Kauno energetikos remontas Kruonyje ir Elektrėnuose remontuos elektrines

Kauno energetikos remontas Kruonyje ir Elektrėnuose remontuos elektrines

Siekiant efektyvesnės ir skaidresnės veiklos ir remiantis kitų valstybių sėkminga patirtimi AB „Lietuvos energija“ valdomose Lietuvos elektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje nuspręsta remonto veiklą perduoti išorės rangovui. Nuo liepos 18 d. šių elektrinių remontas patikėtas konkursą laimėjusiai UAB „Kauno energetikos remontas“.

Jūratė KAVALIAUSKAITĖ, AB „Lietuvos energija“ Komunikacijos vadovė

Pasak „Kauno energetikos remonto“ direktorės Olgos Grigienės, įsigaliojus sutarčiai, bendrovės darbuotojai vykdys planinius ir avarinius „Lietuvos energijai“ priklausančių elektrinių remonto darbus. Iki 2011 m. pabaigos Lietuvos elektrinėje yra numatyta atlikti darbų už 3 mln. litų, įskaitant aštuntojo bloko kapitalinio remonto darbus. Šiais metais „Kauno energetikos remontas“ yra sudaręs darbų atlikimo sutarčių už daugiau nei 34 mln. litų. Bendrovės specialistai atlieka remonto darbus Vilniaus ir Kauno elektrinėse.

Remonto darbai elektrinėse turi būti atliekami kokybiškai ir laiku, todėl darbai „Kauno energetikos remontui“ bus perduodami palaipsniui, laikantis saugumo reikalavimų ir dalyvaujant Lietuvos elektrinę eksploatuojantiems specialistams.

Bendradarbiaujant darbdaviams, darbuotojams ir bendrovėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, Lietuvos elektrinės ir Kruonio HAE remonto tarnybų darbuotojai, šiose bendrovėse vykdę remonto funkcijas, yra kviečiami ypač palankiomis sąlygomis įsidarbinti bendrovėje „Kauno energetikos remontas“.

„Su „Kauno energetikos remontu“ susitarta, kad Lietuvos elektrinės darbuotojai turės galimybę įsidarbinti šioje bendrovėje išlaikant sukauptą darbo stažą, kasmetines atostogas ir šiuo metu gaunamą darbo užmokestį vienerius metus nuo sutarties pasirašymo. Bendrovė taip pat įsipareigojo atsiskaityti su darbuotojais, jei „Kauno energetikos remontas“ nevykdytų finansinių įsipareigojimų darbuotojams,“ – sakė AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

Be to, „Kauno energetikos remontas“ įsipareigojo vienerius metus be darbuotojo sutikimo nekeisti jo darbo vietos ir nenutraukti darbo santykių. Siekiant visiško skaidrumo ir tarpusavio supratimo, naujos darbo sąlygos ir darbuotojų perkėlimo į „Kauno energetikos remontą“ procedūra remonto tarnybos darbuotojams paaiškinama tiek bendraujant su profesinėmis sąjungomis, tiek ir individualiai kiekvienam darbuotojui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų