Atlaidai ir apdovanojimai

Atlaidai ir apdovanojimai
Julija Kirkilienė

„Marija, Kankinių Karaliene, prašome Tavo užtarimo mūsų parapijos bendruomenei, kuri švenčia 20-ties metų sukaktį. Mokyk, kad būtume atidūs vieni kitiems, vargstantiems, nelaimingiems ir liūdniems.

Marija, Išganytojo  Motina,  Tavo užtarimu prieš 10 metų buvo atvertos Elektrėnų savivaldybės durys. Išmokyk mus akis kreipti į pačias opiausias dvasines, kultūrines, ekonomines problemas.
Prieš 50 metų įsikūrė Elektrėnai. Marija, kviesk miesto žmones į darnią bendruomenę, dirbančią žmonių ir Dievo garbei“,- tokia visuotine malda tikintieji rugpjūčio 22 d. meldėsi zakristijonės Janinos Piraškevičienės javų varpomis ir gėlėmis  išpuoštoje Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos bažnyčioje, kur iškilminguose tituliniuose atlaiduose  buvo paminėti 2 jubiliejai: parapijos dvidešimtmetis ir Elektrėnų penkiasdešimtmetis.   
Atlaidai prasidėjo Šv. Mišiomis už mirusiuosius miesto ir parapijos bendruomenės narius, šeimų Rožinio malda ir sakralinės muzikos koncertu, kuriame  dalyvavo vargonininkas,  respublikinės premijos laureatas,  profesorius Leopoldas Digrys, pasaulinį pripažinimą pelniusi dainininkė, profesorė Irena Milkevičiūtė.    
Pamaldoms vadovavęs Birštono parapijos klebonas, dekanas, monsinjoras Jonas Dalinevičius, pagyręs maldininkus, susirinkusius prie „Dievo malonių šaltinių“, pamokslą skyrė atlaidų ir Marijos, Kankinių Karalienės, titulo reikšmei, priminė apie stipresnę jėgą, galinčią sugriauti puikybės tvirtoves, ragino pažinti Bažnyčią iš vidaus.
Pasibaigus pamaldoms klebonas, dekanas monsinjoras Jonas Sabaliauskas ir Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas iškilmingai apdovanojo  parapijai, miestui ir savivaldybei nusipelniusius žmones.  
Už meilę Dievui ir Tėvynei apdovanota Lietuvos jaunųjų šaulių Elektrėnų kuopa, už aktyvią visuomeninę veiklą parapijoje ir miesto bendruomenėje – choro „Salve“ vadovė Regina Bartkienė, buvusi elektrinės remonto ir statybos cecho inžinierė Eugenija Purienė, gydytoja Marijona Lankutienė, parapijos katachetė Marijona Kuliešienė, Elektrėnų parapijos „Carito“ vedėja Aldona Frėjuvienė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė Silvestrina Endriukaitytė, etnokultūrologė Ona – Rasutė Šakienė,  už krikščioniško verslo puoselėjimą – Vytautas Rastenis ir Rimas Raulinaitis, Meilutė ir Vytautas Paražinskai,  už pasiaukojantį darbą mokykloje ir aktyvią visuomeninę veiklą – Ramutė Liepinienė, už sąžiningą darbą ir visuomeninę veiklą – vairuotojas Vincas Juškevičius, med. sesuo Gražina Palivonienė, akušerė Stanislava Kacevičienė, šaltkalvis santechnikas Antanas Saliuta, treneris Anatolijus Golovač. Apdovanoti buvo miesto ir bažnyčios statytojai Antanas Arlauskas, Jurgis Steponavičius. Už sąžiningą darbą miesto gerovei apdovanoti buvo:  ekskavatoriaus mašinistas Jonas Valantavičius, elektromonteris Hendrikas Pozniakas, kiemsargė Rima Adomaitienė, med. seserys Irena Andrijaitienė ir Aldona Litvinionok, gydytojos Dalia – Elenora Čižienė ir Marija – Audrijona Bagdanskienė. Už parapijos istorijos įamžinimą ir miesto garsinimą pasaulyje apdovanotas buvo fotografas Vytautas Suslavičius. Nepamiršti buvo ir buvę bei esantys savivaldybės vadovai: Bronius Pargaliauskas, Kęstutis Vaitukaitis, Arvydas Vyšniauskas, Henrikas Petrauskas. Pagerbtas buvo  elektrinės direktorius Pranas Noreika, kuriam dėkodami  ilgai ir atsistoję plojo parapijiečiai.
Po tokių smagių apdovanojimų, suvienijusių skirtingų pažiūrų ir tikėjimo elektrėniečius, šventė iš bažnyčios persikėlė į Atgimimo aikštę, kur Ramunės Matonienės ir Gražinos Žalimienės deklamuojamų eilių ir folklorinio ansamblio „Runga“ bei choro „Salve“ dainų ir maldų fone atidengtos keturios skulptoriaus Domininko Čepo  akmeninės skulptūros: skulptūra, skirta įamžinti svarbiausioms Lietuvos valstybingumo raidos datoms (1009 m. – pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Lietuvos vardas; 1253 m. – karaliaus Mindaugo karūnavimas; 1387 m. – Lietuvos krikštas; 1410 m. – pergalė Žalgirio mūšyje; 1918 m. – Lietuvos Valstybės atkūrimas; 1990 m. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas), –  Elektrėnų parapijos 20-ties metų sukakties paminėjimui, paskendusių kaimų vardų įamžinimui ir miesto jubiliejui.
Taip gražiai, skambant dainai „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ ir trumpai nulijus lietučiui, baigėsi jubiliejiniai, tituliniai Elektrėnų parapijos atlaidai. Vikaras Marius Talutis baigiantis šventei kalbėjo, kad Atgimimo aikštė, papuošta skulptūromis, primena amfiteatrą, ir pakvietė elektrėniečius čia rengti poezijos pavasarius, kitus kultūrinius renginius. Tarp gausių rėmėjų, atlaidus ir skulptūrų sukūrimą parėmusių darbais ir lėšomis, atlaiduose dalyvavo ir Seimo narys Bronius Bradauskas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų