Vykdomas Projektas „Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas“

Vykdomas Projektas „Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas“

Prieš pat naujuosius metus, gruodžio 29 d., pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo.
Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio darnų vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.
Uždavinys – suformuoti ilgalaikes šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.
Veikla – Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas.

Tikslinės grupės: Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Objektas — Elektrėnų ir Vievio miestų teritorija su vartotojų aprūpinimo šiluma inžinerinės infrastruktūros sistema.

Vadovaujantis 2003 m. gegužės 20 d. patvirtintu LR Šilumos ūkio įstatymo  Nr. IX-1565 trečio skirsnio 7 straipsnio 1 punktu, „savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus“, kiekviena savivaldybė turi turėti šilumos ūkio specialųjį šilumos planą. Elektrėnų savivaldybė dėl lėšų stygiaus šio plano neturi pasirengusi, todėl projektas yra būtinas. Projekto veiklos sritis – specialiojo plano parengimas.
Rengiant specialųjį planą, vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėmis.
Dar prie pasirašant paramos sutartį buvo atliktas specialiojo plano parengimo paslaugų supaprastintas atviras pirkimas, pasirašyta paslaugos atlikimo sutartis su UAB COWI, kuri jau rengia specialųjį planą.
Elektrėnų savivaldybės administracija visais galimais būdais sieks, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir būtų kokybiškas. Šio projekto veiklos įgyvendinimo rodiklis bus pasiektas, kai specialusis planas bus patvirtintas tarybos sprendimu.
Parengus Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą bus suformuotos ilgalaikės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdai ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose. Specialusis planas bus skirtas kaip neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. bus parengtas Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų