Patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafikas

Patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafikas

Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-954 patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafikas.

 

 

2

3

4

5

6

Pastabos:
*Paraiškos renkamos  iki metų pabaigos arba iki bus gauta paraiškų, kurių prašomos paramos suma bus lygi nustatytai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ar jos veiklos sritį metinei sumai.
**Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ paraiškos 2010 m. bus renkamos tuo pačiu metu kaip ir tiesioginių išmokų paraiškos.
***Renkami projektiniai pasiūlymai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų