Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-09-28 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS-192 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. veiklos ataskaitai.

Nr. TS-193 „Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo“.

Elektrėnų savivaldybės administracija

Šiuo sprendimu nuspręsta patikslinti 2011 metų savivaldybės biudžetą ir 2011–2013 metų strateginį veiklos planą.

Nr. TS- 194 „Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti projekto „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu.

Nr. TS-195 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu.

Nr. TS-196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti projekto „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ teikimui gauti paramą.

Nr. TS-197 „Dėl projekto bendrojo finansavimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta skirti iš savivaldybės biudžeto projektui „Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelio Kietaviškėse (nuo Bažnyčios g.–Kloniniai Mijaugonys iki sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 1810 Kloniniai Mijaugonys–Elektrėnai) rekonstrukcija (Kelio Kloniniai Mijaugonys–Kietaviškės rekonstrukcija)“, finansuotinam Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu, 4,5 proc. lėšų bendrajam finansavimui ir padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, taip pat dalį tinkamų išlaidų, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

Nr. TS- 198 „Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir Valstybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės turto 2010 metų ataskaitą VT – 02 metinė ir Valstybės turto 2010 metų ataskaitą VT – 01 metinė.

Nr. TS-199 „Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus suteikti šiuos pavadinimus gyvenamųjų vietovių gatvėms: Trumpoji g. Jagėlonių k. Kietaviškių sen., Kaukinės g. Žikaronių k. Kietaviškių sen., Liepų g. ir Rusakalnio g.  Vievininkų k. Vievio sen., Rusakalnio g.  Naručionių, Matukiškių, Kapšių, Rusakalnio, Paklevių, Jarmališkių ir Kuzmiškės kaimuose, Laičių g. Strėvininkų, Naujosios Būdos, Jokūbiškių, Laičių ir Daugirdiškių kaimuose, Gėlių g. Abromiškių, Streipūnų, Ąžuolinės ir Ausieniškių kaimuose.

Nr. TS-200 „Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamą gatvių išdėstymo planą  pakeisti esamos Skynimų gatvės Jagėlonių kaime geografines charakteristikas (nekeičiant  pavadinimo).

Nr. TS- 201 „Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0006:1021 detalųjį planą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kad. Nr. 7914/0006:1021 Kurkliškių k. detaliojo plano rengimui.

Nr. TS-202 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams“.

Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti  atlyginimų koeficientus, tarnybinių atlyginimų priedus  Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams.

Nr. TS-203„Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais patikslinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patikslinti Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2011–2012 mokslo metais.

Nr. TS- 204 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 127 pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 127 1 punktu patvirtintą 8 priedą „Elektrėnų sporto mokyklos etatinių pareigybių sąrašas ir etatų normatyvai“ ir išdėstyti jį nauja redakcija.

Nr. TS- 205 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 128 pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 128 1 punktu patvirtintos lentelės 19 eilutę ir papildyti 21 eilute.

Nr. TS-206 „Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinti Komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatai.

Nr. TS- 207 „Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti vidutinę kietojo kuro kainą. Įkainis taikomas kompensacijoms skaičiuoti, kai būstui šildyti naudojamas kietasis kuras.

Nr. TS- 208 „Dėl leidimo nuomotis lengvuosius automobilius“.

Šiuo sprendimu nuspręsta veiklos nuomos sutarčių terminui pasibaigus leisti Elektrėnų savivaldybės administracijai Savivaldybės valdymo programos lėšomis nuomotis lizingo būdu išvardytus lengvuosius automobilius.

Nr. TS-209 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 146 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Žebertonyse, N. Kietaviškėse, Alesninkuose)“ 4 ir 5 punktų pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS –  146  4 ir 5 punktus.

Nr. TS-210 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatus ir patvirtinti jų naują redakciją.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69