Užimtumo pagalbos programa – žmogaus pagalba žmogui

Užimtumo pagalbos programa – žmogaus pagalba žmogui

Julija Kirkilienė

Nėra nieko blogo, kad norite pritapti ir būti priimti. Blogiau yra dėl to, jei dėl baimių ar įvairių kitų gyvenimo situacijų tenka paminti savo vertybes ir įsitikinimus, savo gyvenimą. Geriau pabandyti dalyvauti Užimtumo didinimo programoje ir siekti jaustis patogiai patys su savimi, savo gyvenimuose ir su aplinkiniais. Ši programa yra galimybė kurti gyvenimą, kuriame galima jaustis tokiais laimingais, kad ta laime galima pasidalinti su kitais. Tokiomis temomis buvo kalbamasi informaciniame renginyje, skirtame seniūnams, seniūnijų bendruomenėms, įmo­nių ir įstaigų darbuotojams, dirbantiems su žmonėmis. Deja, žmonių daug nesusirinko, bet, kas susirinko, pasidalins informacija, ką sužinojo apie Užimtumo didinimo programą. Renginį organizavo savivaldybės Socialinio darbo, arba naujoviškai vadinama, atvejo vadybininkė Rasa Matijoškienė. Informacija dalinuosi ir aš.

Apie programą
Elektrėnų savivaldybėje nuo 2022 metų vykdoma Užimtumo didinimo programa, skirta užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims priemonei įgyvendinti. Ši programa skirta asmenims, kurie ilgą laiką negali susirasti darbo arba apskritai nepagei­dauja dirbti. Dalis šių klientų vengia dirbti, nes turi skolų, priklausomybių, rūpinasi vaikais ar tėvais, neturi kaip atvykti į darbo vietą arba dirba nelegaliai. Kiti stokoja motyvacijos ir aktyvumo ieškodami darbo ar naujų karjeros galimybių, nebeturi socialinių įgūdžių, nes nedirba jau ilgą laiką. Dalyvaudami šioje programoje jie mokosi empatiško bendravimo, higienos įgūdžių, finansinio ir kompiuterinio raštingumo, jiems taikoma priklausomybių prevencija, teikiamos įvairios paslaugos, kurios suteikia žmogui galimybes augti ir spręsti iškilusias problemas. Šio darbo rezultatas – ne tik integracija į darbo rinką, bet ir pagalba žmogui, padedanti pripažinti savo problemas, duodanti pasitikėjimo savimi ir darbuotojais, supančios aplinkos pažinimas ir stebėjimas, kaip po kurio laiko asmuo pradeda keistis, pasitikėti savimi, išdrįsta paklausti, apsiginti, ieškoti įvairių situacijų sprendimo būdų, domėtis darbo pasiūlymais. Kiekvienam žmogui teikiamos individualios paslaugos, padedančios atkurti darbinius įgūdžius ar išspręsti kitas problemas. Tiems, kuriems sekasi sunkiau, pagalba yra teikiama tol, kol ji yra reikalinga, todėl svarbu užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą ir pagalbą įsidarbinus.
Pagal Užimtumo tarnybos parengtas specialias rekomendacijas, socialiniams partneriams siūloma taikyti atvejo vadybos principus ir šalinti pagrindines asmenų, besirengiančių darbo rinkai, nedarbo priežastis, atvejo vadybai skirti ne mažiau kaip 70 proc. lėšų, o trumpalaikiams darbams – ne daugiau nei 30 proc. Elektrėnų savivaldybė visas gautas lėšas iš valstybės biudžeto skyrė atvejo vadybai, o trumpalaikiams darbams lėšas skyrė iš Elektrėnų sav. biudžeto.

Šios programos įgyvendinimo eiga
Kai asmuo turi ilgalaikio bedarbio statusą ir jam vis nepavyksta rasti darbo ar yra kitų kliūčių, kurios trukdo integruotis į darbo rinką, Užimtumo tarnyba asmeniui iš bedarbio statuso suteikia besirengiančio darbo rinkai asmens statusą ir siūlo dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, skirtoje užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims priemonei įgyvendinti. Kuomet pas socialinio darbo vadybininką atvykęs asmuo pasirašo sutikimą dalyvauti programoje, surenkama informacija apie asmens poreikius ir galimybes. Surinkęs informaciją, socialinio darbo vadybininkas organizuoja atvejo vadybos posėdį. Elektrėnų savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti sudaryta Atvejo vadybos komanda iš 5 narių: Socialinės paramos skyriaus vedėjo, socialinio darbo vadybininko, Socialinių paslaugų centro atstovo, psichologo, Užimtumo tarnybos specialisto, socialinio darbo organizatorių (pagal seniūnijas). Atvejo komandos uždavinys – padėti nustatyti ir (ar) pašalinti Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų, besirengiančių darbo rinkai, įsidarbinimą ribojančias aplinkybes. Atvejo komanda atlieka šias funkcijas: analizuoja asmens situaciją ir teikia pasiūlymus vadybininkui dėl paslaugų, jų parinkimo, apimties, teikimo eiliškumo, vertina asmens pasirengimą darbo rinkai ir susitarimo dėl dalyvavimo Elektrėnų savivaldybės užimtumo didinimo programoje pakeitimo ar nutraukimo tikslingumą, asmeniui nevykdant susitarimo.

Rezultatai
2023 metais suteikus įvairias kompleksines paslaugas Elektrėnų savivaldybės besirengiantiems darbo rinkai asmenims suorganizuoti  9 Atvejo komandos posėdžiai, kuriuose išanalizuota 114 asmenų situacijų dėl paslaugų paskyrimo, papildymo, pakeitimo ar nutraukimo. 99 asmenys gavo kompleksines paslaugas: psichologo, priklausomybių konsultanto, pavėžėjimo, karjeros konsultanto, elgesio keitimo ir motyvacinius mokymus, finansinio raštingumo mokymus ir kt. Šios paslaugos skirtos spręsti asmenų problemas ir padėti integruotis į darbo rinką. 20 asmenų grįžo į Užimtumo tarnybą  ir jiems iš besirengiančio darbo rinkai asmens statuso suteiktas bedarbio statusas, jie pradės darbo paieškas. Socialinio darbo vadybininko iniciatyva savarankiškai pradėjo dirbti 13 asmenų, 14 asmenų nustatytas nedarbingumo lygis, 1 asmuo baigė 12 klasių, 2 pradėjo mokytis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre. Ši programa tęsiama bus ir 2024 m.

Nauda
2023 m. Užimtumo didinimo programos atvejo vadybos organizuojamomis paslaugomis pasinaudojo 99 bedarbiai. Iš valstybės biudžeto panaudota 66 700 Eur, iš jų už 38 235 Eur Programos dalyviams suteikta paslaugų. Vidutiniškai vienam asmeniui paslaugoms skirta po 386 Eur. Iš 99 programos dalyvių įsidarbino 23 bedarbiai, tačiau ilgiau kaip 6 mėn. dirbo tik 13. 10 klientų, darbo santykius tęsia. Šie įsidarbinę ilgalaikiai bedarbiai 2023 m. uždirbo 102 848,35 Eur draudžiamųjų pajamų, sumokėjo pajamų ir „Sodros“ mokesčių 28 574,26 Eur. Iš 23 įsidarbinusių Programos dalyvių 19 buvo mokama socialinė pašalpa, 10 socialinės pašalpos mokėjimas nutrauktas. 2023 m. sutaupyta 16 589,52 Eur savivaldybės biudžeto. Iš 99 programos dalyvių 14 nustatytas darbingumo lygis, iš jų 12 buvo mokama socialinė pašalpa, kuri, pradėjus gauti netekto darbingumo pensijas, 9 asmenims sustabdyta ir 2023 m. sutaupyta 5 485,65 Eur Savivaldybės biudžeto. Socialinių pašalpų sutaupyta 22 075,17 Eur. Dirbantys sumokėjo 28 574,26 Eur mokesčių, 14 nustatytas dalyvumo lygis tęsiamas, todėl šiems klientams ir toliau nebus mokama socialinė pašalpa, jie mokės mokesčius, tai didins Programos efektyvumo rodiklius. Dirbančių asmenų ir jų šeimos narių gerėja gyvenimo kokybė. Dirbantys asmenys prisideda prie savo išlaikymo senatvėje, t.y. užsidirba pensiją. Sumažinus žalingus įpročius, mažėja sveikatos ir socialinės sistemos paslaugų kaštai. Norint ir DARANT – galima suteikti žmonėms gyventi oriau.

Misija – padėti žmogui
Renginyje darbo su ypatingais žmonėmis patirtimi pasidalino R. Matijoškienė. Ji sako, kad su klientais didelių nesusipratimų nebūna, jos darbo dalis – išsiaiškinti, kur žmonės gyvena, sutikti juos, palydėti į reikalingas instancijas, o svarbiausia įtikinti, kad jiems visko reikia ir padėti pasitikėti savimi ir žmonėmis. Tam žmonėms tenka išklausyti eilę paskaitų, kurios turi būti tokios įdomios, kad tuos ypatingus žmones sudomintų. Kai kurie lektoriai įdomiai, tik kitai auditorijai, pakalbėjo apie savo darbą. Apie nedarbo ir užimtumo tendencijas po atvejo vadybos paslaugų ir trumpalaikių darbų kalbėjo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo Trakų skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Degutienė, apie bendruomenių ir artimųjų palaikymo svarbą atsisakius žalingų įpročių kalbėjo Priklausomybių konsultantė Jolanta Laukytė-Gurinė. Apie finansinio raštingumo įgūdžius ir kaip išmokti gyventi iš gaunamų lėšų kalbėjo Finansinio raštingumo mokymų lektorė Nijolė Dirsienė, apie asmens higienos įgūdžių svarbą kasdienybėje paskaitą skaitė UAB TZMO Lietuva „Sidabra“ atstovė Monika Murnikova. Iš visų tų paskaitų dar kartą paaiškėjo, kad Užimtumo pagalbos programa yra ne tik darbas, bet ir misija padėti žmogui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų