Vikaro G. Petkevičiaus išleistuvės į Romą – su maldomis ir žuviene

Vikaro G. Petkevičiaus išleistuvės į Romą – su maldomis ir žuviene

Nuoširdus atsisveikinimas su Antanu, parodžiusiu kun. Gintui žuvingas vietas Elektrėnų mariose

Julija Kirkilienė

Jėzus kreipėsi į Simoną: „Irkis į gilumą ir užmeskite tinklus valksmui“. Simonas atsiliepė, pavadindamas Jėzų mokytoju, ir nusiskundė, kad visą naktį nieko nepagavo, bet nusprendė paklusti Jėzaus žodžiams. Kai jie užmetė tinklą, užgriebė tiek daug žuvų, jog pripildė dvi valtis, kad jos beveik skendo. Tai matydamas Simonas puolė Jėzui po kojų, vadindamas jį Viešpačiu, išpažindamas esąs nusidėjėlis ir prašydamas Jėzaus pasitraukti nuo jo. Tačiau Jėzus jam atsakė: „Nebijok, nuo šiol žmones žvejosi“.(www. Evangelija. Žvejys).

Gausiai susirinkę į atsisveikinimo šv. Mišias parapijiečiai po pamaldų buvo pamaitinti žuviene

Šią ištrauką radau ieškodama minčių, kaip pradėti rašyti informaciją apie Elektrėnų parapijos vikaro, kunigo, teol. lic. Ginto Petkevičiaus atsisveikinimo su Elektrėnų parapija šv. Mišias. Evangelijos ištraukos apie žvejybą ieškojau dėl dviejų priežasčių: pirmoji, kad atsisveikindamas su parapijiečiais kunigas juos vaišino žuviene iš Elektrėnų mariose pagautos žuvies, antroji – kad kunigas sėkmingai žvejojo žmones. Per dvejus metus tarnystės Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapijoje, kurios metu dar talkino Kietaviškių ir Vievio parapijų klebonams, žmonių į jo aukojamas šv. Mišias „prižvejojo“ gausiai. Atsisveikinimo pamoksle kunigas negailėjo žmonėms nuoširdumo: „Dėkoju Dievui už šią tarnystę. Kiekvieno Jūsų akys man pažįstamos, prie kiekvieno Jūsų gyvenimo teko prisiliesti – prie vienų džiaugsmo, prie kitų – skausmo akimirkomis“. Pamoksle kunigas pasidalino sąsajomis su evangelistu šv. Morkumi. Įšventinant į kunigus jis dovanų gavęs paveikslą „Moteris paliečia Kristaus drabužį“: „Vieną dieną ji pamatė Jėzų, apsuptą daugybės žmonių. Ji tikėjo, kad pasveiks, jei palies bent Jo drabužį. Ji prasiskverbė pro minią ir palietė Jo apsiaustą“. (Mato 9:20–22; Morkaus 5:27–28). Ši ištrauka iš Evangelijos pagal Morkų lydėjo kunigą ir atsisveikinimo sekmadienio skaitinyje. Kaip ir kiekviename savo pamoksle, kunigas paaiškino prasmę, kad malda ir tikėjimas žmogų keičia. Dėkojo kunigas kiekvienam parapijiečiui, o klebonui Jonui Sabaliauskui dėkojo už gydančią bendrystę.
Po šv. Mišių kunigas visą bendruomenę „pamaitino“ žuviene. Žuvienę virė kun. Ginto sekėja Virginija, o žuvį su elektrėniškiu žveju Antanu, parodžiusiu žuvingas vietas, sužvejoję Elektrėnų mariose.
Humoro jausmo nestokojantis kunigas šmaikštavo, kad jo žmonės nepainiotų su Kristumi, žvejojusiu su apaštalais, nes Kristaus veidą žmogus mato tik mirdamas. Parapijiečiai, išlydėdami ganytoją, asmeniškai dėkojo kunigui už pamokslus, pamokymus, prasmingus susitikimus. Kun. Gintas Petkevičius iš Elektrėnų parapijos vikaro pareigų atleistas, nes iš­leidžiamas Biblijos studijoms Romoje. Kaišiadorių vyskupijos kurija pranešė, kad į Elektrėnų parapiją vikaro parei­goms paskirtas diakonas Tautvydas Dikčius. Kun. G. Petkevičius šmaikš­tavo apie save ir savo įpėdinį: girdėjęs, kad jį pravardžiavo „tas didelis su barzda“, o dabar į jo vietą ateisiąs dar didesnis, tik be barzdos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų