Vietos veiklos grupės informacija

Vietos veiklos grupės informacija

PATVIRTINTA

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos

2010 m.  liepos 8 d. posėdžio protokolu Nr. 3

5456404634

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 01

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Adresas, kuriuo galima gauti informacijos: Elektrinės g. 8, LT 26108 Elektrėnai,

tel. 8 528 58090,  el. paštas info@elektrenuvvg.lt

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

 

Strategijos pavadinimas


Vietos plėtros 2009–2014 metų strategija


Strategijos prioritetas (-ai)

I PRIORITETAS. Bendruomeniškumo ugdymas kuriant, rekonstruojant buveines ir išsaugant kultūros paveldą.

II PRIORITETAS. Viešosios infrastruktūros gerinimas ir gyventojų saugumo užtikrinimas.


Pagrindiniai Strategijos tikslai

 • Sukurti materialines sąlygas bendruomeninės veiklos efektyviam organizavimui.
 • Rekonstruoti, atnaujinti pastatus, didinti kaimo gyvenamosios vietovės patrauklumą, sudarant sąlygas bendruomeniškumo ugdymui.
 • Išsaugoti istorinę, etninę kultūros, architektūrinę ir kitokią kultūrinę vertę turinčius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus.
 • Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse
 • Sutvarkyti viešąsias erdves, išsaugoti kultūrinio kraštovaizdžio komponentus, sutvarkyti privažiavimus.
 • Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas VVG teritorijoje.
 • Sutvarkyti sporto aikštynus, įrengti ir sutvarkyti vaikų žaidimo aikšteles.
 • Užtikrinti VVG teritorijos gyventojų saugumą.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)

I PRIORITETAS. Bendruomeniškumo ugdymas kuriant, rekonstruojant buveines ir išsaugant kultūros paveldą.

 1. 1.Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.

1.2. Istorinę, kultūrinę reikšmę turinčių objektų išsaugojimas ir amatų plėtra.


 

II PRIORITETAS. Viešosios infrastruktūros gerinimas ir gyventojų saugumo užtikrinimas.

2.1. Visuomeninės paskirties viešosios erdvės sutvarkymas.

2.2. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija ir įrengimas.

2.3. Sporto aikštynų, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas ir sutvarkymas

2.4. Gyventojų saugumo gerinimas.


Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 2 280 000,00 Lt lėšų.

 

I PRIORITETAS

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus suma:

1.1. priemonei – 500 000 Lt (maksimali paramos suma vienam projektui iki 250 000 Lt);

1.2. priemonei – 690 000 Lt (maksimali paramos suma vienam projektui iki 690 000 Lt).

Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

II PRIORITETAS

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus suma:

2.1. priemonei – 150 000 Lt (maksimali paramos suma 150 000 Lt, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų);

2.2. priemonei – 690 000 Lt (maksimali paramos suma 690 000 Lt, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų);

2.3. priemonei – 100 000 Lt (maksimali paramos suma 100 000 Lt, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų);

2.4. priemonei – 150 000 Lt (maksimali paramos suma 150 000 Lt, finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų)

Išlaidų apmokėjimo būdas:

 • Išlaidų kompensavimas su avansu;
 • Išlaidų kompensavimo mokėjimo;
 • Sąskaitų apmokėjimo.

Tinkami vietos projektų paraiškų

teikėjai

Vietos projektų paraiškas remiamai strategijai įgyvendinti gali teikti paramos gavėjai, atitinkantys šiuos gavėjų tinkamumo kriterijus:

1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų;

3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus;

4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų);

5. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės;

6. Pareiškėjo  projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas;

8. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius;

9. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis.


Vietos projektų paraiškų pateikimo

būdas ir tvarka

Paraiška pildoma lietuvių kalba ir aiškiai, pridėti visi reikalingi priedai. Paraiška ir jos priedai turi būti surinkti kompiuteriu ir atspausdinti. Turi būti pateikiamas  paraiškos ir pridedamų dokumentų originalas, kurio pirmajame puslapyje aiškiai nurodoma ORIGINALAS, bei  paraiškos ir pridedamų dokumentų kopija, kurios pirmajame puslapyje aiškiai nurodoma KOPIJA. Pateikiamos  paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus. Paraiškos gali būti įteiktos vietos projekto paraiškos teikėjo asmeniškai, atsiųstos registruotu laišku arba įteiktos pašto kurjerio.


Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Nuo 2010-09-01 9.00 val.

Iki 2010-11-02 17.00 val.

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje (-se) interneto svetainėje (-ėse): www.nma.lt; www.elektrenuvvg.lt. Taip pat juos nemokamai galima gauti VVG būstinėje Elektrinės g. 8, 118 kab., LT 26108 Elektrėnai

 

Vietos projektų paraiškos priimamos: VVG būstinėje Elektrinės g. 8, 118 kab., LT 26108 Elektrėnai, kontaktinis telefonas: 8 528 58090

___________________________

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų