Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios įsteigimo šventė

Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios įsteigimo šventė

Julija Kirkilienė

Jeigu yra tikinčiųjų, pasiilgusių tikrų atlaidų, tai jie nėra buvę Kazokiškėse Sekminių atlaiduo­se. Gegužės 19 d. švęsti Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios įsteigimo įvykio – į Kazokiškes žmonės važiavo įvai­riomis transporto priemonėmis ir ėjo pėsti. Būrys maldininkų tradiciškai iš Vievio į Kazokiškes ėjo piligriminį žygį, pavadintą „Dvasia, Viešpatie, ateik!“. Tarp piligrimų, kartu giedodami, ėjo keletas savivaldybės administracijos darbuotojų ir meras Gediminas Ratkevičius.
Automobiliu ilgoje eilėje sekant piligrimų kelionę, kirbėjo mintis, kad iš Vievio į Kazokiškes būtinai reikalingas pėsčiųjų takas. Gal iš bendruomenėms skirtų kompensacinių lėšų būtų galima jį įrengti. O kol pėsčiųjų tako nėra, piligrimus lydėjo policijos automobilis, o Kazokiškėse juos pasitiko bažnyčios varpo skambesys. Sakoma, kad varpai yra visų tautų šauksmas į Dievą, suprantamas visomis kalbomis. Varpu Kazokiškėse skambino Antanas Gumbis.
Iškilmingas šv. Mišias aukojo ir 28 tikintiesiems Sutvirtinimo Sakramentą suteikė Kaišiadorių vyskupas, J.E. Jonas Ivanauskas. Šv. Mišių metu tradiciškai vyko iškilminga procesija. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie išmintingą parapijos kleboną Alfonsą Kelmelį, Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos parapijos kleboną, surandantį galimybių šventovę atnaujinti, ir apie švento­sios Dvasios reikalingumą šių dienų pasaulyje. Žmonija nežino, kaip gyventi, ko laukti, kuo vadovautis, kur ieškoti pagalbos, kad nebūtų sunaikinta. Atsakymą vyskupas žino vieną – tikėjimas į Šventąją Dvasią. Pamokslo pabaigoje dar kartą jis perskaitė Sekminių Sekvenciją: „Atitrauk mus nuo klaidų, dva­sios šalty duok jėgų, tiesink vingius mūs takų! Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia, dovanų septynetą! Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną!“ ir priminė septynias Šventosios Dvasios dovanas: Išmintis, Supratimas, Patarimas, Tvirtumas, Pažinimas, Maldingumas, Dievo baimė.

This slideshow requires JavaScript.

Maldingumo šiuose atlaiduose netrūko. Vyresni žmonės stebėjosi jaunimu, atsinešusiu giesmių žodžius ir bažnyčioje giedojusiu kartu su choru. Dažnas, netilpęs į bažnyčią, giedojo šventoriuje.
O po ilgai užtrukusių pamaldų, bažnyčioje tęsiama buvo ir Sekminių šventė, ir Kazokiškių 415 metų gimtadienis. Tokių gražių švenčių proga bažnyčioje sakralinę muziką tęsė žinomi operos atlikėjai Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas, akompanavo pianistė Beata Vingraitė Andriuškevičienė. Jiems, žinoma, pritarė gausiai po pamaldų pasilikę žmonės. L. Mikalauskas sako, kad nieko nėra gražiau pasaulyje, kaip žiūrėti į tekantį vandenį ir dainuojančius žmones. O atlikėjams, dėkodami už koncertą, eiles skyrė ir Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, ir Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas.

Kiek visko daug

Tarpu pušynų išlakių
Ten ąžuolai žaliuoja nuo senų laikų,
Klajoklius mena jojusius gūdžiu mišku.

Jame gėrybių nuostabių,
Jei netingėsi, rasi po medžiu:
Mėlynių, spanguolių ir grybų įvairių…

Daug čia šiltų širdžių sutiksi,
Net jei svečiuosna tik atvyksi
Ten, kur langinėmis langai puošti.

O ir dabar senovę čia atrasi,
Galiūnų ąžuolų sakmes suprasi,
Piliakalnius ir pilkapius išvysi.

Ir baltą gulbę šių kraštų,
Šventovę spindinčiu vardu,
Stebuklus kuriančią kartu.

Tad kaip nesižavėti šiuo kraštu,
Kur viskas jaukiai paprasta, gražu.
Kaip neištarti žodžių tų brangių:
Mūsų Kazokiškės, aš Jus myliu!

                                  (Arvydas Vyšniauskas)

O aktyvūs parapijiečiai Sekmines 17 val. užbaigė Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, kur vysk. Jonas Ivanauskas suteikė diakono šventimus Vievio ir Kazokiškių parapijose tarnaujančiam klierikui Tautvydui Dikčiui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų