Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-04-11 Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

Elektrėnų savivaldybės administracija

Nr. TS – 91 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti pareigas“.

Šiuo sprendimu nuspręsta atleisti Henriką Petrauską iš Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų pasibaigus jo įgaliojimų laikui.

Nr. TS – 92 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti pareigas“.

Šiuo sprendimu nuspręsta atleisti Stasį Voverį iš Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų pasibaigus jo įgaliojimų laikui ir pavesti Stasiui Voveriui eiti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas naujai kadencijai.

Nr. TS – 93 „Dėl Elektrėnų savivaldybės mero išrinkimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti slapto balsavimo rezultatus ir išrinkti Kęstutį Vaitukaitį Elektrėnų savivaldybės meru.

Nr. TS – 94 „Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti slapto balsavimo rezultatus ir skirti Viktorą Valiušį Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotoju.

Nr. TS – 95 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti slapto balsavimo rezultatus ir skirti Henriką Petrauską  Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi.

2011-04-27 Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS – 96 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta paskirti Vaidą Bernotą Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju.

Nr. TS – 97 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų“.

Šiuo sprendimu nuspręsta atleisti Stasį Voverį iš Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, pasibaigus jo paskyrimo į pareigas terminui (kadencijai).

Nr. TS – 98 „Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti  mero pavaduotojo veiklos sritis.

Nr. TS – 99 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sudaryti šios sudėties Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegiją.

Nr. TS – 100 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sudaryti 3 savivaldybės tarybos komitetus: Kontrolės, Ūkio reikalų, Socialinių reikalų. Nustatytas savivaldybės tarybos komitetų narių skaičius ir tarybos komitetų sudėtis.

Nr. TS – 101 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudarymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sudaryti 11 komisijų ir nustatyti jų sudėtį.

Nr. TS – 102 „Dėl tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus“.

Šiuo sprendimu nuspręsta deleguoti Elektrėnų savivaldybės tarybos narius Kęstutį Vaitukaitį ir Arvydą Vyšniauską į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Nr. TS – 103 „Dėl įgaliojimų suteikimo merui atstovauti Elektrėnų savivaldybės tarybos interesams VšĮ Elektrėnų vaikų globos namų ir VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centro steigėjų dalininkų susirinkimuose“.

Šiuo sprendimu nuspręsta įgalioti merą Kęstutį Vaitukaitį atstovauti Elektrėnų savivaldybės tarybos interesams VšĮ Elektrėnų vaikų globos namų ir VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centro steigėjų dalininkų susirinkimuose, kai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirti sprendimai.

Nr. TS – 104 „Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta į Vilniaus regiono plėtros tarybą deleguoti Elektrėnų savivaldybės tarybos narį Viktorą Valiušį, Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotoją, nustatyti, kad kai Elektrėnų savivaldybės meras negali eiti pareigų Vilniaus regiono plėtros taryboje, o jo pareigas Vilniaus regiono plėtros taryboje eina mero pavaduotojas, deleguoto savivaldybės tarybos nario pareigas Vilniaus regiono plėtros taryboje atlieka Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Daurius Ašaka.

Nr. TS – 105 „Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta deleguoti Elektrėnų savivaldybės tarybos narį Dmitrijų Burkojų į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

Nr. TS – 106 „Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį“.

Šiuo sprendimu nuspręsta leisti Elektrėnų savivaldybės administracijai nuomos terminui pasibaigus įsigyti (pirkti už likutinę 26 626,67 Lt vertę) automobilį „Peugeot Boxer Minibus“ (valst. Nr.  BOG 762), skiriant lėšų iš Savivaldybės valdymo programos.

Nr. TS –107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės objektų sąrašą, įpareigoti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių Henriką Petrauską pasirašyti finansavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Elektrėnų savivaldybės objektų sąrašą.

Nr. TS – 108 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ nepriklausomo auditoriaus išvadą, metinį finansinių ataskaitų rinkinį, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 metus audito ataskaitą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą.

Nr. TS – 109 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinti UAB ,,Gelvita“ audituotą 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinį,

šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 metus audito ataskaitą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą.

Nr. TS – 110 „Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitą.

Nr. TS –111„Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitą.

Nr. TS – 112 „Dėl pritarimo Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 113 „Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 114 „Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS –115 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 116 „Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2010 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  nuspręsta patvirtinti SĮ Elektrėnų vaistinės 2010 m. metinį pranešimą, SĮ Elektrėnų vaistinės 2010 m. finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69