvendinant projektą  atlikti darbai: Vievio Šv. Onos bažnyčios grindų kapitalinis remontas, Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios vidaus paprastasis remontas, Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčios langų pakeitimas ir altoriaus elektros instaliacijos kapitalinis remontas,  Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios altoriaus elektros instaliacijos ir šventoriaus tvoros kapitalinis remontas, Semeliškių Šv. Lauryno klebonijos pastato mansardos patalpų kapitalinis remontas, Semeliškių Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvės pastato stogo dalies ir fasado kapitalinis remontas. Pagal galimybes lėšų iš savivaldybės biudžeto  skirta ir 2006 m., 2007 m., 2008 m.

Gegužės 3 d. vyko savivaldybės vadovų ir administracijos skyrių bei tarnybų vedėjų pasitarimas, kuriame aptarti einamieji klausimai.

Meras Kęstutis Vaitukaitis informavo apie tarybos posėdyje sudarytus komitetus, komisijas, tarybos kolegiją. Vietoj buvusių 5 komitetų dabar sudaryti 3. Tikimasi, kad tokiu būdu sprendimų projektai bus išsamiau svarstomi, dalyvaus daugiau tarybos narių, rengėjai sugaiš mažiau laiko pristatydami  juos ir kt., taip pat prašė, kad sprendimų projektai būtų teikiami laiku.

Administracijos direktorius Henrikas Petrauskas prašė atkreipti dėmesį, kad laiku būtų rengiami sprendimų projektai ir atsakymai į gautus raštus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų