Šventė Socialinės globos namuose: didžiavosi knygos bendraautoriais ir kasdienybę praskaidrino dainomis

Šventė Socialinės globos namuose: didžiavosi knygos bendraautoriais ir kasdienybę praskaidrino dainomis

Neįgaliųjų žmonių kūry­ba pasižymi tuo, kad į jų literatūrinius ieškojimus sudedama ne tik meilė Tėvynei ar gamtos grožis. Neįgaliųjų kūrybą būtų galima pavadinti socialine, nes joje atsispindi žmonių santykiai, o per juos parodomas ir to paties žmogaus vidinis pasaulis. Jei pasakyti žodžiai žmonių atmintyje dažnai pranyksta, tai užrašytos eilės ilgai lieka visuomenės atmintyje, dažnai pavirsdamos dainos posmais. (Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis).

Noras pabūti kartu
Gruodžio pradžioje, pasitinkant Tarptautinę neįgaliųjų dieną, Elektrėnų literatų ir bibliotekų fondą papildė naujas almanachas „Pabūkime kartu“. Almanachas išskirtinis tuo, kad jame surinkta ir išspausdinta tik neįgalių žmonių kūryba. Knyga „Pabūkime kartu“ išleista Elektrėnų savivaldybės neįgaliųjų draugijos iniciatyva. Projekto sumanytojas ir kuratorius – Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis. Tapti almanacho bendraautoriais buvo pasiūlyta Vievio ir Kaišiadorių neįgaliųjų draugijų bei Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų ir Elektrėnų socialinės globos namų kūrėjams.

This slideshow requires JavaScript.

Į kvietimą atsiliepė Jonas Katkevičius iš Kaišiadorių, Karolina Naprienė ir Jadvyga Pauliuščenkienė iš Vievio, Arūnas Palionis iš Elek­trėnų socialinės globos namų ir Julija Janonienė iš Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų. Elektrėnų neįgaliesiems atstovauja Steponas Kirkilas, Elena Vidrinskienė, Elena Malašauskienė, Egidija Saka­lauskienė, Vilija Dobrovolskienė. Kny­­ga papuošta savarankiško gyvenimo namų gyventojų – Ingridos Januškevičiūtės ir Rimos Reivaitės – darbelių nuotraukomis. Spalvingą ir linksmą almanacho viršelio nuo­trauką pasiūlė Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis. Almanache savo kūrybą pristatė jau žinomi savivaldybės literatai ir literatų veikloje nedalyvaujantys kūrėjai. Tarp jų – Elektrėnų socialinės globos namų gyventojas, tik specialia įranga kompiuteriu rašyti galintis Arūnas Palionis. Jis savo gėlą išsako eilėmis: „Tik staiga šiaurės vėjo žirgų rudeninių lapų pūga atjojo/ Ir ji iš mano sun­kios vienatvės be jokios širdgėlos links­mai savo šaltomis lūpomis kvatojo…“. Atleisk, kad ant tavo gyvenimo menka žvakele degu,/ tik norėčiau džiaugtis, kad galiu tavo tokį mielą juoką išgirsti…“. A. Palionis, Globos namų darbuotojų iniciatyva ir pagalba, yra išleidęs poezijos knygą „Pokalbis su vienatve“, redaktorius Gasparas Aleksa. Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų gyventoja, ilgametė Elektrėnų „Ąžuo­lyno“ vidurinės mokyklos (dabar progimnazija) matematikos moky­toja ir buvusi laikraščio „Elektrėnų žinios“ direktorė Julija Miliauskaitė-Janonienė almanachui pateikė prozos kūrinių, kuriuose literatūriškai aprašė ne tik jos, bet ir vietų, kuriose ji gyveno, istorijas, įvairias asmenines patirtis: „…Pamaldos mums labai brangios. Brangesnės už bet kokį koncertą. Koncertų galime pasiklausyti per televizorių, kurių yra vos ne kiekviename kambaryje. Susibūrę mes bendraujame. Šypsomės, jei ne lūpomis, tai akimis. Kartais net susikalbame akimis. Kai jos spindi, jų nepaslėpsi. Šie susibūrimai ugdo tarpusavio pagarbą ir meilę. Kiekvienas, net ir vežimėlyje sėdintis, stengiasi kuo nors patarnauti. Patiriame daugiau pakantumo, užuo­jautos kitokiam. Pasikeitė ir mūsų kalbos žodynas gerąja prasme. Dažniau išgirstame ačiū“. Įdomia kūryba knygoje prisistatė vieviškės Karolina Naprienė ir Jadvyga Pau­liuščenkienė.
Į almanacho pristatymą Elek­trėnų socialinės globos namų salėje gruodžio 11 dieną susirinko savarankiško gyvenimo namų gyventojai, darbuotojai ir, žinoma, knygos bendraautoriai Julija Janonienė, Arūnas Palionis. Renginyje taip pat dalyvavo knygos sumanytojas Zigmantas Jančauskis bei knygos „Pabūkim kartu“ sudarytoja ir redaktorė Vilija Dobrovolskienė. Socialinių namų direktorė Danutė Suchockienė pa­­sidžiaugė, kad knyga pristatoma būtent čia, kur žmonėms visada reikia bendravimo, pasibuvimo su atvykusiais, pabūti kartu su namų gyventojais. Bendraautoriai skaitė savo kūrybą, Steponas grojo gitara ir kvietė žinomas dainas padainuoti kartu. Didelis džiaugsmas dalyvių sielai buvo tai, kad žiūrovai atsiliepė į kvietimą ir dainavo kartu.
Ši knyga pristatoma jau antrą kartą – pirmasis kartas buvo minint Tarptautinę neįgalių žmonių dieną Elektrėnų viešojoje bibliotekoje. Ge­ra, kad visuomenė gali susipažinti su neįgaliųjų kūryba. Knygos leidyba finansuota iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto pagal projektą „Kultūrinių erdvių beieškant“ ir Neįgaliųjų draugijos lėšų.

Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų