BAIGIAMAS PROJEKTAS „KAPINIŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

BAIGIAMAS PROJEKTAS  „KAPINIŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

2010 m. sausio 14 d. buvo pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Kapinių detaliųjų planų parengimas Elektrėnų savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos vieningus žemės naudojimo ir tvarkymo reglamentus: režimus, veiklos apribojimus.
Uždavinys – žemės sklypų kapinių įrengimui suformavimas, paskirties ir naudojimo būdo nustatymas, teritorijos tvarkymo režimo, statybos reglamento nustatymas, parengiant Elektrėnų savivaldybės kapinių (Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kurkliškių, Kareivonių) detaliuosius planus.
Veikla – Kapinių detaliųjų planų parengimas Elektrėnų savivaldybėje.
Projekto rezultatas bus pasiektas laiku ir bus kokybiškas.
Įvykdžius projekte numatytas veiklas, bus nustatytos kapinių (Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kurkliškių ir Kareivonių) ribos, paskirtis ir naudojimo būdas, teritorijos tvarkymo režimas, statybos reglamentas. Detalieji planai bus neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentai.
Rengiant detaliuosius planus vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir 2004 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis“.
Projektas prisidėjo prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kurkliškių ir Kareivonių kapinės kasmet plečiasi, detalieji planai yra būtini. Bus nustatytos kapinių ribos, paskirtis ir naudojimo būdas, teritorijos tvarkymo režimas, statybos reglamentas.  Projekto veiklos sritis – detaliųjų planų parengimas. Projektas prisidėjo prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. parengti kapinių detalieji planai Elektrėnų savivaldybėje (5 vnt).

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų