BAIGĖSI PROJEKTAS „DETALIŲJŲ PLANŲ ELEKTRĖNŲ MIESTO TERITORIJOJE PARENGIMAS (ELEKTRINĖS G., PERGALĖS G., DUBIJOS G.)“

BAIGĖSI PROJEKTAS  „DETALIŲJŲ PLANŲ ELEKTRĖNŲ MIESTO TERITORIJOJE PARENGIMAS (ELEKTRINĖS G., PERGALĖS G., DUBIJOS G.)“

2009 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Elektrėnų savivaldybės administracija pasirašė trišalę paramos sutartį dėl projekto „Detaliųjų planų Elektrėnų miesto teritorijoje parengimas (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.)“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.) vieningus žemės naudojimo ir tvarkymo reglamentus: režimus, veiklos apribojimus.
Uždavinys – suformuoti žemės sklypus Elektrėnų miesto teritorijoje, pritaikant juos visuomenės reikmėms.
Veikla – detaliųjų planų Elektrėnų miesto teritorijoje parengimas.
Projekte numatyti detalieji planai leis lengviau tas teritorijas pritaikyti visuomenės reikmėms, prižiūrėti ir naudoti. Detalieji planai bus neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentai.
Rengiant detaliuosius planus vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir 2004 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis“.
Projektas prisidėjo prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo. Iki šiol Elektrėnų savivaldybė neturėjo pasirengusi Elektrėnų miesto nenaudojamų teritorijų detaliųjų planų. Buvo parengtas tik Elektrėnų miesto funkcinio zonavimo specialusis planas. Siekiant tikslų ir uždavinių, šis projektas buvo būtinas. Projektas prisidėjo prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. parengti detalieji planai Elektrėnų miesto teritorijoje (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.).

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų