Valdžios klaidas taiso namų bendrijos

Valdžios klaidas taiso namų bendrijos
Liftas, kaip ir stogas, yra daugiabučio namo gyventojų  nuosavybė, už jo remontą ar keitimą nauju reikia mokėti visiems gyventojams. Tokių Civilinio kodekso nuostatų, matyt,  nežinojo nei praėjusios, nei dabartinės tarybos nariai ir priėmė sprendimus, kurie, pasak Vyriausybės atstovo Audriaus Skaisčio, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Dėl tokio tarybos narių įstatymų nežinojimo, nuo 2007 metų liepos mėnesio iš daugiabučių, kuriuose yra liftas, pagal Vyriausybės atstovą, Elektrėnų komunalinis ūkis (toliau-EKŪ) liftų atnaujinimui mokesčius renka neteisėtai. Savo klaidos nepripažinusi savivaldybės taryba šių metų sausio mėnesį padarė antrą klaidą – nepriėmė sprendimo pataisyti klaidingą sprendimą.

Teisybės neatkūrė
Tai buvo seniai, beveik prieš penkerius metus. EKŪ direktorius Ričardas Leckas  2007 metais balandžio mėnesį savivaldybės tarybai pateikė raštą, prašydamas priimti sprendimą „Dėl liftų atnaujinimo tarifų patvirtinimo“. Tuometinės savivaldybės tarybos nariai su naujuoju meru Arvydu Vyšniausku dirbo pirmuosius mėnesius ir, tenkindami EKŪ direktoriaus prašymą, bet nepasidomėję įstatymais, priėmė sprendimą, kad žmonės, gyvenantys devynaukščiuose ir aukštesniuose namuose, privalės mokėti kas po 0,25 Lt, kas – po 0,33 Lt už 1 kv. m bendrojo naudingojo ploto, kad per 20 metų senuosius liftus būtų galima pakeisti naujais. Nuo tokio papildomo mokesčio atleisti buvo pirmųjų ir antrųjų aukštų gyventojai.
Penkeri metai netruko prabėgti. EKŪ rinko mokesčius, savivaldybėje pasikeitė merai bei keletas tarybos narių. Per tą laiką kažkas apsižiūrėjo, kad liftas esąs visų gyventojų turtas ir jo atnaujinimui, kaip ir stogo remontui, pinigus mokėti turi visi gyventojai.
Seną klaidą taryba galėjo ištaisyti,  pakeisdama tą senąjį savo sprendimą.  Dalinai savo ir praėjusios tarybos klaidą dabartinė valdžia mėgino taisyti šių metų sausį vykusiame tarybos posėdyje. Tarybai svarstyti buvo pateiktas sprendimo projektas dėl 2007 metų sprendimo dalinio pakeitimo. Tame projekte buvo siūloma kainas palikti tas pačias, tik už lifto atnaujinimą pradėti skaičiuoti mokesčius ir pirmo bei antro aukšto gyventojams.   
Bet  naujoji taryba balsavo vėl  senoviškai ir teisybės neatkūrė – dviem tarybos nariams balsavus prieš, dvylikai susilaikius, sprendimo projektas priimtas nebuvo.
Valdžia nė prie ko
Tas sprendimas, priimtas prieš penkerius metus,  pasirodo, net negalėjo būti teikiamas svarstyti savivaldybės tarybai, nes gyventojams priklausančiu turtu turi rūpintis patys gyventojai, ir jokia valdžia čia nė prie ko. Kaip rašte merui ir savivaldybės tarybai rašo Vyriausybės atstovas A. Skaistys „…daugiabučio namo patalpų savininkai privalo kaupti lėšas namo bendrojo naudojimo objektams (taip pat ir liftui) atnaujinti. Patalpų savininkai turi patys nuspręsti dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti dydžio. Teisės aktai savivaldybės tarybai nesuteikia teisės priimti sprendimų dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.“ Tik R. Leckas,  tarybos nariams pritarus, prieš penkerius metus nutarė palengvinti daugiabučių gyventojų rūpesčius ir už juos nusprendė, kiek jie turi mokėti už liftų atnaujinimą, ir į sąskaitas už butus prirašė nustatytas sumas. O žmonės Elektrėnuose paklusnūs: kiek EKŪ parašo, tiek ir moka. Tiesa, kartais vienas kitas mėgina ieškoti teisybės, kartais ir randa, tuo pačiu padėdamas savivaldybės vadovams ir savivaldybei priklausančiai įmonei, Elektrėnų komunaliniam ūkiui,  taisyti padarytas klaidas. Klaidą dėl mokesčių už liftą ištaisyti padėjo namo bendrija „Laumė“.
Įstatymais nesidomi
Sprendimo projektai, prieš teikiant svarstyti savivaldybės tarybai, pasirašomi savivaldybės teisininko, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo Gedimino Ratkevičiaus.
2007 metais sprendimo projektą teikiant svarstymui buvo remiamasi tik EKŪ raštu, nesidomint įstatymais. Šių metų projekte dėl 2007 metų sprendimo dalinio pakeitimo, jau remtasi Savivaldos įstatymu ir Civiliniu kodeksu, o  aiškinamajame rašte  rašyta, kad sprendimo tikslas yra toks, kaip ir patvirtino Vyriausybės atstovas: pašalinti sprendimo prieštaravimus didesnės juridinės galios teisės aktams. Kaip matome, įstatymai nelabai rūpi ir juristui, ir tarybos nariams. Sausio mėnesį klaidos taryba neištaisė todėl, kad 12 tarybos narių, kaip ir juristas prieš penkerius metus,  nežinojo, pagal kokius įstatymus reikia skaičiuoti mokesčius ir  kaip čia reikia balsuoti, todėl balsuodami susilaikė.
Įstatymų nežino ir nesidomi  tik savivaldybės juristai ir tarybos nariai, bet juos žino daugiabučių gyventojai, kurie yra susibūrę į bendrijas.  Sodų g. 11 namo bendrijos „Laumė“ pirmininkas Petras Adžgauskas išstudijavo 2002 metų gegužės 28 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus“, kurie numato, kad patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga.  P. Adžgauskas nepatingėjo išnagrinėti ir Civilinį kodeksą, kuriame pasakyta, kad kiekvienas iš bendraturčių  proporcingai savo daliai turi teisę į bendro turto duodamas pajamas, atsako tretiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu ir privalo mokėti išlaidas turtui išlaikyti. Pasak bendruomenės „Laumė“,  turto savininkai gali naudotis, gali nesinaudoti savo turtu,o nesinaudodami liftu, gali nemokėti už elektros energiją, lifto valymą, bet už lifto atnaujinimą mokėti privalo. Kaip pavyzdžiui, už nuosavą automobilį. Jei nevažiuoji ir benzino pirkti nereikia, bet už techninę apžiūrą ar remontą automobilio savininkas moka pats.  
Bendrijos taupymo pamokos
Sodo g. 11 namo bendrija betaupydama savo namui, taupyti padeda visiems elektrėniečiams. Jos nariai ne tik surado teisybę, kad mokesčius už savo turto išlaikymą  nusistatyti turi patys gyventojai, kad už liftų atnaujinimą turi mokėti visi gyventojai, bet mielai dalijasi patirtimi, kaip jie taupo namo eksploatacijos išlaidas. Pirmiausia kiekvienas gyventojas bendru turtu rūpinasi kaip savu. Jų name kodinės durys yra ne tik į laiptinę, bet ir į rūsį, tokias pat duris planuoja pastatyti ir naujajame lifte. Savo turtu jie naudojasi tik patys. Į savo namo apšildymą gyventojai investuoja pamažu, taupydami nuo kitų išlaidų. Apsišildė rūsius, ruošiasi sudėti laiptinėse naujus langus, durų be reikalo nevarsto.  Patys jie tvarko savo kiemą, karpo gyvatvores, valo laiptines. Ir už komunalinius patarnavimus jie moka nuo gyventojų skaičiaus, o ne nuo gyvenamojo ploto, kaip kiti elektrėniečiai. Iš EKŪ paėmę sąskaitas už namo išlaikymą, gyventojams jie padalina pagal gyventojų skaičių. Bendruomenės pirmininkas turi gyventojų knygą, žino, kas kuriame bute gimė, kas mirė, kas išvažiavo, kas grįžo. Taip taupydami dviejų laiptinių devynaukščio namo gyventojai per mėnesį sutaupo apie porą tūkstančių litų, kuriuos panaudoja investicijoms į namo apšildymą.
EKŪ taupymo pamokos
EKŪ direktorius R. Leckas taip pat sako taupantis, todėl senų liftų pakeitimui naujais pasitvirtino 20 metų programą. Pagal tą programą bendrovė atidarė atskirą sąskaitą, į kurią dedami sumokėti pinigai, skirti liftų atnaujinimui. Pinigai yra vienoje sąskaitoje, bet kiekvieno namo apskaita vedama atskirai. 32 miesto namai su liftais yra surašyti į eilę liftams keisti ir daugiabučiai vienas kitą kredituoja. Už surinktus pinigus jau naujais pakeisti liftai Sodų g. 4 name. R. Leckas sako, kad tokia liftų keitimo programa taupo gyventojų pinigus. Juk keičiant virš 100 tūkst. litų kainuojantį liftą, gyventojams reikėtų imti kreditus iš banko ir mokėti palūkanas. Kredituodami vieni kitus, gyventojai sutaupo pinigus, kuriuos mokėtų palūkanoms. Ta programa, pasak R. Lecko, tikriausiai užbaigta bus anksčiau nei per 20 metų. Išsiaiškinus, kad už liftų atnaujinimą turi mokėti visų aukštų gyventojai, reikalingi pinigai bus surinkti anksčiau, nei planuota.
Kitą, labai sunkią užduotį R. Leckui teks atlikti taisant padarytą klaidą dėl be gyventojų pritarimo nustatytų mokesčių liftams atnaujinti. Direktorius pripažįsta, kad dabar EKŪ namų administratoriai turės su kiekvieno liftus turinčio namo gyventojais pravesti susirinkimus, žmones įtikinti ir   protokoliškai patvirtinti, kad žmonės sutinka mokėti tokias sumas, kokias nustatė EKŪ. Komunalininkams teks gerokai paplušėti, kol ištaisys tas dvi klaidas, kol atsirokuos, kas kiek sumokėjo ir kas kiek skolingi.

Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų