Opozicijos pozicija

Opozicijos pozicija

Elektrėnų savivaldybės gyventojai, išrinkdami atstovus į savivaldybės tarybą, kartu įpareigojo  tarybos narius atstovauti jų interesams. Nuo to, kaip dirbs savivaldybės vadovai, taryba (dauguma ir opozicija), priklausys visos savivaldybės gerovė. Nežinome, ar gyventojų interesus gins tarybos dauguma, bet tarybos nariai, savivaldybės tarybos posėdyje pasiskelbę opozicija, stengsis tinkamai atstovauti gyventojams ir juos informuoti apie veiklą taryboje.

Opozicijos vardu

Arvydas Vyšniauskas, Lietuvos socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas, Vaidas Ratkevičius, Darbo partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas, Algimantas Adomaitis, Partijos Tvarka ir teisingumas Elektrėnų skyriaus pirmininkas

Opozicijoje 10 tarybos narių

Naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame balandžio 27 d., dešimt tarybos narių pareiškimu paskelbė dirbsiantys opozicijoje: Arvydas Vyšniauskas, Danguolė Kliucevičienė, Audrius Jurgelevičius, Laimutė Ablingienė, Stasys Lančinskas – Lietuvos socialdemokratų partija; Vaidas Ratkevičius, Aldona Kirkliauskienė, Rimantas Edvardas Sabutis – Darbo partija; Algimantas Adomaitis, Pranas Sasnauskas – Partija Tvarka ir teisingumas.

Darbą pradeda pažeidimais

Meras Kęstutis Vaitukaitis 2011 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 01 V-8, nesilaikydamas Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytos tvarkos, šaukia Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyksta 2011 m. balandžio 27 d. ir teikia svarstyti 22 klausimus. Reglamentas numato,  kad ,,apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras…“ ,,… ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša visiems tarybos nariams, gyventojams…“.

Pažeidžiamas ne tik Reglamentas, bet ir Vietos savivaldos įstatymas, kuris numato, kad ,,savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, …savivaldybės administracijos direktorius…“. ,,…Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje“. Dalis sprendimų projektų tinklalapyje paskelbti pažeidžiant minėtas nuostatas.

Vietos savivaldos įstatymo ir Reglamento nuostatos numato savivaldybės tarybos komitetų dalyvavimą svarstant tarybai pateiktus sprendimų projektus, tačiau sprendimų projektai komitetuose apsvarstyti nebuvo.

Vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, opozicijos atstovai tarybos posėdyje pasiūlė svarstyti tik 2.1-2.10 sprendimų projektus (dėl komitetų, komisijų sudarymo ir pan.), tarybos daugumai nepritarus, nusišalino nuo kitų klausimų svarstymo.

Įvertindama esamą situaciją, opozicija jaučia pareigą imtis veiksmų, numatytų  Lietuvos Respublikos ir Elektrėnų savivaldybės teisinėje bazėje.

Tenka apgailestauti, kad naujos kadencijos  savivaldybės taryba savo darbą pradeda pažeisdama LR vietos savivaldos įstatymą ir Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kurie per pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį buvo įteikti savivaldybės tarybos nariams.

Vairuojamas valdančiosios daugumos ,,buldozeris“ pajudėjo

Neatsižvelgdami į opozicijos pasiūlymą laikytis  Vietos savivaldos įstatymo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, tarybos daugumos (Liberalų ir centro sąjungos, Naujosios sąjungos (socialliberalų), Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, Krikščionių partijos, Lietuvos centro partijos) atstovai tęsė darbą tarybos posėdyje. Kokie ekstremalūs įvykiai, atitinkantys Vyriausybės patvirtintus kriterijus, vertė pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus ir siūlyti priimti sprendimus skubos tvarka galima tik paspėlioti. Papildomais šių klausimų irgi nepavadinsi, nes yra tam tikra papildomų klausimų pateikimo tvarka, juolab, kad K. Vaitukaitis, siūlydamas balsuoti už visą darbotvarkę, pamini, kad ši turi vieną papildomą klausimą (kreipimąsi ,,Dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno II sekcijos statybos“).

Opozicijos atstovai dalyvavo organizacinių klausimų svarstyme.

Savivaldybės gyventojams ir įmonėms, ketinančioms dalyvauti darbų ar paslaugų pirkimo konkursuose, kuriuos skelbs Elektrėnų savivaldybės administracija, pravartu žinoti, kad viešuosius pirkimus gali kuruoti administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirtas Vaidas Bernotas (mero pavaduotojas Viktoras Valiušis siūlo neskubėti ta linkme kreipti klausimų). Jei vis tik V. Bernotas spręstų viešųjų pirkimų klausimus, tai apklausos procedūra būtų paprasta: ,,pakėlei telefono ragelį… pasiskambinai… padalinio vadovas pasirašo… ir viskas“. Štai taip. Pretendentas į savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postą, atsakydamas į klausimą, kokie teisės aktai reglamentuoja administracijos direktoriaus pavaduotojo veiklą, po neleistinai ilgos pauzės ir kolegų pagalbos, atsako – ,,Vietos savivaldos įstatymas“… Ar neįkainojamos patirties viešųjų pirkimų srityje turintis administracijos direktorius Henrikas Petrauskas dalinsis informacija ir perduos savo darbo patirtį? Galbūt savivaldybės interneto svetainėje atsiras detalios informacijos apie vykdomus viešuosius pirkimus, kad konkursuose galėtų dalyvauti visos įmonės, ne tik tos, kurios sulaukė telefono skambučio? Laikas parodys.

Demokratijos (ar susitarimo stokos?) valdančiosios daugumos darbe galima buvo pastebėti nagrinėjant klausimą, susijusį su delegavimu į Vilniaus regiono plėtros tarybą. Pranešėjui pareiškus, kad iki šiol įprasta buvo be mero deleguoti mero pavaduotoją, tačiau galima deleguoti dar ir kitą tarybos narį, kai meras negali eiti pareigų Vilniaus regiono plėtros taryboje, Krikščionių partija pasiūlė Vytauto Cibulsko kandidatūrą, Lietuvos socialdemokratų partija – Arvydo Vyšniausko, Lietuvos valstiečiai liaudininkai – Romualdo Nenartavičiaus, buvo pasiūlytas ir Naujosios sąjungos atstovas – Daurius Ašaka. Prieš balsavimą už kandidatus, pasiūlymus suskubo atsiimti krikščionys ir valstiečiai, tad išrinktas NS atstovas D. Ašaka. Reikia tikėtis, kad niekas nieko ,,neužsiutino“ savo demokratišku (kaip buvo įprasta ketverius metus) elgesiu.

Kazokiškių sąvartyno tema arba trumpa žmonių atmintis

Savivaldybės taryboje, nedalyvaujant opozicijai (prieš ~10 metų nedalyvaujant Kazokiškių gyventojams), buvo svarstomas sąvartyno Kazokiškėse klausimas, šį kartą – kreipimasis ,,Dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno II sekcijos statybos“. Kreipimosi tekste kalbama, kad ,,Elektrėnų savivaldybės taryba nepritaria ankstesnės kadencijos Elektrėnų savivaldybės atstovų vienasmeniams sprendimams dėl UAB VAATC veiklos…“. Galima būtų priminti daugumos atstovams, kad sprendimai, įpareigojantys VAATC akcininkų susirinkimuose  balsuoti vienaip ar kitaip buvo priimami savivaldybės taryboje, todėl vienasmeniu sprendimo priėmimu to nepavadinsi. O gal valdančioji dauguma, kalbėdama apie buvusią kadenciją ir vienasmenius sprendimus, turi omenyje LR aplinkos ministerijos 2002-06-12 raštą Nr. 01-24-3257, – ,,7.4. p. Elektrėnų savivaldybės meras 2002-05-24 raštu Nr. 07-281 pritarė poveikio vertinimo ataskaitai ir p a s i ū l ė įrengti sąvartyną Kazokiškėse. …“?

Meras tuo metu buvo Kęstutis Vaitukaitis. Vietoje informacijos apie tai, kad kažkas kažkur nedalyvavo ir neinformavo, vertėtų pateikti informaciją apie tai, kas ir kur  parašus dėliojo.

Sveikinimai giminėms ir artimiesiems

Sveikiname valdančiosios daugumos, Lietuvos valstiečių liaudininkų atstovus Živilei Ščerbavičiūtei pradėjus eiti specialistės pareigas Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriuje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69