Įsteigta naujoji Lietuvos energija, AB

Elektrėnai, liepos 21 d. Vakar Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja bendrovė Lietuvos energija, AB, kuriai po akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir akcinės bendrovės Lietuvos elektrinės reorganizavimo pabaigos bus perduotas šių bendrovių turtas, teisės ir pareigos.

Jūratė Kavaliauskaitė AB „Lietuvos energijos gamyba” Komunikacijos vadovė

Reorganizuojant minėtas bendroves, šių metų liepos 4 d. bendrovių akcininkų susirinkimai patvirtino bendrovių AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinės reorganizavimo sąlygas ir pritarė pasirinktam bendrovių reorganizavimo būdui – sujungimui. Reorganizuojamų bendrovių turto, teisių ir pareigų perdavimą reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka planuojama pabaigti iki rugpjūčio 1 d.

Naujosios bendrovės Lietuvos energija, AB valdybos pirmininku išrinktas Arvydas Darulis, o generaliniu direktoriumi – Dalius Misiūnas.

„Pagrindinis bendrovių AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinės sujungimo tikslas  – apjungti valstybės valdomus energijos gamybos pajėgumus ir centralizuojant administracines funkcijas pasiekti skaidresnio ir efektyvesnio bendrovės valdymo“ – sakė Lietuvos energija, AB generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

Reorganizavimo tikslais, pereinamuoju laikotarpiu iki Lietuvos energija, AB perims visą sujungiamų bendrovių AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinės turtą, teises ir pareigas AB „Lietuvos energija“ pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

Prekyba AB „Lietuvos energijos“ ir AB Lietuvos elektrinės akcijomis AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje buvo sustabdyta pasibaigus 2011 m. liepos 13 dienos prekybos sesijai. Planuojama, kad po reorganizavimo veiklą tęsiančios Lietuvos energija, AB akcijomis biržoje bus pradėta prekiauti nuo šių metų rugsėjo mėnesio.

Šiuo metu AB “Lietuvos energijos gamyba” valdo 95,54 proc. Lietuvos elektrinės įstatinio kapitalo. AB “Lietuvos energijos gamyba” pagrindinė akcininkė yra valstybės kontroliuojama Visagino atominė elektrinė – jai priklauso 97,5 proc. įmonės akcijų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų