VYKDOMAS PROJEKTAS „ELEKTRĖNŲ MARIŲ REKREACINĖS APLINKOS SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“

VYKDOMAS PROJEKTAS „ELEKTRĖNŲ MARIŲ REKREACINĖS APLINKOS SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“
2010 m. sausio 21 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos naudojimo ir tvarkymo reguliavimą parengiant pagrindinius teritorijos planavimo dokumentus, būtinus Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos gerinimui.
Uždavinys – parengti Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialųjį planą.
Projektas siekia aiškaus ir realaus kiekybinio uždavinio, atitinkančio veiksmų programoje nustatytus tikslus.
Veikla – Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialiojo plano parengimas.
Rengiant specialųjį planą bus vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis.
Įvykdytas paslaugų supaprastintas atviras pirkimas. Šiuo metu rengiamas specialusis planas. Pareiškėjas visais galimais būdais sieks, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir būtų kokybiškas.
Parengus Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialųjį planą, bus galima pagerinti Elektrėnų marių rekreacinę aplinką, įrengti paplūdimį pritaikant laisvalaikiui ir turizmui. Specialusis planas bus neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Elektrėnų savivaldybėje neparengtas Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialusis planas. Jis reikalingas tam, kad galima būtų sutvarkyti Elektrėnų marių rekreacinę zoną, paplūdimius, pritaikant šias teritorijas laisvalaikiui, poilsiui ir turizmui.
Projekto veiklos sritis – specialiojo plano parengimas. Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. bus parengtas Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialusis planas. (1 vnt). Savivaldybė šiuo metu nepajėgi savo lėšomis parengti  Elektrėnų savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2013 m. numatytus specialiuosius ir detaliuosius planus, todėl būtina investuoti Europos Sąjungos fondų lėšas į šį  projektą.
Tikslinės grupės: Elektrėnų savivaldybės gyventojai ir turistai iš Lietuvos bei kitų šalių.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų