Sveikas, Rugsėji!.. Daug nerimo pasėjęs

Sveikas, Rugsėji!.. Daug nerimo pasėjęs

Ieva Barauskaitė
Julija Kirkilienė

„Pažiūrėk, pirma rugsėjo pro rudens vartus atėjo! Spalvos kitos ir žiedai, ūgtelėję ir vaikai“, – tokias gražias eiles užgožia pedagogų ir moksleivių bei jų tėvelių rūpesčiai. Kaip vyks mokymas, ar privaloma bus moksleivius testuoti, skiepyti, ar užteks pedagogų, kiek teks mokėti už būrelius, maitinimą ir dar daugybė kitų klausimų turi mokyklų bendruomenės, į ku­riuos, pakalbinę specialistus, bandysime atsakyti.

Neturi paso – turėk testą
Likus savaitei iki mokslo metų pradžios, Klaipėdoje vyko savivaldybių pasitarimas su Švietimo ministerija. Elektrėnų savivaldybei pasitarime atstovavo mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. Naujausia informacija apie šalyje ir Elektrėnų savivaldybėje būsimą ugdymo procesą pasidalino I. Kartenienė:
„Nuo rugsėjo 1-osios visas mokymosi procesas vyks tik kontaktiniu būdu, užtikrinant būtiniausias apsaugos priemones (kaukės, atstumai, patalpų dezinfekavimas ir vėdinimas, srautų atskyrimas ir kt.). Moksleiviams dėl skiepų ribojimai nebus taikomi, testavimas ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, yra rekomendacinio pobūdžio. Tes­tavimą pasirinktu kaupinių metodu klasėje galima vykdyti tik tada, kai testuotis pasirašytinai sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių. Savikontrolės tyrimui toks reikalavimas netaikomas. Testavimas bus nemokamas. Mokiniams, kurie yra persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar yra pasiskiepiję, testuotis nereikės. Jie kaip įrodymą turės pateikti galimybių pasą ar ES skaitmeninį pažymėjimą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, daugiau nei 73 proc. visų švietimo įstaigų darbuotojų yra pasiskiepiję, panašiai yra ir Elektrėnuose. Nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis“.
Pavaduotoja sako, kad savi­valdybė gali didžiuotis tuo, kad šiuo metu pedagogų netrūksta, tačiau trūksta pagalbos specialistų: reikia 2 pareigybių logopedo, 2 pareigybių specialiojo pedagogo, 1,5 pareigybės psichologo, 0,5 pareigybės socialinio pedagogo.

Naujos tvarkos ir nauji direktoriai
Trečiadienį vykusiame savi­val­dybės tarybos posėdyje, aštuoni svars­tomi klausimai buvo skirti pasiruo­šimui naujiems mokslo metams. Bet taryba svarstė ne pandemijos bėdas, o tikslino vaikų skaičius klasėse ir grupėse, ugdymo organizavimo modelius, kainas už ugdymo programas, paslaugų įkainius, maitinimą ir pan. Geros žinios tos, kad didėja vaikų skaičius ir tarybai teko koreguoti pavasario planus dėl klasių ar grupių skaičiaus. Labiausiai moksleivių pa­daugėjo Vievio gimnazijoje ir Elek­trėnų pradinėje mokykloje. Vievio pradinėje mokykloje savivaldybė savo lėšomis įrengė naujas klases. Daugiausia diskusijų tarybos nariams sukėlė atsiskaitymas su mokykla už mokamas vaikų ugdymo programas ir maitinimą bei mokėjimo tvarkos. Tėvai mokesčius susimokėti už praėjusį mėnesį turi iki einamojo mėnesio 15 d. Jei nesumokės laiku, skolos padengimo mokykla lauks du mėnesius, o skolas išieškos pagal teisės aktų nustatytą tvarką. Tarybos nariams kilo klausimų, kodėl atsiskaityti su mokykla tėvams būtina bankiniais pavedimais, o ne grynais pinigais. Tarybos nariai įtikino projekto rengėjus, kad atsiskaityti bankiniais pavedimais ne kiekvienas tėvas turės galimybę, todėl ugdymo įstaigos atsiskaitymų tvarką turi nusistatyti pačios.
Šiuos mokslo metus savival­dybėje pradėjo net 3 nauji direktoriai. Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje ilgametę direktorę Almą Reklaitienę pakeitė Ingrida Tviragienė, o A. Reklaitienė laimėjo konkursą į Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorės parei­gas. Vievio „Eglutės“ direktorės konkursą laimėjo Giedrė Ignatavičienė. Vievio gimnazijos ir Pylimų lopšelio darželio vadovų konkursą laimėjo tie patys direktoriai – Gintaras Dobilaitis ir Odeta Stasiulevičienė.

Vietiniai rūpesčiai
O kaip mokyklose vyksta pasiruošimas naujiems mokslo metams, su kokiais iššūkiais susiduria mokyklų bendruomenės, kaip bus organizuojamos Rugsėjo 1-osios šventės, kaip vykdys įvairius reikalavimus ir rekomendacijas, pakalbinome mokyklų vadovus.
Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė:
Semeliškių gimnazijoje Rugsėjo  1-osios šventę, laikantis visų saugumo reikalavimų, organizuosime įprastai. Pasiruošimas mokslo metams vyksta sklandžiai. Sureguliuo­ti mokinių srautai. Atnaujintos edu­kacinės erdvės, atlikti mokomųjų kabinetų (anglų kalbos, lietuvių kalbos) remontai, kosmetiniai remontai koridoriuose, valgykloje. Įsigyta naujų skaitmeninių mokymosi prie­monių, grožinės, mokslinės lite­ratūros. Nupirkta šiuolaikiška įrangavalgyklai. Atnaujinti  įėjimo takeliai į gimnaziją,  pradėta įrenginėti „Lauko klasė“.  Nuo rugsėjo 1 d. į gimnazijos bendruomenę įsilies  trys nau­ji dalykų mokytojai: anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos. Linkiu visiems gražios, sau­gios šventės ir sėkmingų naujų moks­lo metų.
Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis:
Mokslo metams pasiruošta. Įsigijome rankų dezinfekcinio skys­čio, paviršių valymo skysčių, antibakterinio muilo. Šių priemonių užteks iki 2021 m. gruodžio pabaigos. Nupirkta 10000 apsauginių vei­do kaukių gimnazijos darbuotojams. Jų irgi užteks šiems metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vals­tybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo bū­tinų sąlygų“ parengtas direktoriaus įsakymo „Dėl ugdymo proceso organizavimo sąlygų 2021–2022 mokslo metais“ projektas. Gimnazijos moky­tojams jis bus pristatytas rugpjūčio 27 d. susirinkimo metu. Mokiniai bus supažindinti rugsėjo 1 d. pirmos pamokos metu. Rugpjūčio 31 d. įsakymas bus paskelbtas gimnazijos tinklapyje.
Mokslo metų pradžios šventė įvyks rugsėjo 1 d. 10.00 val. aikštėje prie gimnazijos. Visiems šventės dalyviams privalomas kaukių dė­vėjimas, nes negalėsime išlaikyti 2 metrų atstumo.
Gimnazijos patalpos sutvarkytos. Teritorijoje nušienauta žolė, nukirpta gyvatvorė. Šią vasarą įrengtas naujas dailės kabinetas, įkurta keramikos ir grafikos studija. Perkeltas į kitas patalpas ir suremontuo­tas rusų kalbos kabinetas. Atlikti kai kurių kabinetų kosmetiniai remontai. Sporto salėje vietoj senų kaitrinių šviestuvų sumontuota 15 LED šviestuvų. Renovuota aktų salės scena (siena, grindys). Aktų salėje įrengti 3 kondicionieriai. Taip pat jie įrengti mokytojų kambaryje, konferencijų salėje, informacinių technologijų kabinete. Rugsėjo mė­nesį turėtų prasidėti gimnazijos stadiono renovacija.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas:
Su nekantrumu ir nerimu laukiame mokslo metų pradžios ir susitikimo su esamais ir būsimais gimnazistais, kolegomis. Tam turime priežasčių. 2020–2021 m. m. buvo nuotolinio mokymo metai, kai mokiniai negalėjo net kojos įkelti į gimnaziją, o mokytojai… Mokytojai pamokas vykdė kompiuterio ekranui, už kurio buvo (ar nebuvo) mokiniai. Metai, kai tarp mokytojo ir mokinio nebuvo tiesioginio žmogiško bendravimo. Todėl prasidedančius mokslo metus vadintume „Didžiuoju sugrįžimu“. Tikime, kad sugrįžimas bus ilgalaikis, o iškylantys iššūkiai bendromis pastangomis bus įveikti. Nenorėtume šių iššūkių detalizuoti. Tiesiog jie nublanksta prieš sugrįžimo džiaugsmą. O rugsėjo susitikimui gimnazija ruošėsi: rekonstravo kabinetus ir kitas patalpas, atnaujino apšvietimo sistemas, o didžiausias pasiekimas – nuo mokslo metų pradžios gimnazijos bendruomenė galės naudotis higienos normas atitinkančia šiuolaikiška sporto sale su persirengimo ir dušo patalpomis. Tai labai svarbus įvykis gimnazijos istorijoje.
Nors rekonstravimo darbų metu teko nupjauti mūsų pačių užaugintą eglę, kuri tapdavo Kalėdų egle, tačiau galimybė saugiai sportuoti kompensuoja šią didelę netektį. Šiuo metu, skubos tvarka, vykdomi darbai tinklinio aikštelėje mums visiems primena, kad tuoj, tuoj ir prasidės nau­jas gimnazijos mokinių, mokytojų, darbuotojų gyvenimo etapas – 2021–2022 mokslo metai.
Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė:
Kaip ir kasmet, pasiruošimas nau­jiems mokslo metams vyks­­ta, progimnazija laukia savo bendruomenės narių, sugrįžtančių po vasaros atostogų. Didelių remonto darbų nevykdyta, tačiau kai kuriose patalpose atliktas kosmetinis remontas, suremontuoti laiptai. Pradinių klasių mokinius pasitiks atnaujintos mokyklos edukacinės erdvės, įgyvendinant projektą „Kiemo ir vidaus žaidimų erdvė“ (vadovė mok. D. Markauskienė). Be abejo, COVID-19 pandemija gerokai koreguoja planus ir procesus, yra šiek tiek nerimo bei nežinomybės, sunku numatyti, kas laukia ateityje, tačiau džiugina tai, jog šiuos mokslo metus pradėsime kontaktiniu būdu. Prioritetas teikiamas ne tik ugdymo kokybei, bet ir bendruomenės narių saugumui. Akivaizdu, jog organizuo­dami ugdymo procesą privalėsime užtikrinti sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (OV) sprendimus ir kitus su tuo susijusius teisės aktus. Laukia nemažai iššūkių, tačiau manau, jog tardamiesi su savo bendruomenės nariais, bendradarbiaudami su Elektrėnų sa­vi­valdybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Elektrėnų visuomenės sveikatos specialistais, švietimų įstaigų vadovais, sugebėsime rasti geriausių sprendimų, nes kito kelio nėra – turime tai išgyventi. Rugsėjo 1-osios šventę planuojame, kaip ir kasmet, pradėti šv. Mišiomis Kietaviškių bažnyčioje, o vėliau šventė, priklausomai nuo oro sąlygų, vyks arba progimnazijos kieme, arba sporto salėje, laikantis visų OV sprendimų ir rekomendacijų.
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Aldona Skučienė:
Nekantriai laukiame susitikimo su mokiniais rugsėjo 1 d. Truputį neramina, ar galėsime tinkamai pa­sirūpinti mokinių ir darbuotojų saugumu ir kokybišku ugdymu. Pasiruošimas naujiems mokslo metams pačiame įkarštyje: vyksta susitikimai, pokalbiai, priimami sprendimai, analizuojami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo dokumentai. Progimnazijoje padidėjo mokinių skaičius. Jų turėsime daugiau negu 600, todėl sudėlioti srautus, maitinimo tvarką, mokinių judėjimą yra didelis iššūkis. Bet nepaisant sudėtingos situacijos, džiaugiamės, kad po ilgo nuotolinio mokymosi grįžtame į kontaktinį ugdymą ir labai viliamės, kad jis tęsis visus mokslo metus.
Visų „Ąžuolyno“ progimnazijos bendruomenės narių – mokinių, mokytojų, tėvelių – laukiame rugsėjo 1 d. „Vaikų pasaulyje“, kur šiais metais organizuosime Mokslo ir žinių šventę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69