Medžiotojai pasveikino 100-ametį kolegą

Medžiotojai pasveikino 100-ametį kolegą

Gražios šventės prisiminimas liks bendroje nuotraukoje

 

Virginija Jacinavičiūtė

Į Zabarijos kaime esančią Vievio medžiotojų būrelio būstinę viena po kitos rieda mašinos. Gausiai medžiotojai renkasi pasveikinti vyriausio būrelio nario, vieviškio ­Juozo Klakausko, birželio 21 dieną šventusio 100 metų jubiliejų.
Nuostabioje gamtos apsup­tyje įkurtą būstinę rasti nesunku, čia plazda aukštai iškelta­ trispalvė, netrukus pakeliama ir Vievio medžiotojų būrelio vėliava. Šašlykinėje rūksta dūmas, ant stalo nešamos vaišės. O kol medžiotojai renkasi, mes su J. Klakausku šnektelime apie medžioklę.

Juozą Klakauską sveikina Stasys Švabauskas, Stepas Čižius, Vidas Gramauskas
ir Laimonas Daukša

Medžioti Juozas pradėjo 1964 m. kovo 25 d. Tuomet gamtos apsaugos inspektoriumi Vievyje buvo Jonas Leonavičius, o Juozas Stepan­kevičius buvo besiformuojančio me­džiotojų būrelio pirmininku. Tuo metu ponas Juozas gamtos apsaugos inspektoriui talkino visuomeniniais pagrindais: likviduodavo valkataujančius šunis, padėdavo gaudyti brakonierius. Į pirmąsias medžiokles traukdavo trise – Juozas, vieviškis Bronius Balnys ir elektrėniškis Vladas Pastavka. Anksčiau ir dabar daugiausiai medžiodavo antis, o aptinka jų įvairiose Vievio medžiotojų būrelio medžioklės vietose. Žvėrių medžioklės pradžioje būdavo tik varyminės, vėliau leista naudotis ir bokšteliais. Lig šiol Juozas medžioja iš bokštelio – paskutinės medžioklės laimikis – šerniukas. Didelių trofėjų Juozo kolekcijoje nėra. Tik stirnino ragai, ant kurių namuose sukabintos medžioklės kepurės. Kartą medžio­jant su J. Leonavičiumi pavyko nukauti briedį. Tiek ančių, tiek žvėrių medžioklėse nepamainomi yra šunys, todėl Juozas vieną po kito laikė tris vokiečių kurtsharų veislės šunis. Prieš dvejus metus atsisveikino su paskutiniąja šunyte Arza, kuri bu­vusi itin paklusni ir protinga.
Baigus pokalbį, Vievio me­džiotojų būrelio pirmininkas Stepas Čižius pakviečia visus susiburti arčiau ir atlikti svarbiausią vakaro uždavinį – pasveikinti kolegą medžiotoją, kuris net 60 metų aktyviai dalyvavo būrelio veikloje, atsakingai ir kruopščiai ėjo iždininko pa­reigas. Būrelio pirmininkas J. Klakausko ­pečius perjuosė tautine ­juosta su užrašu „Juozui 100“, įteikė ­medžiotojo kepurę.
Pasveikinti jubiliato atvyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos vykdomasis direktorius Laimonas Daukša, kuris taikliai pastebėjo, kad Vievio medžiotojų būrelis turbūt vienintelis toks Lietuvoje, kuris turi 100-ametį narį. Sveikindamas jubiliatą, L. Daukša svarstė, kad prie ilgaamžiškumo prisidėti galėjo ir medžioklėje patirtos geros emocijos bei sveika dozė adrenalino. Direktorius kartu su LMŽD Trakų skyriaus pirmininku Vidu Gramausku jubiliatui įteikė Medeinės medalį.
Daug gražių žodžių J. Klakauskui išsakė medžiotojai, kurie ilgaamžį kolegą laiko jėgos, ištvermės ir va­lios pavyzdžiu.
Medžiotojas Kazimieras prisi­minė kaip kartu su Juozu prieš 25 metus per sniegą brido link ąžuo­lo. Iš pradžių jis manęs, kad eis, kiek ­Juozui jėgų užteks, o Juozui sėkmingai braunantis per gilų sniegą vėliau pajutęs, kad pačiam jėgų stinga. Po to Kazimieras rūkyti mažiau pradėjęs, o Juozas lig šiol stebina savo jėga ir tvirtybe. Egidijus antrino, kad Juozas dar prieš dvejus metus pusmaišį kviečių iki šeryklos nunešęs, su pagarba pasakojo, kad 100-ametis kolega kasdien atsilenkimus ir atsispaudimus daro ir savo gyvenimu įkvepia kitus.
Dalinantis gražiais prisiminimais, pajuokaujant, aptariant medžiotojų aktualijas buvo užpūstos žvakutės ant torto, nuskambėjo „Ilgiausių metų“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų