Vasario 7 d

Vasario 7 d

Vasario 7 d. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis ir Elektrėnų šaulių kuopos vadas Valdas Petraitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje šalys įsipareigoja rengti ir vykdyti bendrus projektus, spręsti Elektrėnų savivaldybės jaunimo užimtumo problemą, garsinti miestą, įgyvendinti Kultūros ir jaunimo užimtumo plėtotės politiką ir kitas kultūrines programas, taip pat dalyvauti renginiuose, pasitarimuose ar konferencijose jaunimo užimtumo ir pilietiškumo plėtotės, sveikos gyvensenos ir kt. klausimais.

Informaciją parengė vyr. spec. R. Bartkevičienė

Elektrėnų šauliai aktyviai dalyvauja Elektrėnų savivaldybėje vykstančiuose valstybinių švenčių renginiuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų